ГоловнаАрхiв номерiв2010Том 18, випуск 2 (63)Вивчення патології психосоматичного походження у курсантів Академії внутрішніх військ МВС України внаслідок порушення процесу адаптації до навчання та її психотерапевтична корекція
Назва статтi Вивчення патології психосоматичного походження у курсантів Академії внутрішніх військ МВС України внаслідок порушення процесу адаптації до навчання та її психотерапевтична корекція
Автори Михайлик О.П.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2010 Номер журналу Том 18, випуск 2 (63) Сторінки 61-63
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.891.4 Індекс ББК -
Анотацiя У статті розглянуті результати вивчення розвитку патології психосоматичного походження у курсантів Академії внутрішніх військ МВС України внаслідок порушення процесу адаптації до навчання в вищому військовому навчальному закладі. Дана оцінка проведеної психотерапевтичної корекції цієї патології. Вказано на необхідність подальшого ретельного вивчення й удосконалення психіатричної, психотерапевтичної і психологічної допомоги військовослужбовцям шляхом розроблення сучасної системи ефективної психопрофілактики в військових формуваннях.
Ключовi слова порушення адаптації, психотерапевтична корекція, курсанти
Доступ до повної статтi pdf
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Марута, Н. А. Аутоагрессивное поведения у военнослужащих внутренних войск МВД Украины (причины, механизмы, профилактика) / Н. А. Марута, В. С. Гичун // Український вісник психоневрології. — 2007. — Т. 15, вип. 1 (50). — С. 71—75.
2. Михайлов, Б. В. Социальная психиатрия, психотерапия и медицинская психология в Украине / Б. В. Михайлов, А. И. Сердюк // Український медичний альманах — 2000. — Т. 3, № 2 (Додаток). — С. 103—104.
3. Москаленко, В. Ф. Актуальні проблеми психіатрії в Україні / В. Ф. Москаленко, Є. М. Горбань, С. І. Табачніков // Лікарська справа. Врачебное дело. — 2001. — № 2 (1057). — С. 3—9.
4. Паламарь, А. Д. Об актуальных направлениях развития военной психиатрии, психотерапии и клинической психологии в Вооружённых Силах Украины / А. Д. Паламарь, О. М. Рапча // Архів психіатрії. — 2001. — № 1—2 (24—25). — С. 22—25.
5. Курасов, Е. С. Некоторые индивидуально-личностные особенности курсантов с пограничными психогенными расстройствами / Е. С. Курасов // Актуальные проблемы клинической, социальной и военной психиатрии [Всероссийская науч.-практич. конф. с между- народ. участием, 16—17 июня 2005 г.]: материалы конф. — СПб., 2005. — С. 107—108.
6. Мельникова, Е. А. Профилактика психических расстройств у военнослужащих / Е. А. Мельникова, Ф. И. Василенко, Г. Ю. Гинько // Там же. — С. 111—112.