Том 16, випуск 1 (54), 2008

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Вовк Вікторія Ігорівна
Показники самооцінки у хворих на ВІЛ-інфекцію
pdf.png Гуменюк Л. Н.
Клініко-соціальна характеристика осіб, що страждають на психічні розлади з обмеженими здібностями до інтеграції в суспільство (безпритульні)
pdf.png Денеко М. О.
Сексуальна дезадаптація подружньої пари за емоційно нестійкого розладу особистості у жінки
pdf.png Корошніченко Д. М.
Порівняльна характеристика патологічного потягу до опіоїдів у хворих, залежних від героїну, і хворих, залежних від метадону
pdf.png Лебєдєв Д.С.
Ігнатов М.Ю.
До питання про ефективність та переносимість препарату Колме, краплі для перорального вживання виробництва «Іпсен Фарма С.А., Іспанія»
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Завалко Юрій Миколайович
Клініко-психопатологічні і патопсихологічні закономірності формування дистимії
pdf.png Писана Н.Р.
Формування та функціонування сім’ї при соматизованому розладі у жінок
pdf.png Чудакова Людмила Бориславівна
Досвід застосування препарату Риссет (рисперидон) для ліку- вання розладів психіки та поведінки у дітей та підлітків
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Негреба Тетяна Валер'янівна
Погуляєва Тетяна Миколаївна
Досвід застосування вітчизняних інтерферонів у хворих з рецидивуючим перебігом розсіяного склерозу
pdf.png Капустін Р.В.
Ефективність застосування препарату Ламотрін у хворих з невралгіями трійчастого нерву
pdf.png Кричун І.І.
Характеристика змін плазмового вмісту тахикінінів у хворих на вегето-судинну дистонію
pdf.png Лапшина Ірина Олександрівна
Клініко-доплерографічні зіставлення у хворих на цереб- роваскулярні захворювання, що обумовлені атеротромбозом
pdf.png Левченко Ірина Леонідівна
Імунологічні особливості у хворих на хронічні нейроінфекції
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Божко Г.Х.
Соколік Вікторія Василівна
Чурсіна В.С.
Перцева Т. Г.
Зміни вмісту і складу ліпопротеїнів при введенні гепарину здоровим особам і хворим на цукровий діабет другого типу
pdf.png Зелений В.Н.
Каурова Г.І.
Лавський В. І.
Федорченко А. С.
Саніна М.Є.
Янголь В. І.
Лікування тривожно-депресивних розладів у пацієнтів похилого віку
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Явдак Ірина Олександрівна
Застосування Соліана при лікуванні пацієнтів з гострим початком або загостренням шизофренії
pdf.png Петрюк П. Т.
Петрюк О.П.
До уточнення клініки рідкісної форми змішаного (параноїдно-епілептоїдного) розладу особистості
ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПРОФІЛАКТИКА АУТОАГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПРИ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДАХ» (Харків, 13—14 березня 2008 р.)
pdf.png Артемчук Анатолій Пилипович
Артемчук А. А.
Загальнобіологічна антиципація при основних формах аддиктивної поведінки
pdf.png Бабюк І.О.
Ушенін Сергій Геннадійович
Осокіна Ольга Ігорівна
Суїцидальна поведінка у хворих з першим епізодом психозу
pdf.png Бачериков Андрій Миколайович
Матузок Едуард Геннадійович
Харіна Катерина Василівна
Сітенко Любов Миколаївна
Горбунов О.В.
Кись А.В.
Завершені суїцидальні спробі, здійснені в стані алкогольного сп’яніння
pdf.png Бачериков Андрій Миколайович
Ткаченко Тетяна Володимирівна
Психодіагностичні предиктори формування суїцидальної поведінки у хворих на шизофренію та гострий поліморфний психотичний розлад
pdf.png Белостоцька Ж,І.
Деякі особливості депресивних розладів у хворих з ауто агре- сивними діями, що проживають у сільській місцевості
pdf.png Беро М. П.
Беро С. Я.
Досвід організації роботи з особами з суїцидальним ризиком і схильних до самоушкодження
pdf.png Бурлаєнко І.А.
До питання профілактики аутоагресії у підлітків з розладами поведінки
pdf.png Вовк Вікторія Ігорівна
Проблема суїциду серед ВІЛ-інфікованих осіб з урахуванням гендерних відмінностей і стадії інфекційного процесу
pdf.png Вовк І. Л.
Профілактика суїцидів при афективних розладах в умовах реорганізації психіатричної допомоги
pdf.png Волошин Петро Власович
Марута Наталія Олександрівна
Череднякова Олена Сергіївна
Психопатологічні і психологічні детермінанти суїцидального ризику при невротичній хворобі
pdf.png Галічева А.С.
Психотерапевтична корекція в системі профілактики суї- цидальної поведінки при депресивних розладах тих, що розвиваються на фоні ураження або дисфункції головного мозку
pdf.png Гриневич Євгенія Генадіївна
Дубінська Ю.В.
Олексєенко І.І.
Маркери аутоагресивної поведінки у рятувальників аварійно-рятувальних служб
pdf.png Губа Г.Б.
Закревський О.П.
Циба І.В.
Клюєва І.Б.
Замісна терапія препаратом «Еднок» у наркозалежних осіб як спосіб профілактики їх аутоагресивної поведінки
pdf.png Губа Г.Б.
Циба І.В.
Клюєва І.Б.
Колодежний А.В.
Тітієвський С.В.
Особливості аутоагресивної поведінки у хворих, що зна- ходяться на замісній терапії препаратом “Addnok”
pdf.png Гузенко Є.В.
Чинники ризику аутоагресивної поведінки у пацієнтів, що перенесли перший психотичний епізод
pdf.png Денисенко Михайло Михайлович
Малихіна Наталія Анатоліївна
Патопсихологічні предиктори формування суїцидальної поведінки у хворих на шизофренію
pdf.png Кожина Ганна Михайлівна
Аутоагресивна поведінка при непсихотичних депресивних розладах (механізми формування і підходи до корекції)
pdf.png Лещина Ірина Володимирівна
Аутоагресивна поведінка як один із варіантів дезадаптивних розладів у студентів
pdf.png Лінський Ігор Володимирович
Мінко Олександр Іванович
Наркопатологія, як варіант аутоагресивної, саморуйнівної поведінки особи і суспільства
pdf.png Мазур О. В.
Деякі особливості аутоагресивної поведінки при депресивних розладах органічного походження
pdf.png Малєєв А. Л.
Окислювальна модифікація білків плазми крові як біоло- гічний маркер агресивної і аутоагресивної поведінки
pdf.png Маркова Маріанна Владиславівна
Психопрофілактика порушення формування сексуаль- ності — важлива ланка в загальній системі профілактики аутоагресивної поведінки у молоді
pdf.png Маркова Маріанна Владиславівна
Бабіч В. В.
Степанова Н. М.
Бахтіярова С. А.
Особливості аутоагресивної поведінки у пацієнтів з непсихотичними психічними розладами тривожно-депресивного спектру, коморбідними із серцево-судинними захворюваннями та їх психотерапія
pdf.png Маркозова Любов Михайлівна
Формування агресивної поведінки в осіб молодого віку з залежністю від алкоголю
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Юр’єва Людмила Миколаївна
Про необхідність створення клінічних протоколів надання медичної допомоги пацієнтам з психічними і поведінковими розладами з суїцидальною поведінкою
pdf.png Михайлова Емілія Аурелівна
Проскуріна Тетяна Юріївна
Мітельов Дмитрій Анатолійович
Особливості агресивної і аутоагресивної поведінки у безпритульних підлітків
pdf.png Пилягіна Галина Яківна
Семенцул В. Е.
Чумак С. А.
Екзистенціальна криза як патопсихологічна основа суїцидогенеза
pdf.png Пилягіна Галина Яківна
Чумак С. А.
Харченко Є. М.
Семенцул В. Е.
Дубровська Є. В.
Визначення специфічних факторів рецидивування аутоагресивної поведінки
pdf.png Підкоритов Валерій Семенович
Самохвалов А. В.
Аутоагресивна поведінка у хворих на шизофренію
pdf.png Пріб Г. А.
Аспекти визначення аутоагресивної поведінки психічно хворих на етапі медико-соціальної експертизи та реабілітації
pdf.png Проскуріна Тетяна Юріївна
Михайлова Емілія Аурелівна
Мітельов Дмитрій Анатолійович
Агресія та аутоагресія у підлітків з невротичними розладами
pdf.png Рудь В.О.
Порівняльний аналіз епідеміологічних показників суїци- дальних спроб та завершених суїцидів по Полтавській області за період 1994—2004 рр.
pdf.png Семікіна Олена Євгенівна
Канцедал Тетяна Василівна
Аналіз особливостей психотравмуючих обставин та їх вплив на ефективність терапії у хворих на соматоформну вегетативну дисфункцію
pdf.png Спіріна Ірина Дмитріївна
Леонов С. Ф.
Діагностичні критерії аутоагресивної поведінки при параноїдній шизофренії
pdf.png Панько Тамара Василівна
Малюта Ліана Володимирівна
Череднякова Олена Сергіївна
Клініко-психопатологічні особливості аутоагресивної поведінки у хворих похилого віку з депресіями