ГоловнаАрхiв номерiв2008Том 16, випуск 1 (54)Зміни вмісту і складу ліпопротеїнів при введенні гепарину здоровим особам і хворим на цукровий діабет другого типу
Назва статтi Зміни вмісту і складу ліпопротеїнів при введенні гепарину здоровим особам і хворим на цукровий діабет другого типу
Автори Божко Г.Х.
Соколік Вікторія Василівна
Чурсіна В.С.
Перцева Т. Г.
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2008 Номер журналу Том 16, випуск 1 (54) Сторінки 48-51
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.379-008.64-001.8:577.1 Індекс ББК -
Анотацiя Методом гель-електрофорезу і аналітичними методами досліджували зміни вмісту і складу ліпопротеїнів (ЛП) під впливом екзогенного гепарину у хворих на інсулінонезалежний цукровий діабет (ЦД-2). Отримані результати свідчать, що після введення гепарину здоровим і хворим особам відбувалися значні зміни кількості і складу досліджених фракцій ЛП. При цьому у хворих і здорових у складі часток апоВ- и апоА-класів спостерігався перерозподіл компонентів, що транспортуються (холестерину і тригліцеридів). Кількість структурних компонентів (білків і фосфоліпідів) не змінювалась. У здорових осіб концентрація тригліцеридів збільшувалась у складі апоА-вмісних фракцій ЛП і зменшувалась у складі апоВ-ЛП. Протилежний напрямок змін тригліцеридів у складі досліджених фракцій ЛП може бути непрямим підтвердженням уявлення про участь білків, що переносять ліпіди в процесах ліполітичної деградації ЛП. На підставі отриманих у роботі даних можна судити про те, що у хворих на ЦД-2 порушуються процеси обміну ЛП, пов’язані з послідовною каталітичною дією позапечінкової і печінкової ліпопротеїнліпаз, внаслідок чого за ЦД-2 посилюється синтез ліпопротеїнів низької щільності на шкоду формуванню в кро вообігу апоА-вмісних ЛП.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Божко Г. Х., Кулабухов В. М. Перераспределение липопротеинов сыворотки крови кроликов, вызванное однократным введением холестерина // Биохимия. — 1993. — Т. 58, № 10. — С. 1594—1603.
2. Галебская Л. В., Соловцова И. Л., Рюмина Е. В. // Вопросы мед. химии. — 2001. — Т. 47, № 1. — С. 91—96.
3. Добрджгинидзе Л. М., Грацианский Н. А. Особенности диабетической дислипидемии и пути ее коррекции: эффект статинов // Пробл. эндокринол. — 2001. — Т. 47, № 5. — С. 35—40.
4. Климов А. Н., Никульчева Н. Г. Обмен липопротеинов и его нарушения. — СПб., 1999. - 512 с. 5. Панин Л. Е., Потеряева О. Н., Воронова О. С. и др. Фрагмент аполипопротеина В с инсулиноподобной иммунореактивностью // Пробл. эндокринол. — 2002. — Т. 48, № 1. — С. 6—9.
6. Соколик В. В., Божко Г. Х. Роль гепарина в формировании пищевой липемии // Український биохим. журнал. — 2005. — Т. 77, № 4. — С. 99—105.
7. Соколик В. В., Перцева Т. Г., Божко Г. Х. Усиление липолиза и истощение гепарина при развитии дислипидемии в условиях инсулинорезистентности // Проблемы эндокринологии. — 2005. — Т. 51, № 5. — С. 18—22.
8. Guerin M., Le Goff W., Lassel T. S. et all. Atherogenic role of elevated CE transfer from HDL to VLDL (1) and dense LDL in type 2 diabetes: impact of the degree of triglyceridemia // Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. — 2001. — Vol. 21. — P. 282—288.
9. Соколов Е. И., Перова Н. В. Диабетическая дислипидемия в патогенезе ишемической болезни сердца // Кардиология. — 2003. — № 5. — С. 16—20.
10. Tchernoff A., Lamarche B., Prud’homme D. et all. The dense LDL phenotype: associations with plasma lipoprotein level, visceral obesity and hyperinsulinemia in men // Diabetes Care. — 1996. — Vol. 19. — P. 629—637.
11. Yang C., Wu T., Huang C. Sequence, structure, receptor bin ding domains are internal repeats of human apolipoprotein B-100 // Amer. J. Nephrol. — 1998. — Vol. 18, № 5. — P. 384—390.