ГоловнаАрхiв номерiв2008Том 16, випуск 1 (54)Лікування тривожно-депресивних розладів у пацієнтів похилого віку
Назва статтi Лікування тривожно-депресивних розладів у пацієнтів похилого віку
Автори Зелений В.Н.
Каурова Г.І.
Лавський В. І.
Федорченко А. С.
Саніна М.Є.
Янголь В. І.
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2008 Номер журналу Том 16, випуск 1 (54) Сторінки 51-54
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.4-08-053.9:616.1/.4 Індекс ББК -
Анотацiя Подано результати лікування пацієнтів похилого віку з три вожно-депресивними розладами, яким було призначено препарати Ридазин і Нейровітан. Було досліджено 50 пацієнтів чоловічої та жіночої статі (36 % чоловіків), що скаржилися на загальну пригніченість, зниження мотивацій, почуття тривоги, стурбованості, головний біль, диспное, серцебиття, кашель, утруднення дихання. Терапія Ридазином (Hikma Pharmaceuticals) у дозі 10 мг раз на день та Нейровітаном (Hikma Pharmaceuticals) у дозі 1 таблетка раз на день була призначена усім пацієнтам. Ефективність оцінювалася кожні 10 днів. Після 10 днів дозу Ридазину було підвищено до 20 мг. У результаті позитивний ефект відмічено у 84 % пацієнтів. Комплексна терапія за допомогою Ридазину та Нейровітану не мала токсичного впливу на нирки та печінку і препарати добре переносилися.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Невротичні, соматоформні розлади та стрес / За ред. Л. М. Юр’євої: Навч. посібник. — Дніпропетровськ, 2005. — 96 с.
2. Юзвишина О. В. Клінічні рекомендації для лікарів загальної практики щодо лікування супутніх депресії, тривожних станів і серцево-судинних захворювань: Навч.-метод. посібник. — Хмель- ницький, 2007. — 28 с.
3. Бурчинский С. Г. Возможности фармакотерапевтической коррекции тревожных и психосоматических расстройств при неврозах // Здоров’я України. — № 23/1. — 2006. — С. 58—59.
4. Ігнатов М. Ю., Маркова М. В., Бабич В. В. Щодо терапії три вожно-депресивних розладів непсихотичного регістру, коморбідних із серцево-судинними захворюваннями // Мистецтво ліку вання. — № 6 (042). — 2007. — С. 30—32.
5. Подкорытов В. С., Сурикова О. И. Пароксетин в терапии тревожных и депрессивных расстройств у соматических больных // Medicus Amicus. — № 1. — 2006. — С. 8.
6. Филатова Е. Г. Тревога в общесоматической и неврологической практике // Здоров’я України. — № 23—24. — 2006. — С. 21.
7. Мищенко Н. Тревожные расстройства: прерогатива терапевтов или психиатров? // Там же. — № 13—14. — 2006. — С. 56—57.
8. Чутко Л. С., Фролова Н. Л. Психовегетативные расстройства в клинической практике. — СПб.: Наука, 2005. — 173 с.
9. Коваленко І. В. Психосоматичні розлади: діагностика та лікування. — Вінниця, 2005. — 28 с. 10. Швець Н. І., Мельник І. Л., Бенца Т. М. Соматизовані та соматогенні депресії в практиці лікаря-інтерна // Мистецтво лікування. — № 6 (032). — 2006. — С. 67—71.
11. Корж А. Н. Современные подходы к лечению психосоматических расстройств в общей практике семейной медицины // Здоров’я України. — № 1 (158). — 2007. — С. 48—49.
12. Семикина Е. Е., Морозова О. О. Тревожные и невротические расстройства в практике врача- интерна // Новости медицины и фармации. — № 14 (220). — 2007. — С. 3—4.
13. Долженко М. Н. Депрессивные и тревожные расстрой- ства при сердечно-сосудистой патологии: взгляд кардиолога // Практична ангіологія. — № 1 (02)2006. — С. 17—24.
14. Кутько И. И., Фролов В. М., Рачкаускас Г. С. Новые подхо- ды к лечению депрессивных расстройств // Новости медицины и фармации. — № 19 (227). — 2007. — С. 20—21.
15. Андрес М. Каннер. Депрессия при неврологических рас- стройствах. — Копенгаген: Институт Лунберг, 2005. — 112 с.
16. Компендиум Лекарственные препараты. — Киев: Морион, 2006. — Т. 2. — С. 286—287.
17. Бобров А. Е. Могут ли врачи общего профиля применять анти- депрессанты // Здоров’я України. — № 17 (150). — 2006. — С. 35—36.
18. Маляров С. А. Депрессивные расстройства в общесоматической практике: как и о чем информировать врача // НейроNews психоневрология и нейропсихиатрия. — № 2 (03) 2007. — С. 4—6.
19. Степанов Ю. М., Конопов І. М., Залєвський В. І. Психосоматич ні стани у хворих гастроентерологічного профілю та їх медикаментозна корекція (методичні рекомендації). — Дніпропетровськ, 2003. — 28 с.
20. Сурмило М. М. Діагностика і лікування соматоформних (невротичних розладів у гастроентерологічних хворих (методичні рекомендації). — К., 2005. — 16 с.
21. Чабан О. С. Хаустова О. О. Психосоматична медицина (аспекти діагностики та лікування). — К., 2004. — 69 с.
22. Марк Воронов. Психосоматика: Практическое руководство. — Киев, 2002. — 252 с.
23. Палий И. Г. и др. Тревожность и депрессия у пациентов с патологией желудочно-кишечного тракта: актуальность проблемы и воз- можные пути ее реализации / И. Г. Палий, С. В. Заика, И. Г. Гезниченко, Н. М. Севак // Здоров’я України. — № 19 (176). — 2007. — С. 72—73.
24. Бурчинский С. Г. Фармакотерапевтические возможности нейролептиков при психосоматической патологии // Новости медицины и фармации. — № 14 (196). — 2006. — С. 6—7.