ГоловнаАрхiв номерiв2019Том 27, випуск 4 (101)Особливості динаміки захворюваності на органічні непсихотичні розлади серед сільського населення України
Назва статтi Особливості динаміки захворюваності на органічні непсихотичні розлади серед сільського населення України
Автори Зінченко Олена Миколаївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2019 Номер журналу Том 27, випуск 4 (101) Сторінки 32-34
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.447(477) Індекс ББК -
Анотацiя У статті на ґрунті звітних форм № 10 «Звіт про захворювання осіб з розладами психіки та поведінки» за період 2000—2017 роки подано клініко-статистичний аналіз динаміки поширеності органічних непсихотичних психічних розладів у сільського населення України, а також проаналізовано зміни в структурі захворюваності на непсихотичні психічні розлади. Наведені дані свідчать про істотні коливання показників захворюваності та поширеності. Чимала частка органічних непсихотичних психічних розладів у структурі захворюваності на непсихотичні психічні розлади у жителів села потребує відповідних організаційних заходів з оптимізації системи надання допомоги і профілактики розладів психічного здоров’я у сільського населення.
Ключовi слова психічні та поведінкові розлади, органічні непсихотичні психічні розлади, захворюваність, поширеність, жителі села, психіатрична допомога
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури

1. Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2001. Психическое здоровье: новое понимание, новая надежда. М. : Весь мир, 2002. 215 с. URL: https://www.who.int/whr/previous/ru/.
2. Европейская министерская конференция ВОЗ по системам здравоохранения: «Системы здравоохранения — здоровье — благосостояние», Таллинн, Эстония, 25—27 июня 2008 г. Отчет. 2009. 84 с. URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/ pdf_file/0003/78951/E92150R.pdf?ua=1.
3. Стан психічного здоров’я населення та показники діяльності психіатричної та наркологічної служби в Україні : інформаційно-аналітичний огляд за 2014—2017 рр. Х., 2019. 81 с.