ГоловнаАрхiв номерiв2019Том 27, випуск 4 (101)Клініко-психопатологічні та медико-соціальні характеристики хворих на ендогенні психози з епізодичним перебігом в контексті постманіфестних патоперсонологічних трансформацій
Назва статтi Клініко-психопатологічні та медико-соціальні характеристики хворих на ендогенні психози з епізодичним перебігом в контексті постманіфестних патоперсонологічних трансформацій
Автори Хоміцький Микола Євгенович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2019 Номер журналу Том 27, випуск 4 (101) Сторінки 75-78
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895-039.33-06:616.89-008.485]-07 Індекс ББК -
Анотацiя Визначення нозологічної належності окремого клінічного випадку в групі ендогенних психозів — вирішальний фактор адекватної психофармакотерапії. Клінічні аспекти постманіфестних патоперсонологічних трансформацій ендогенних психозів з епізодичним перебігом залишаються найменш дослідженими і потребують вивчення для підвищення якості диференціальної діагностики, лікування і реабілітації. Мета дослідження: на ґрунті порівняльного аналізу клініко-психопатологічних, клініко-катамнестичних та медико-соціальних характеристик ендогенних психозів з епізодичним перебігом виявити нозоспецифічні ознаки постманіфестних патоперсонологічних трансформацій. На базі КУ «Запорізька обласна клінічна психіатрична лікарня» ЗОР було обстежено 312 пацієнтів, серед яких — 102 пацієнти з афективними розладами; 102 пацієнти, які хворіють на шизоафективний розлад, і 108 пацієнтів з діагнозом «шизофренія, параноїдна форма, епізодичний тип перебігу». Основ ними методами дослідження були клініко-психопатологічний, клініко-катамнестичний, клініко-анамнестичних і медико-соціальний, а також медико- статистичний аналіз. Проведене дослідження виявило ознаки і нозоспецифічні відмінності показників соціальної (трудової та сімейної) дезадаптації, а також позитивні, негативні і загальні психопатологічні розлади (за PANSS), що підтверджують наявність постманіфестних патоперсонологічних трансформацій. В групі періодичних ендогенних психозів патоперсонологічні трансформації при шизоафективному розладі характеризуються найбільш складною структурою і є нозо специфічним маркером. Подальші дослідження ремісій/ інтермісій при ендогенних психозах відкривають можливості розробки ди- ференціально-діагностичної системи й алгоритмів надання персоніфікованої лікувально-реабілітаційної допомоги.
Ключовi слова шизоафективний розлад, афективні розлади, шизофренія, клініка, соціальна дезадаптація, дифе- ренціальна діагностика, патоперсонологічні трансформації
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури

1. Long-term trajectories of positive and negative symptoms in first episode psychosis: A 10year follow-up study in the OPUS cohort / Austin S. F., Mors O., Budtz-Jоrgensen E. [et al.] // Schizophrenia Research. 2015. Vol. 168. P. 84—91. DOI: 10.1016/j. schres.2015.07.021.
2. Diagnostic reliability in schizoaffective disorder / Murru A., Manchia M., Tusconi M. [et al.] // Bipolar Disorder. 2016. Vol. 18(1). P. 78—80. DOI: 10.1111/bdi.12366.
3. Test-retest reliability of schizoaffective disorder compared with schizophrenia, bipolar disorder, and unipolar depression — a systematic review and meta-analysis / [Santelmann H., Franklin J., Bußhoff J., Baethge С.] // Ibid. 2015. Vol. 17(7). P. 753—768. DOI: 10.1111/bdi.12340.
4. Марута Н. О., Ярославцев С. О. Шизофрения с коморбидными психическими и поведенческими расстройствами (структура коморбидной патологии, критерии диагностики, факторы прогноза и закономерности формирования) // Медична психологія. 2015. № 4. С. 46—50.
5. Long-term outcome of schizoaffective disorder. Are there any differences with respect to schizophrenia? / Pinna F., Sanna L., Perra V. [et al.] ; Cagliari Recovery Study Group // Rivista di Psichiatria. 2014. Vol. 49 (1). P. 41—49. DOI: 10.1708/1407.15624.
6. Wilson J. E., Nian H., Heckers S. The schizoaffective disorder diagnosis: a conundrum in the clinical setting // European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience. 2014. Vol. 264(1). P. 29—34. DOI: 10.1007/s00406-013-0410-7.
7. Pethö B. Concepts of Schizo-affective psychoses. History, construct validity and some empirical data // Psychiatrу Clin. 1983. Vol. 16 (2—4). P. 71—86. PMID: 6622738. 8. Учебник психиатрии для врачей и студентов / Эмиль Крепелин ; пер. с 8-го нем. перераб. изд. врачей Покровской Земской Психиатри чес кой больницы Галунова, Ивенсена, Тартаковского и Цветаева. Т. 1. Москва, 1910. 468 с.
9. Хоміцький М. Є. Психопатологічні прояви ендогенних психозів у станах ремісії/інтермісії як предиспозиційний фактор персонологічних трансформацій (компаративний аналіз) // Запорізький медичний журнал. 2018. Т. 20, № 5(110). С. 696—700.