ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 2 (95)Розлади психічного здоров’я у внутрішньо переміщених осіб
Назва статтi Розлади психічного здоров’я у внутрішньо переміщених осіб
Автори Марута Наталія Олександрівна
Каленська Галина Юріївна
Явдак Ірина Олександрівна
Малюта Ліана Володимирівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 2 (95) Сторінки 68-71
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89:314.72-06«364» Індекс ББК -
Анотацiя Метою цього дослідження стало вивчення спектра психологічних та психопатологічних порушень у внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Для реалізації мети дослідження нами було обстежено 180 ВПО, які мешкають у модульному містечку «Надія» (м. Харків), модульному містечку (с. Соколове, Харківська обл.), м. Рубіжне (Луганська обл.), 30 з яких отримували стаціонарне лікування у відділі пограничної психіатрії ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України». Серед обстежених було 116 жінок (серед ній вік — 38,9 років) та 63 чоловіки (середній вік — 41,2 роки). Комплексний аналіз отриманих даних дозволив серед обстежених визначити три групи: 1) ВПО з відсутністю психічних розладів (53,3 %); 2) ВПО з наявністю ризику формування психічних розладів (наявність окремих психопатологічних симптомів) (28,8 %); 3) ВПО з наявними психічними розладами (17,8 %). Проведені дослідження дозволи визначити чинники психічної травматизації, емоційні порушення, копінг-стратегії та особливості психічного стану у ВПО. В кожній групі передбачається проведення диференційованих втручань, які будуть застосовані на наступному етапі дослідження.
Ключовi слова внутрішньо переміщені особи (ВПО), чинники психічної травматизації, емоційні порушення, ко- пінг-стратегії, особливості психічного стану
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Діагностика, терапія та профілактика медико-психологічних наслідків бойових дій в сучасних умовах : методичні рекомендації / П. В. Волошин, Л. Ф. Шестопалова, Н. О. Марута [та ін.]. Харків, 2014. 79 с.
2. Ключові повідомлення щодо внутрішнього переміщення, березень 2018 року. Available at : http://unhcr.org.ua/attachments/ article/244/2018 %2003 % 20UNHCR%20UKRAINE%20Key%20 Messages%20Briefing%20Note%20FINAL%20UA.pdf.
3. Методичні рекомендації щодо надання першої психологічної допомоги переміщеним особам / І. Я. Пінчук, О. О. Хаустова, Н. М. Степанова [та ін.] ; за загал. ред. О. Л. Іванової. Київ, 2014. 44 с.
4. Організація медико-психологічної реабілітації учасників бойових дій : методичні рекомендації / В. В. Шафранський, В. В. Кравченко, І. Я. Пінчук [та ін.]. Київ, 2016. 28 с.
5. Тарабрина Н. В. Практикум по психологии посттравматического стресса. СПб. : Питер, 2001. 272 с.
6. Bayard Roberts, Nino Makhashvilie, Jana Javakhishvilie, The burden of mental disorders and access to services among internally displaced persons in Ukraine. The International Alert; GIP, Tbilisi; London School of Hygiene and Tropical Medicine. Mentioned in the International Medical Corps “Mental Health in Transition”, September, 2017.
7. Beiser M. Resettling refugees and safeguarding their mental health: Lessons learned from the Canadian refugee resettlement project // Transcultural Psychiatry. 2009. Vol. 46(4). P. 539—583.
8. Carisius Kastrup M. Problems faced by women refugees: An overview // Abstracts of the 26th European Congress of Psychiatry. March 2018. Vol. 48. pp. S1—S766. S0058.
9. Fetter J. C. Psychosocial response to mass casualty terrorism: guidelines for physicians // Prim Care Companion J Clin Psychiatry. 2005. 57(2): 49—52.
10. Giacco D. Evidence on mental health care for forcibly displaced migrants: A review in collaboration with WHO Europe // Abstracts of the 26th European Congress of Psychiatry. March 2018. Vol. 48. pp. S1—S766. W0048. 11. Ukraine 2017 Humanitarian Needs Overview 2017, p.
11. https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/ document/ukraine-2017-humanitarian-needs-overview-hno.
12. Pechtel P., Pizzagalli D. Effects of early life stress on cognitive and affective function: An integrated review of human literature // Psychopharmacology. 2011. Vol. 214(1). P. 55—70.
13. Sutter-Dallay A. L., Glatigny-Dallay E. How to address the perinatal needs of women refugees: An example from France // Abstracts of the 26th European Congress of Psychiatry. March 2018. Vol. 48. pp. S1—S766. S0059.