Том 26, випуск 2 (95), 2018

Рекомендовано до поширення в мережі Інтернет Вченою Радою ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (протокол № 10 від 07.06.2018 р.)

ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
pdf.png Єгоркіна Ольга Вікторівна
Волошина Наталія Петрівна
Проблема диагностики и терапии аутоиммунных энцефалитов
МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Григорова Ірина Анатоліївна
Тесленко Ольга Александровна
Клиническая эффективность Нейромидина и его влияние на процессы нейропластичности при черепно-мозговой травме
pdf.png Дуве Христина Володимірівна
Особливості метаболічних змін у хворих у відновному та резидуальному періодах аневризмального субарахноїдального крововиливу
pdf.png Пінчук Вікторія Анатоліївна
Кривчун Анжеліна Михайлівна
Силенко Галина Ярославівна
Місце олатропілу в лікуванні когнітивних розладів у пацієнтів із розсіяним склерозом
pdf.png Сухоруков Віктор Вікторович
Особенности полиграммы сна у больных рассеянным склерозом с первично-прогредиентным типом течения при синдроме беспокойных ног
pdf.png Черненко Максим Євгенович
Вовк Вікторія Ігорівна
Нейропластичність у хворих на розсіяний склероз в умовах запального процесу
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Волох Федір Олександрович
Моніторинг клітинної бета-адренорецепції в прогнозі лікування хворих на гіпертензивну дисциркуляторну енцефалопатію початкових стадій
pdf.png Друзь Олег Васильович
Гриневич Євгенія Генадіївна
Черненко Інна Олександрівна
Психодіагностика посттравматичного стресового розладу у учасників локальних бойових дій
pdf.png Заворотний В'ячеслав Іванович
Диагностические предикторы и критерии различных вариантов посттравматического стрессового расстройства у военнослужащих Вооруженных Сил Украины, участвовавших в боевых действиях на Востоке Украины
pdf.png Кіреєв Ігор Володимирович
Жаботинська Наталія Володимирівна
Взаємодія лікарських засобів для фармакотерапії тривожних розладів з коморбідною патологією шлунково-кишкового тракту
pdf.png Колядко Світлана Петрівна
Каленська Галина Юріївна
Денисенко Михайло Михайлович
Особливості психотерапевтичної корекції невротичних розладів, ускладнених аддиктивними формами поведінки
pdf.png Кушнір Анатолій Миколайович
Суспільно небезпечні діяння проти життя особи при шизофренії: соціально-демографічний аспект
pdf.png Маркова Маріанна Владиславівна
Піонтковська Оксана Володимирівна
Соловйова Ангеліна Георгіївна
Медико-психологічна допомога дітям — вимушеним переселенцям: концептуальні засади психологічної підтримки, реадаптації та соціалізації
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Каленська Галина Юріївна
Явдак Ірина Олександрівна
Малюта Ліана Володимирівна
Розлади психічного здоров’я у внутрішньо переміщених осіб
pdf.png Мінко Олександр Іванович
Маркозова Любов Михайлівна
Лісна Наталія Миколаївна
Гольцова Світлана Вікторівна
Динаміка когнітивних порушень у осіб із алкогольною залежністю під впливом лікування
pdf.png Мудренко Ірина Григорівна
Роль соціально-демографічних та клініко-анамнестичних чинників у формуванні суїцидальної поведінки у хворих на деменції
pdf.png Опря Євген Васильович
Психопатологія емоційної сфери у хворих на шизофренію з соматичними захворюваннями
pdf.png Панько Тамара Василівна
Бугакова Аріна Ігорівна
Особливості функціональних зв’язків симптомів тривоги та депресії з суб’єктивною картиною життєвого шляху при різних формах невротичної патології
pdf.png Савка Світлана Дмитрівна
Клініко-психопатологічні особливості непсихотичних психічних розладів у хворих на ревматоїдний артрит залежно від тривалості захворювання
pdf.png Самойлова Олена Вячеславівна
Клінічні особливості розладів адаптації в умовах військового конфлікту на Сході України
pdf.png Федченко Вікторія Юріївна
Формування депресивної поведінки у хворих на рекурентні депресивні розлади
pdf.png Юрченко Ольга Миколаївна
Комплексна діагностика параноїдної шизофренії з урахуванням особливостей аддиктивного статусу та якості життя
pdf.png Яворська Тетяна Петрівна
Особливості впливу поведінкових та психоемоційних стреспотенціюючих чинників на розвиток цереброваскулярної патології
НЕКРОЛОГ
pdf.png Пам'яті Заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Сухорукова Віктора Івановича