Том 16, випуск 3 (56), 2008

ДІАГНОСТИКА ТА ТЕРАПІЯ НЕРВОВИХ ХВОРОБ
pdf.png Єгоркіна Ольга Вікторівна
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Нейропротекторний ефект церебролізіну у хворих на боковий аміотрофічний склероз
pdf.png Міщенко Тамара Сергіївна
Шестопалова Людмила Федорівна
Міщенко Владислав Миколайович
Нейромідин в терапії когнітивних порушень у постінсультних хворих
pdf.png Корж С.В.
Дзіковський С. В.
Комп’ютерно-томографічна візуалізація перенесених інсультів і судинна деменція
pdf.png Статінова Олена Анатоліївна
Селезньова Софія Веніамінівна
Комбінована ноотропна терапія в лікуванні помірних когнітивних розладів
pdf.png Товажнянська Олена Леонідівна
Роль вазоактивних речовин у формуванні гемодинамічних порушень у хворих з неврологічними ускладненнями первинного гіпотиреозу
pdf.png Харченко О.А.
Кириченко А. Г.
Шантир Л.І.
Рожкова І. В.
Степанова Л. Г.
Макарова С. В.
Досвід використовування фінлепсину у хворих з неврогенними больовими синдромами
ДІАГНОСТИКА ТА ТЕРАПІЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Влох І. Й.
Кулик Б. В.
Цьона Андрій Романович
Ефективність застосування антидепресанту подвійної дії венлафаксину для лікування депресивних розладів невротичного ґенезу
pdf.png Голубков О. З.
Саржевський С. Н.
Терапевтичні можливості амісульприду у хворих з психотичними епізодами
pdf.png Гуменюк Л. Н.
Принципи та алгоритми оцінки обмеженої здатності до інтеграції в суспільство у психічнохворих
pdf.png Денеко М. О.
Система психотерапевтичної корекції подружньої дезадап- тації при специфічних розладах особистості у жінок
pdf.png Димшиц С.М.
Юр’єв М. М.
Вербенко Вікторія Анатоліївна
Соціально-трудова реадаптація хворих на шизофренію
pdf.png Соломко С.Б.
Особливості клініко-психопатологічної характеристики, діагностики і принципів психотерапії і психокорекції соматоформних розладів у поліклінічній практиці
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Бурчинський Сергій Георгійович
Критерії вибору препарату-антиконвульсанту: клініко- фармакологічні аспекти
pdf.png Воробйов В.В.
Психічний стан як предиктор розвитку мастопатії у жінок
pdf.png Реминяк Инна Вадимовна
Депресивні розлади в клініці нервових хвороб
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ НАРКОЛОГІЇ
pdf.png Бабюк І.О.
Застосування препарату Афобазол в наркологічній практиці
pdf.png Корошніченко Д. М.
Структура психопатологічної симптоматики у осіб, залежних від героїну та метадону, і фактори, що впливають на неї
pdf.png Шараневич І.О.
Динаміка рівня реактивної та особистісної тривожності і депресії у осіб з алкогольною залежністю в період формування терапевтичної ремісії
ІНФОРМАЦІЯ
pdf.png Гельсінкська декларація всесвітньої медичної асоціації «Етичні принципи для медичних досліджень із залученням людини»