ГоловнаАрхiв номерiв2008Том 16, випуск 2 (55)Можливості оптимізації ноотропної терапії при цере- бральному атеросклерозі комбінованим препаратом Олатропіл®
Назва статтi Можливості оптимізації ноотропної терапії при цере- бральному атеросклерозі комбінованим препаратом Олатропіл®
Автори Школьник Валерій Маркович
Погорєлов О.В.
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2008 Номер журналу Том 16, випуск 2 (55) Сторінки 104-107
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831: 616.13-004.6:615.214 Індекс ББК -
Анотацiя Проведено клініко-нейрофізіологічне дослідження комбінованого ноотропного препарату Олатропіл®, що містить пірацетам і γ-аміномасляну кислоту. Встановлено клінічну ефективність препарату у пацієнтів з церебральним атеро- склерозом і астено-мнестико-інтелектуальними розладами, що підтверджено нейрофізіологічними і нейропсихологічними даними. Отримано результати, що показують поліпшення вегетативного статусу і зниження рівня депресій, регрес психосоматичних симптомів. Наявність у фармакологічному спектрі препарату м'якої антитривожної дії пов'язується з наявністю γ-аміномасляної кислоти. Встановлено, що Олатропіл® ви являє позитивну дію на стовбурові структури головного мозку, у першу чергу підвищуючи амплітуду стовбурової відповіді. Олатропіл® виявив стійкий ноотропний ефект у тестах функції пам'яті і когнітивних задачах. Рекомендовано застосування Олатропілу® у випадках інтелектуально-мнестичної недостатності, емоційних розладів, особливо при церебральному атеросклерозі, у випадках нейрональної астенії, наявності соматоформних і вегетативних симптомів, вестибулярних, координаторних і інших ознак церебрального дефіциту.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Верткин А. Л., Лукашов М. И., Наумов А. В. и др. Клинико- фармакологические аспекты нейропротективной терапии при острых и хронических нарушениях мозгового кровообраще- ния // Русский медицинский журнал. — 2007. — № 2 (Т. 15). — C.106—114.
2. Компендиум 2005 — лекарственные препараты / Под ред. Коваленко В. Н., Викторова А. П. —К.: Морион, 2005. — 1920 с.
3. Горбачев В. В., Мрочек А. Г. Атеросклероз. — Изд-во: Кн. дом, 2005. — 608 с.
4. Жданов В. С., Вихерт А. М., Стернби Н. Г. Эволюция и патология атеросклероза у человека. — М.: Триада-X, 2002. — 144 с.
5. Симоненко В. Б., Широков Е. А. Основы кардионеврологии: Руководство для врачей. — М.: Медицина, 2001. — 240 с.
6. Гнездицкий В. В. Вызванные потенциалы мозга в клинической практике. — Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1997. — 252 с.
7. Зенков Л. Р., Ронкин М. А. Функциональная диагностика нервных болезней. — М.: Медицина, 1990. — 640 с.