Том 15, випуск 1 (50), 2007

ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
pdf.png Волошин Петро Власович
Волошина Наталія Петрівна
Тайцлін В.Й.
Лещенко Азарій Георгійович
Шестопалова Людмила Федорівна
Негрич Т. І.
Негреба Тетяна Валер'янівна
Левченко Ірина Леонідівна
Василовський Віталій Вадимович
Дьяченко Лілія Іванівна
Перцев Григорій Дмитрович
Федосєєв Сергій Володимирович
Погуляєва Тетяна Миколаївна
Черненко Максим Євгенович
Гант Є. Є.
Кожевнікова Вікторія Анатоліївна
Розсіяний склероз в Україні: розповсюдженість, перебіг, прогноз, лікування, фармакоекономіка
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Перший епізод психозу (діагностика, лікування, організація допомоги)
pdf.png Міщенко Тамара Сергіївна
Пісоцька Олена Володимирівна
Патогенетичні механізми атеротромботичного інсульту
pdf.png Підкоритов Валерій Семенович
Психіатрія в Україні — минуле, теперішнє, майбутнє
pdf.png Черних В.П.
Роль судової фармації у концепції національної безпеки України
pdf.png Юр’єва Людмила Миколаївна
Суїцидологічна ситуація в Україні: реалії та перспективи
КЛІНІКА, ЕТІОЛОГІЯ ТА ПАТОГЕНЕЗ НЕРВОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Єгоркіна Ольга Вікторівна
Василовський Віталій Вадимович
Колупаєва Т. В.
Патофізіологічні механізми формування патології верхнього і нижнього мотонейрона при боковому аміотрофічному склерозі
pdf.png Грицай Н. М.
Литвиненко Наталія Володимирівна
Таряник К. А.
Застосування нейромідину в лікуванні полінейропатій різного ґенезу
pdf.png Мілевська-Вовчук Любов Станіславівна
Особливості та динаміка параметрів імунного статусу у хворих з неврологічними порушеннями при хронічній алкогольній інтоксикації
pdf.png П’ятикоп В. А.
Григорова Ірина Анатоліївна
Порівняльна характеристика динаміки рухових порушень та їх співставлення з морфофункціональними особливостями при експериментальному паркінсонізмі після введення кріоконсервованих ембріональних нервових та нейроіндуційованих in vitro стромальних клітин
pdf.png Сміян С. І.
Болі в хребті: ревматологічні захворювання та остеопороз в практиці невропатолога
pdf.png Хінікадзе М. Р.
Клінічні прояви гігантських артеріальних внутрішньо черепних аневризм
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Гавенко В.Л.
Самохвалов А. В.
Сінайко В.М.
Мозгова Тетяна Петрівна
Соматоформна вегетативна дисфункція серця та серцево- судинної системи актуальність досліджень та супутні проблеми
pdf.png Гура Є. І.
Психологічні чинники формування поведінкових та емоційних розладів у підлітків, позбавлених батьківського піклування
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Гічун В'ячеслав Сафронович
Аутоагресивна поведінка у військовослужбовців внутрішніх військ МВС України (причини, механізми, профілактика)
pdf.png Носов С. Г.
Особливості розвитку альтернативних психозів при епілепсії (клініко-нейрофізіологічний аспект)
pdf.png Потапенко О.А.
Оцінка фізичного і психічного розвитку подружжя і роль цих показників у формуванні сексуальної дисгармонії сім’ї, де чоловік хворіє на хронічний простатит, уретрит чи везикуліт
pdf.png Проскуріна Тетяна Юріївна
Динаміка і прогноз неврастенії у підлітків
pdf.png Рокутов Сергій Вікторович
Клініко-психопатологічні особливості граничних психічних розладів у осіб з нейросенсорною приглухуватістю
pdf.png Філатова О.А.
Соціальні фобії при сурдомутизмі
pdf.png Юр’єва Людмила Миколаївна
Шустерман Тамара Йосипівна
Клініко-психопатологічні особливості психічної дезадаптації у родичів хворих на первинний психотичний епізод
НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ НЕРВОВИХ, ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
pdf.png Бабюк І.О.
Шульц О.Є.
Дослідження ефективності та переносимості Афобазолу у хворих на генералізований тривожний розлад
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Структурні зміни у хворих на судинну деменцію
pdf.png Григорова Ірина Анатоліївна
Духовський Олександр Ерікович
Куфтеріна Наталія Сергіївна
Терапевтичні можливості Ламотрина під час лікування посттравматичної епілепсії
pdf.png Животовська Л.В.
Ефективність Депакіну та Актовегіну в комплексній терапії пацієнтів з алкогольною залежністю
pdf.png Карабань М.В.
Луханіна О.П.
Карасевич Н.В.
Гаркавенко В.В.
Гудзенко Г.В.
Березецька Н.М.
Роль ноотропних препаратів (Енцефабол) у комплексній патогенетичній терапії хвороби Паркінсона
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Бачериков Андрій Миколайович
Актовегін та Герімакс в лікуванні резистентних рекурентних депресивних розладів
ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ФАРМАЦІЇ
pdf.png Шаповалова Вікторія Олексіївна
Юхта Л.О.
Шаповалов Валерій Володимирович
Судова фармація щодо особливостей експорту-імпорту психотропних речовин в Україні
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
pdf.png Яворська Валентина Олексіївна
Фломін Юрій Володимирович
Гребенюк Ганна Віталіївна
Войнилович Л.В.
Застосування Фраксипарину при судинних захворюван нях головного мозку
ІСТОРІЯ ПСИХІАТРІЇ
pdf.png Двірський А. А.
Двірський А. О.
Основні періоди наукової діяльності Еміля Крепеліна (До 150-річчя з дня народження)
РЕЦЕНЗІЇ
pdf.png Кутько І.І.
Рецензія на книгу «Гранична психіатрія» / За ред. Ю. А. Алек сандровського. — М.: РЛС, 2006. — 1280 с. (Антологія вітчизня ної медицини)
ЮВІЛЄЇ
pdf.png Наш ювіляр