ГоловнаАрхiв номерiв2007Том 15, випуск 1 (50)Судова фармація щодо особливостей експорту-імпорту психотропних речовин в Україні
Назва статтi Судова фармація щодо особливостей експорту-імпорту психотропних речовин в Україні
Автори Шаповалова Вікторія Олексіївна
Юхта Л.О.
Шаповалов Валерій Володимирович
З рубрики ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ФАРМАЦІЇ
Рiк 2007 Номер журналу Том 15, випуск 1 (50) Сторінки 121-123
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 614.35: 615.21 Індекс ББК -
Анотацiя Полученные данные судебно-фармацевтического анализа позволяют сделать вывод о том, что оборот психотропных веществ осуществляется в соответствии с действующим за- конодательством Украины. Были рассмотрены такие меры контроля над оборотом психотропных веществ, как лицензирование, квотирование и сертификация. Проведен мониторинг экспорта-импорта психотропных веществ в Украине на примере 2003 года. Результаты полученных исследований показывают, что количество субъектов, принимающих участие в обороте психотропных веществ, явно недостаточно для обеспечения потребности населения Украины в этой категории лекарственных средств. Рекомендовано внести соответствующие изменения в нормативно-правовую базу Украины с целью увеличения количества субъектов, которым разрешено принимать участие в обороте психотропных веществ.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
. Абросимов О. С. Медикаментозне забезпечення заходів щодо попередження та ліквідації наслідків дорожньо-транс- портних пригод: Автореф. дис…. канд. фармац. наук. — .. / Націон. фармац. університет.— Харків, . —  с. . Закон України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» № /-ВР від .. р // В кн.: Лікарські засоби в неврології, психіатрії та наркології. — Харків; К.: Факт, . — С. —. . Коляда В. В. Удосконалення організаційно-правової системи регулювання обігу рецептурних і безрецептурних лікарських засобів: Автореф. дис…. канд. фармац. наук.— .. / Націон. фармац. університет. — Харків, .—  с. . Лікарські засоби в неврології, психіатрії і наркології / Під ред. В. О. Шаповалової, П. В. Волошина, О. В. Стефанова та ін. — Харків; К.: Факт, . —  с. . Петренко С. Л. Оптимізація державного контролю за обі- гом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: Автореф. дис…. канд. фармац. наук.— .. / Націон. фармац. університет. — Харків, . —  с. . Постанова КМ України від .. р. №  «Про за- твердження обсягів квот на  рік, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення наркотичних засобів і психотропних речовин». . Постанова КМ України від .. р. №  «Про затвер- дження Порядку здійснення контролю за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів» для комбінованих нарко- тичних (психотропних) лікарських засобів / Юридичні аспекти фармації. — Харків,: Мегаполіс, . — Т. . — С. —. . Шаповалов В. В. Організаційно-правові підходи до розробки комбінованих лікарських засобів на основі психоактивних речо- вин для попередження і лікування наркоманії: Автореф. дис…. доктора фармац. наук. — .. / Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. — К., . —  с.