ГоловнаАрхiв номерiв2007Том 15, випуск 1 (50)Клініко-психопатологічні особливості граничних психічних розладів у осіб з нейросенсорною приглухуватістю
Назва статтi Клініко-психопатологічні особливості граничних психічних розладів у осіб з нейросенсорною приглухуватістю
Автори Рокутов Сергій Вікторович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2007 Номер журналу Том 15, випуск 1 (50) Сторінки 86-90
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 159.96+616.89-02:616.28-008.14 Індекс ББК -
Анотацiя Метою дослідження стало вивчення клініко-психопатологічних особливостей граничних психічних розладів у хворих на нейросенсорну приглухуватість. Встановлено, що основними формами граничних розладів у хворих на нейросенсорну приглухуватість є невротичні (43,9 %), органічні (39,7 %) розлади та розлади особистості (16,3 %). Невротичні розлади проявляються у формі неврастенії F 48.0 (49,9 %), обсесивно-фобічного розладу F 40.1 (7,2 %) та розладів адаптації F 43.2 (16,9 %). Органічні розлади представлені тривожними F 06.4 (16,3 %) та емоційно лабільними (астенічними) F 06.6 (23,5 %) розладами. Особистісні розлади проявляються у формі емоційно лабільного розладу особистості F 60.3 (16,3 %). У роботі наведено клініко-психопатологічну структуру вказаних розладів.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Александровский Ю. А. Пограничные психические расстройства. — Ростов н/Д.: Феникс, 1997. — 576 с.
2. Бачериков Н. Е., Воронцов М. П., Петрюк П. Т. и др. Эмоциональный стресс в этиологии и патогенезе психических и психосоматических заболеваний. — Харьков: Основа, 1995. — 276 с.
3. Клiменко Д. І. Хронічні захворювання слухового і вестибулярного аналізаторів (Клініка, діагностика, відновне лікування, медико-соціальна експертиза, професійна реабілітація). ДДУ; Дніпропетровськ, 1997. — 140 с.
4. Марута Н. А. Эмоциональные нарушения при невротических расстройствах. — Харьков: Арсис, 2000. — 160 с.
5. Михайлов Б. В., Сердюк А. И., Сарвир И. Н. с соавт. Соматоформные расстройства как междисциплинарная проблема современной медицины // Матер. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы сексопатологии и медицинской психологии». — Харьков, 2002. — С. 163—173.
6. Надеина Н. А., Горустович Л. Н., Кухарук А. Д. и др. Методические подходы к оценке ограничений жизнедеятельности и со- ставлению программ медико-социальной реабилитации больных с последствиями заболеваний органа слуха: Метод. рекоменд. МЗ респ. Беларусь. — Минск: Б. и., 2000. — 41 с.
7. Рахманов В. М. Психосоциальная реабилитация больных функциональными и органическими расстройствами слуха: Автореф. дис. … д-ра мед. наук: 14.00.18, 19.00.04, 14.00.04. — СПб., 1992. —37 с.
8. Сердюк А. И. Соматопсихиатрические соотношения у больных с непсихотическими расстройствами психики // Международный медицинский журнал. — 1999. — № 2. — С. 36—39.