ГоловнаАрхiв номерiв2023Том 31, випуск 3 (116)Вікові особливості корекції алкогольної мотивації та добровільного вживання алкоголю інтраназальним введенням дегідроепіандростерону за умов тривалої превентивної алкоголізації (експериментальне дослідження)
Назва статтi Вікові особливості корекції алкогольної мотивації та добровільного вживання алкоголю інтраназальним введенням дегідроепіандростерону за умов тривалої превентивної алкоголізації (експериментальне дослідження)
Автори Гейко Валентина Василівна
Гейко Марія Сергіївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2023 Номер журналу Том 31, випуск 3 (116) Сторінки
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616-092.9:547.262-053:614.273 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V31-is3-2023-11

 З використанням моделі добровільного ad libitum вживання етанолу з визначенням його рівня та надання переваги у двопляшковому тесті досліджували вплив екзогенного dehydroepiandrosterone (DHEA) на виразність алкогольної мотивації у тварин зрілого та підлітково-пубертатного періодів онтоґенезу. За умов тривалої превентивної алкоголізації курсове інтраназальне введення DHEA нормалізує емоційно-рухову активність та послаблює тривожно-фобічні реакції, що приводить до переважання соціоцентричного типу зоосоціальної поведінки тварин. Водночас спостерігається суттєве (на 74 %) вірогідне (p ≤ 0,001) зниження індексу надання переваги етанолу в ситуації його вільного вибору з водою, яке відображає пригнічуючий вплив на рівень алкогольної мотивації у дорослих щурів зрілого віку. Такі ефекти DHEA можуть свідчити про його певний терапевтичний по- тенціал за умов психоемоційних розладів внаслідок тривалого вживання алкоголю на фоні вікового периферичного дефіциту нейростероїдного гормона. На відміну від цього, у періоді статевого дозрівання, який характеризується найбільшою інтенсивністю ендогенної продукції DHEA, таких властивостей не виявлено.
Ключовi слова періоди онтоґенезу, розлади внаслідок вживання етанолу, зоосоціальна поведінка, інтраназальне введення DHEA, корекція алкогольної мотивації
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Baulieu, E. E. Neurosteroids: a new brain function? / E. E. Baulieu, P. Robel // J of Steroid Chem Mol Biol. 1990. Vol. 37 (3). P. 395—403. DOI: 10.1016/0960-0760(90)90490-c.
2. Балашов, А. М. Нейростероиды при аддиктивной пато- логии // Журнал неврологии и психиатрии имени С. С. Кор- сакова. 2010. Т. 110, № 6. С. 107—111.
3. Гончаров, Н. П. Нейростероид DHEA и функции мозга / Н. П. Гончаров, Г. В. Кация // Физиология человека. 2013. Т. 39, № 6. С. 120—128.
4. Increased behavioral neurosteroid sensitivity in a rat line selectively bred for high alcohol sensitivity / E. R. Korpi, R. Mäkelä, E. Romeo [et al.] // Eur J. Pharmacol. 2001. Vol. 421 (1). P. 31—38. DOI: 10.1016/s0014-2999(01)01035-4.
5. Гончаров, Н. П. Нейростероиды и их биологическое значение / Н. П. Гончаров, Г. В. Кация, А. Н. Нижник // Успехи физиологических наук. 2004. Т. 35, № 4. С. 3—10.
6. Махинько, В. И. Константа роста и функциональные пе- риоды развития в постнатальной жизни белых крыс / В. И. Ма- хинько, В. Н. Никитин // Молекулярные и физиологические механизмы возрастного развития. Киев, 1975. С. 304—325.
7. Vetter-O'Hagen, C. Sex differences in ethanol intake and sensitivity to aversive effects during adolescence and adulthood / C. Vetter-O'Hagen, E. Varlinskaya, L. Spear // Alcohol Alcohol. 2009. Vol. 44 (6). P. 547—554. DOI: 10.1093/alcalc/ agp048.
8. Взаимосвязь тревоги и депрессии с алкогольными проблемами в подростковом и молодом возрасте / [А. В. Ко- пытов, Е. А. Наконечная, Л. З. Ситько, Д. А. Копытов] // Мед. новости. 2013. № 1. С. 26—32.
9. Spear, L. P. The behavioral neuroscience of adolescence. New York: W. W. Norton & Company, 2010. 391 p.
10. Guerri, C. Mechanisms involved in the neurotoxic, cognitive, and neurobehavioral effects of alcohol consumption during adolescence / C. Guerri, M. Pasual // Alcohol. 2010. Vol. 44 (1). P. 15—26. DOI: 10.1016/j.alcohol.2009.10.003.
11. Evaluation of intranasal delivery route of drug administration for brain targeting / F. Erdő, L. A. Bors, D. Farkas [et al.] // Brain Research Bulletin. 2018. Vol. 143. P. 155—170. DOI: 10.1016/j.brainresbull.2018.10.009.
12. Graff, C. L. Nasal drug administration: potential for targeted central nervous system delivery / C. L. Graff, G. M. Pollack // J Pharm Sci. 2005. Vol. 94 (6). P. 1187—1195. DOI: 10.1002/ jps.20318.
13. Lawrence, D. Intranasal delivery could be used to administer drugs directly to the brain // Lancet. 2002. Vol. 359. P. 1674.
14. Intranasal drug delivery for brain targeting / [T. K. Vyas, A. Shahiwala, S. Marathe, A. Misra] // Curr Drug Deliv. 2005. Vol. 2. P. 165—175. DOI: 10.2174/1567201053586047.
15. Nanoparticle transport across in vitro olfactory cell monolayers / O. Gartziandia, S. P. Egusquiaguirre, J. Bianco [et al.] // Int. J. Pharm. 2016. Vol. 499 (1-2). P. 81—89. DOI: 10.1016/j. ijpharm.2015.12.046.
16. Nano formulation: A novel approach for nose to brain drug delivery. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. 2016. 8 (2). 208-215. Nano formulation: a novel approach for nose to brain drug delivery / K. Singh, Z. Ahmad, P. Shakya [et al.] // J Chem Pharm Res. 2016. 8 (2). P. 208—215. URI: https://www. researchgate.net/publication/296695094_Nano_formulation_A_ novel_approach_for_nose_to_brain_drug_delivery.
17. Arnett, J. J. Emerging adulthood: The winding road from the late teens through the twenties. New York: Oxford University Press, 2004. 257 p.
18. Гейко, В. В. Вплив інтраназального введення дегі- дроепіандростерону на емоційний стан і зоосоціальну по- ведінку щурів за умов тривалої алкоголізації / В. В. Гейко, М. С. Гейко, Т. В. Селюкова // Фізіологічний журнал. 2022. Т. 68, № 1. С. 45—55. DOI: 10.15407/fz68.01.045.
19. Вплив блокади ASIC-каналів головного мозку на гі- покампальний θ-ритм щурів у моделі «відкрите поле» / М. П. Федорюк, А. О. Чернінський, О. П. Максимюк [та ін.] // Фізіологічний журнал. 2019. Т. 65, № 1. С. 15—19. DOI: 10.15407/fz65.01.015.
20. Гейко, В. В. Моделирование зоосоциальных фобий: влияние наследственной отягощенности и условий постна- тального развития / В. В. Гейко, М. С. Гейко // Психическое здоровье. 2009. № 5 (36). С. 47—50.
21. Гейко, В. В. Некоторые нейроиммуноэндокринные корреляты спонтанной агрессивности у крыс / В. В. Гейко, С. Н. Абашева // Наркология. 2006. № 1. С. 53—55.
22. Попова, Л. Д. Вміст тестостерону у плазмі крові та се- ротоніну в мозку агресивних і субмісивних щурів різних вікових груп / Л. Д. Попова, І. М. Васильєва // Фізіологічний журнал. 2012. Т.58, № 6. С. 67—74. DOI: 10.15407/fz58.06.067.
23. Silveri, M. M. Decreased sensitivity to the hypnotic effects of ethanol early in ontogeny / M. M. Silveri, L. P. Spear // Alcohol Clin Exp Res. 1998. Vol. 22 (3). P. 670—676. DOI: 10.1111/j.1530- 0277.1998.tb04310.x.
24. Varlinskaya, E. I. Acute effects of ethanol on social behavior of adolescent and adult rats: Role of familiarity of the test situation / E. I. Varlinskaya, L. P. Spear // Alcohol Clin Exp Res. 2002. Vol. 26 (10). P. 1502—1511. DOI: 10.1097/01. ALC.0000034033.95701.E3.
25. Vetter, C. S. Time-course of elevated ethanol intake in adolescent relative to adult rats under continuous, voluntary- access conditions / C. S. Vetter, T. L. Doremus-Fitzwater, L. P. Spear // Alcohol Clin Exp Res. 2007. Vol. 31 (7). P. 1159—1168. DOI: 10.1111/j.1530-0277.2007.00417.x.
26. Spear, L. P. Adolescence: Alcohol sensitivity, tolerance, and intake / L. P. Spear, E. I. Varlinskaya // Recent Dev Alcohol. 2005. 17. P. 143—159. PMID: 15789864.
27. Spear, L. P. Assessment of adolescent neurotoxicity: rationale and methodological considerations // Neurotoxicol Teratol. 2007. Vol. 29 (1). P. 1—9. DOI: 10.1016/j.ntt.2006.11.006.
28. Sisk, C. L. Pubertal hormones organize the adolescent brain and behavior / C. L. Sisk, J. L. Zehr // Front Neuroendocrinol. 2005. 26 (3-4). P. 163—174. DOI: 10.1016/j.yfrne.2005.10.003.
29. Doremus, T. L. Anxiogenic effects during withdrawal from acute ethanol in adolescent and adult rats / [T. L. Doremus, S. C. Brunell, E. I. Varlinskaya, L. P. Spear] // Pharmacol Biochem Behav. 2003. Vol. 75 (2). P. 411—418. DOI: 10.1016/ s0091-3057(03)00134-5.
30. Varlinskaya, E. I. Ethanol-induced social facilitation in adolescent rats: role of endogenous activity at mu opioid receptors / E. I. Varlinskaya, L. P. Spear // Alcohol Clin Exp Res. 2009. Vol. 33 (6). P. 991—1000. DOI: 10.1111/j.1530- 0277.2009.00920.x.
31. Хекхаузен, Х. Мотивация и деятельность (2-е из- дание). 2003. 860 с.
32. Douglas, L. Novel object place conditioning in adolescent and adult male and female rats: Effects of social isolation / L. Douglas, E. Varlinskaya, L. Spear // Physiol Behav. 2003. Vol. 80 (2—3). P. 317—325. DOI: 10.1016/j.physbeh.2003.08.003.
33. Smith, P. K. Does play matter? Functional and evolutionary aspects of animal and human play // Behav Brain Sci. 1982. 5 (1). P. 139—155. DOI: 10.1017/s0140525x0001092x.
34. Christie, K. A. Epidemiologic evidence for early onset of mental disorders and higher risk of drug abuse in young adults / K. A. Christie [et al.] // Am. J. Psychiatry. 1988. Vol. 145, 8. P. 971—975. DOI: 10.1176/ajp.145.8.971.
35. Grant, B. F. Age at onset of alcohol use and its association with DSM-IV alcohol abuse and dependence: results from the National Longitudinal Alcohol Epidemiologic Survey / B. F. Grant, D. A. Dawson // J. of Substance Abuse. 1997. Vol. 9. P. 103—110. DOI: 10.1016/s0899-3289(97)90009-2.
36. Varlinskaya, E. I. Acute effects of ethanol on behavior of adolescent rats: Role of social context / E. I. Varlinskaya, L. P. Spear, N. E. Spear // Alcohol Clin Exp Res. 2001. Vol. 25 (3). P. 377—385. PMID: 11290848.
37. Varlinskaya, E. I. Sensitization to social anxiolytic effects of ethanol in adolescent and adult Sprague-Dawley rats following repeated ethanol exposure / E. I. Varlinskaya, L. P. Spear // Alcohol. 2010. Vol. 44 (1). P. 99—110. DOI: 10.1016/j.alcohol.2009.09.036.
38. Carpenter, K. M. Drinking to cope with negative affect and DSM-IV alcohol use disorders: a test of three alternative explanations / K. M. Carpenter, D. S. Hasin // J. Stud. Alcohol. 1999. Vol. 60 (5). P. 694—704. DOI: 10.15288/jsa.1999.60.694.
39. Thomas, S. E. Drinking to cope in socially anxious individuals: a controlled study / S. E. Thomas, C. L. Randall, M. H. Carrigan // Alcohol Clin. Exp. Res. 2003. Vol. 12. P. 1937—1943. DOI: 10.1097/01.ALC.0000100942.30743.8C.
40. Douglas, L. A. Rewarding properties of social interactions in adolescent and adult male and female rats: impact of social vs. isolate housing of subjects and partners / L. A. Douglas, E. I. Varlinskaya, L. P. Spear // Dev Psychobiol. 2004. Vol. 45 (3). P. 153—162. DOI: https://doi.org/10.1002/dev.20025.
41. Varlinskaya, E. I. Differences in the social consequences of ethanol emerge during the course of adolescence in rats: social facilitation, social inhibition, and anxiolysis / E. I. Varlinskaya, L. P. Spear // Dev Psychobiol. 2006. Vol. 48 (2). P. 146—161. DOI: 10.1002/dev.20124.
42. Spear, L. P. Adolescents and alcohol: acute sensitivities, enhanced intake, and later consequences // Neurotoxicol Teratol. 2014. Vol. 41. P. 51—59. DOI: 10.1016/j.ntt.2013.11.006.
43. Varlinskaya, E. I. Ontogeny of acute tolerance to ethanolinduced social inhibition in Sprague-Dawley rats / E. I. Varlinskaya, L. P. Spear // Alcohol Clin Exp Res. 2006. Vol. 30 (11). P. 1833—1844. DOI: 10.1111/j.1530-0277.2006.00220.x.
44. Koob, G. F. Theoretical frameworks and mechanistic aspects of alcohol addiction: alcohol addiction as a reward deficit disorder // Curr Top Behav Neurosci. 2013. Vol. 13. P. 3—30. DOI: 10.1007/7854_2011_129.