ГоловнаАрхiв номерiв2023Том 31, випуск 3 (116)Transformation of internet addiction on the background of social isolation and security crisis
Назва статтi Transformation of internet addiction on the background of social isolation and security crisis
Автори Stolyarenko Andrii
Horodokin Anton
З рубрики ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
Рiк 2023 Номер журналу Том 31, випуск 3 (116) Сторінки 108-112
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.446:616.89-008.486 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V31-is3-2023-18

 Мета — на ґрунті аналізу характеристик Інтернет-залежності виявити її особливості на тлі соціальної ізоляції та кризи безпеки в Україні. Дослідження проводили на контингенті 120 осіб (здобувачі вищої освіти) віком від 18 до 23 років, які мають досвід постійного перебування в умовах соціальної ізоляції в Україні (2020—2023 рр.), із встановленою Інтернет-залежністю відповідно до Тесту на Інтернет- залежність (К. Янг, 1998) та Тесту ідентифікації розладів використання Інтернету (Лінський І. В., Мінко А. І., Артемчук А. П. та ін., 2009). Розподіл контингенту за статтю був симетричним. Метод досліджування — структуроване психологічне інтерв'ю. У нашому аналізі стає очевидним, що надмірне використання Інтернету — не просто пов'язане з рядом нехімічних залежностей; фактично воно є механізмом реалізації широ- кого діапазону поведінкових і психологічних порушень, які виникають як взаємопов'язана функціональна сутність. У цьому спектрі ми розрізняємо дві окремі категорії: формування компульсивних патернів поведінки та виправдання наявних аномалій поведінки. Патерни компульсивної поведінки включають: компульсивну поведінку в контексті онлайн- ігор; компульсивне використання соціальних мереж; компульсивне споживання порнографії; компульсивну поведінку, пов'язану з новинами. Формування компульсивних моделей по- ведінки, пов'язаних із проблемним використанням Інтернету, має такі механізми: відкритість та доступність контенту, який вчиняє гіперстимуляцію підкріплення за допомогою циклів зворотного зв'язку, соціальне порівняння, ескапізм та уникнення, перевантаження інформа- цією. Виправдання наявних відхилень у поведінці, пов'язаних із проблемним використанням Інтернету, охоплює посилення прагнення до уваги та провокаційної поведінки; посилення грубої та насильницької поведінки; посилення аутоагресії та деструктивної поведінки; прогре- сування посилення девіантної сексуальності; посилення поведінки за типом онлайн-культизму. Виявлені такі механізми: ехокамери, розгальмування через анонімність, групова поляризація та конкурентна динаміка. Поведінкові та психологічні порушення, пов'язані з проблемним надмірним використанням Інтернету, не відповідають єдиному психопатологічному феномену в межах наявних оціноч- них визначень, які оцінюють Інтернет-залежність як тривіальну форму нехімічної залежності. Натомість у сучасному контексті складний набір поведінкових та психологічних порушень, які реалізують за допомогою мережі Інтернет, потребує вивчення та комплексної оцінки.
Ключовi слова Інтернет, залежність, Інтернет-залежність, компульсії, порушення поведінки
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Cyber-addiction psychoprophylaxis program for young generation of Ukraine / [Asieieva Y., Druz O., Kozhyna H., & Chernenko I.] // Amazonia Investiga. 2021. 10 (40), 17—28. DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2021.40.04.
2. Психологические особенности лиц склонных к ки- беркоммуникативной зависимости на примере социальной сети INSTAGRAM / [К. В. Аймедов, Ю. А. Асеева, А. А. Толма- чев, С. И. Табачник] // Психиатрия, психотерапия и клини- ческая психология. 2020. 11 (4), 731—738. DOI: https://doi. org/10.34883/PI.2020.11.4.006.
3. O'Reilly, M. Internet addiction: A new disorder enters the medical lexicon // Canadian Medical Association Journal. 1996. 154, 1882—1883. PMID: 8653648.
4. Bergmark K. H. Extensive Internet Involvement-Addiction or Emerging Lifestyle? / K. H. Bergmark, A. Bergmark, O. Findahl // International Journal of Environmental Research and Public Health. 2011; 8 (12): 4488—4501. DOI: https://doi. org/10.3390/ijerph8124488.
5. Аймедов К. В. Нехімічні залежності: сучасні тенден- ції / К. В. Аймедов, Ю. О. Асєєва, М. О. Черевко // Медична психологія. 2017. Т. 12, № 1. С. 13—18. URI: http://nbuv.gov. ua/UJRN/Mpsl_2017_12_1_5.
6. Chugunov V. V. Motivational patterns of internetaddiction in members of anonymous online communities / V. V. Chugunov, A. D. Horodokin, A. S. Skripnik // Український вісник психоневрології. 2016. Т. 24, вип. 3. С. 74—76. URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_2016_24_3_18. 7. Система AUDIT-подобных тестов для комплексной оценки аддиктивного статуса индивида и популяции / Лин- ский И. В., Минко А. И., Артемчук А. Ф. [и др.] // Новости украинской психиатрии. Киев; Харьков. 2009. URI: http:// www.psychiatry.ua/articles/paper313.htm.
8. Утюж И. Г. Самопричиненные психические расстройства эпохи глобальной интернет-коммуникации. Медико-фило- софский аспект / И. Г. Утюж, А. Д. Городокин // Інтегратив- на антропологія : медико-філософський журнал. Одеса, 2018. Вип. 2 (32). С. 9—12. URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/ handle/123456789/10221.
9. Young, K. S. Psychology of computer use: XL. Addictive use of the Internet: A case that breaks the stereotype // Psychological Reports. 1996. 79, 899—902. DOI: https://doi. org/10.2466/pr0.1996.79.3.899.
10. Young, Kimberly S. Caught in the Net: How to Recognize the Signs of Internet Addiction-- and a Winning Strategy for Recovery (1st. ed.). New York : John Wiley & Sons, Inc., 1998.
11. Internet Addiction: A Handbook and Guide to Evaluation and Treatment / Kimberly S. Young (Editor), Cristiano Nabuco de Abreu (Editor). 1st Edition. New York : John Wiley & Sons, Inc., 2010. TIX/OSW JWBT338-FM.
12. Чугунов В. В. Концептуально-стилистический анализ феномена аутоагрессии в среде лиц, страдающих интернет- зависимостью / В. В. Чугунов, А. Д. Городокин, А. Н. Столя- ренко // Медична психологія. 2017. Т. 12, № 4. С. 13—18. URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/12265.
13. Патоконативные коммуникативные стереотипы ин- тернет-зависимости у участников анонимных интернет- сообществ / [В. В. Чугунов, А. Д. Городокин, В. Л. Щербина, А. С. Скрипник] // Психіатрія, неврологія та медична пси- хологія. 2016. Т. 3, № 1. С. 85—91. URI: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/psyneur_2016_3_1_17.