ГоловнаАрхiв номерiв2023Том 31, випуск 3 (116)Структурно-динамічні особливості станів психічного виснаження у студентів медичного закладу вищої освіти
Назва статтi Структурно-динамічні особливості станів психічного виснаження у студентів медичного закладу вищої освіти
Автори Єфіменко Сергій Олегович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2023 Номер журналу Том 31, випуск 3 (116) Сторінки 74-77
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.891.4:61:378.4-057.875 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V31-is3-2023-12

 Аналіз актуальних літературних джерел дає можливість сформувати уявлення, що незважаючи на значну поширеність станів психічного виснаження, бракує репрезентативної науково обґрунтованої інформації щодо структурно-динамічних особливостей досліджуваних станів у контингенту студентів медичних закладів вищої освіти. Мета: за допомогою клініко-психопатологічного аналізу проявів психічного виснаження у сту- дентів медичного закладу вищої освіти встановити структурно-динамічні особливості цих станів. Методи, що були використані: клініко-психопатологічний, психодіагностичний та клініко- статистичний. За результатами дослідження встановлено, що прояви психічного виснаження в обраного контингенту характеризувалися значною поширеністю, що сягала 54,0 %, клінічним поліморфіз- мом та інтрагруповою гетерогенністю, істотною представленістю порушень інтерперсональної чутливості (61 (34,8 %) студент) та психотизму (73 (41,7 %) студенти), проявів обсесивно-ком- пульсивного (47 (26,8 %) студентів) та депресивного (49 (28,0 %) студентів) спектрів. Встановлено п'ять варіантів найпоширеніших поєднань психопатологічних феноменів різних спектрів: депресивного та обсесивно-компульсивного (46 (26,3 %) студентів), ворожості та психотизму (41 (23,4 %) студент), психотизму та проявів інтерперсональної чутливості (30 (17,1 %) студентів), проявів інтерперсональної чутливості та тривоги (29 (16,6 %) студентів), соматичної заклопота- ності та фобічних проявів (21 (12,0 %) студент). Встановлено поширеність та структурно-динамічні особливості станів психічного виснаження у студентів медичного закладу вищої освіти, що надає краще розуміння патоґенезу зазначених станів та формує підґрунтя для їх систематизації.
Ключовi слова психічне виснаження, емоційне вигоряння, дезадаптація, студенти, психотерапія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Головская И. Г. Возникновение синдрома выгорания на ранних этапах профессионального становления личности / И. Г. Головская, А. С. Далакова // Наука і освіта. 2013. № 7. С. 224—229. URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2013_7_52.
2. Иващенко В. В., Иващенко А. В. Синдром эмоционального выгорания у студентов медицинского вуза на клинической ка- федре (о вероятности возникновения и мерах профилактики) // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. 2013. Т. 13, вип. 1 (41). С. 269—299.
 3. Чугунов В. В. Норма в психиатрическом измерении : монография. Львов : Марченко Т. В., 2020. 632 с.
4. Hope V. Medical student depression, anxiety and distress outside North America: a systematic review / V. Hope, M. Henderson // Med. Educ. 2014. Vol. 48, Issue10. P. 963—979. DOI: https://doi. org/10.1111/medu.12512.
5. Грицук О. В. Емоційні стани студентів як метакогнітивне утворення // Наука і освіта. 2014. № 6. С. 30—34. URI: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_6_8.
6. Slavin S. J. Finding the Why, Changing the How: Improving the Mental Health of Medical Students, Residents, and Physicians / S. J. Slavin, J. T. Chibnall // Acad. Med. 2016. № 91 (9). P. 1194—1196. DOI: 10.1097/ACM.0000000000001226.
7. Medical student stress: An elective course as a possibility of help / [M. A. Pereira, M. A. Barbosa, J. C. de Rezende R. F. Damiano] // BMC Res. Notes. 2015. № 8: 430. DOI: 10.1186/s13104- 015-1399-y. 8. Водопьянова Н. Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика : практическое пособие / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. 3-е изд. испр. и доп. Москва, 2018.
9. Дембицкий С. Симптоматический опросник Леонарда Дерогатиса (SCL-90-R): валидизация в Украине / С. Дембицкий, Ю. Середа // Социология: теория, методы, маркетинг. 2015. № 4. С. 40—71. URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/crtmm_2015_4_5.