ГоловнаАрхiв номерiв2023Том 31, випуск 3 (116)Рівень соціальної адаптації у дітей із синдромом Дауна залежно від здатності до вербальної комунікації.
Назва статтi Рівень соціальної адаптації у дітей із синдромом Дауна залежно від здатності до вербальної комунікації.
Автори Сухонос Оксана Сергіївна
З рубрики ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
Рiк 2023 Номер журналу Том 31, випуск 3 (116) Сторінки 113-116
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.899.65:616.053.2 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V31-is3-2023-19

 Синдром Дауна, як і інші синдроми, асоційовані з психічною патологією, що виникає та розвивається у дитячому та/або підлітковому віці, часто перешкоджають нормальній адап- тації особистості у соціумі. Діти із синдромом Дауна часто бувають тривожними, боязкими, неправильно розуміють наміри оточення, а тому неправильно їх тлумачать та реагують не на- лежно; соціальні навички у таких дітей часто бувають недостатньо розвинені. Відірваність від оточення однолітків та соціальна ізоляція можуть зменшувати ефективність реабілітаційних програм для дітей із синдромом Дауна та поглиблювати когнітивний та афективний дефіцити у дітей із цим захворюванням. Мета дослідження — визначення рівня соціальної адаптації залежно від здатності до вер- бальної комунікації у дітей із синдромом Дауна. Дослідження проведено на базі КНП «Обласний медичний центр репродукції людини» ЗОР, де було обстежено 97 дітей із синдромом Дауна. Хворих було поділено на дві групи за критерієм спроможності до вербальної комунікації: до групи 1 (Г1) увійшли 77 дітей, здатних до вербальної комунікації, до групи 2 (Г2) — 20 дітей, які не розмовляють. В результаті проведеного дослідження визначено рівень соціальної адаптації залежно від здатності до вербальної комунікації у дітей із синдромом Дауна. Як в Г1, так і в Г2, виявлено нормальний рівень адаптивності, емоційного комфорту та керованості, що загалом свідчить про відчуття внутрішнього спокою у звичній обстановці та високий рівень задоволення власним мікросоціальним оточенням. В Г1 та Г2 спостерігалося зниження за показниками дезадаптивності, неприйняття себе, неприйняття інших, емоційного дискомфорту, що можна трактувати як зниження рівня критики як до себе, так і до оточення у обох групах незалежно від здатності до мовлення. В Г1 виявлено достовірно вищі рівні прийняття себе та внутрішнього контролю, що вказує на вищу самоооцінку та здатність до самостійного вирішення складних життєвих ситуацій та опанування себе у дітей з синдромом Дауна, що вміють розмовляти. В Г2 встановлено достовірне зниження за показниками зовнішнього контролю та ескапізму, що може бути результатом більш лагідного та обережного ставлення до дітей з синдромом Дауна, не здатних до вербальної комунікації, з боку соціуму.
Ключовi слова синдром Дауна, соціальна адаптація, соціальна тривожність, психокорекція, дитяча психіатрія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Колосова О. В. Соціальна адаптація дітей з синдромом Дауна / О. В. Колосова, Й. Гурал-Пулроле // Молодий вчений [Young Scientist]. 2018. № 5.2 (57.2). С. 49—53. URI: http:// molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/5.2/10.pdf.
2. Factors associated with depression and anxiety in children with intellectual disabilities / [Whitney D. G., Shapiro D. N., Peterson M. D., Warschausky S. A.] // Journal of intellectual disability research. 2019. Vol. 63. No. 5. P. 408—417. DOI: 10.1111/ jir.12583.
3. Barati H. The effect of social skills training on socialization skills in children with Down syndrome / H. Barati, M. Tajrishi, F. Sajedi // Iranian Rehabilitation Journal. 2012. Vol. 10. No. 2. P. 35—38. URL: http://irj.uswr.ac.ir/article-1-240-en.html.
4. Health comorbidities and cognitive abilities across the lifespan in Down syndrome / Startin C. M., H. D'Souza, G. Ball [et al.] //Journal of neurodevelopmental disorders. 2020. Vol. 12. P. 1—13. DOI: 10.1186/s11689-019-9306-9.
5. Kumin L. Early Communication Skills for Children with Down Syndrome : A Guide for Parents and Professionals. Bethesda, MD: Woodbine House. 2003. 392 p.
6. Мельник Ірина. Адаптація дитини з синдромом Дауна в інклюзивні групи закладу дошкільної освіти / Ірина Мельник, Світлана Кость // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2021. Вип. 35. С. 148—155. DOI: http:// dx.doi.org/10.30970/vpe.2021.35.11316.
7. Добриніна Д. Соціально-психологічні особливості дітей із синдромом Дауна // Матеріали Всеукраїнського форуму молодих науковців (учнів, студентів, магістрантів, аспірантів) «Управління навчально-виховним процесом нової української школи в контексті реформи впровадження інклюзивної освіти в Україні» 16—17 квітня 2020 року. 2020. С. 94—97. URL: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Управління_нав.-вих.pdf.
8. Коць М. О. Специфіка діагностики емоційно-вольової сфери дітей молодшого шкільного віку з особливими освіт- німи потребами / М. О. Коць, Т. М. Ятчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. 2018. Вип. 1 (2). С. 51—55. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/nvkhp_2018_1 %282 %29__11.
9. Sánchez-Teruel D. Preliminary study on psychometric properties of an anxiety scale in Down syndrome with anxiety symptoms / D. Sánchez-Teruel, M. A. Robles-Bello // International Journal of Psychological Research. 2020. Vol. 13. No. 1. P. 50—61. DOI: 10.21500/20112084.4493.