ГоловнаАрхiв номерiв2023Том 31, випуск 3 (116)Психокорекційна програма, спрямована на відновлення когнітивної продуктивності осіб з синдромом алкогольної залежності
Назва статтi Психокорекційна програма, спрямована на відновлення когнітивної продуктивності осіб з синдромом алкогольної залежності
Автори Лісна Наталія Миколаївна
Мінко Олександр Іванович
З рубрики ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
Рiк 2023 Номер журналу Том 31, випуск 3 (116) Сторінки 85-90
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008(47).441.13:615.86 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V31-is3-2023-14

 У статті наведено дані про ефективність розробленої авторами психокорекційної програми, спрямованої на поліпшення когнітивного функціонування осіб із синдромом алкогольної залежності на етапі активного протиалкогольного лікування. Психокорекційна програма розроблена в межах інтегративного психотерапевтичного підходу з включен- ням технік когнітивно-поведінкової терапії, тілесно-орієнтованої психотерапії, арттерапії, а також мнемотехнічних вправ, що застосовують для розвитку короткочасної пам'яті, довільної уваги та абстрактного мислення. Показано, що застосування методик немедика- ментозної корекції порушень пізнавальних функцій у хворих цієї категорії може сприяти відновленню нормативної когнітивної продуктивності, формуванню умов оптимізації терапевтичної взаємодії та підвищенню якості надання наркологічної допомоги.
Ключовi слова алкогольна залежність, когнітивні порушення, реабілітація когнітивних функцій
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Bernardin F. Cognitive impairments in alcohol-dependent subjects / F. Bernardin, A. Maheut-Bosser, F. Paille // Front Psychiatry, 2014. Vol. 5. P. 78. DOI: 10.3389/fpsyt.2014.00078.
2. Devere R. The cognitive consequences of alcohol use. Practical Neurology. 2016. Vol. 10. P. 57—61. URI: https://practicalneurology. com/articles/2016-oct/the-cognitive-consequences- of-alcohol-use.
3. МКХ-11. Розділ VI: Психічні і поведінкові розлади та по- рушення нейропсихічного розвитку. Статистична класифіка- ція / під загальною редакцією В. Д. Мішиєва. Київ, 2023. 285 с.
4. Alcohol consumption, drinking patterns and cognitive function in older eastern adults / Horvat P., Richards M., Kubinova R. [et al.] // Neurology. 2015. Vol. 84. P. 287—295. DOI: 10.1212/WNL.0000000000001164.
5. Structural brain differences in alcohol-dependent individuals with and without comorbid substance dependence / Mon A., Durazzo T. C., Abe C. [et al.] // Drug Alcohol Depend. 2014 Nov 1; Vol. 144. P. 170—177. DOI: 10.1016/j.drugalcdep.2014.09.010.
6. Oscar-Berman M. Alcoholism and the Brain: an overview / Marlene Oscar-Berman, & Ksenija Marinkovic // Alcohol research health, 2003. Vol. 27. P. 125—133. PMID: 15303622.
7. Stavro K. Widespread and sustained cognitive deficits in alcoholism; a meta-analysis / K. Stavro, J. Pelletier, S. Potvin // Addiction Biology. 2013. Vol. 18. P. 203—213. DOI: 10.1111/j.1369-1600.2011.00418.x.
8. Doidge N. The Brain's Way of Healing: Remarkable Discoveries and Recoveries from the Frontiers of Neuroplasticity. Hardcover, 2015. 424 р.
9. Folstein M. F. “Mini-mental state”. A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician / M. F. Folstein, S. E. Folstein, P. R. McHugh // Journal of psychiatric research. 1975. Vol. 12, no. 3. P. 189—198. DOI: 10.1016/0022- 3956(75)90026-6.
10. Заика Е. В. Экспериментальные исследования памяти: Основные методики и результаты исследований. Харьков : Издательство «Гуманитарный центр», 2013. 396 с.
11. Методика «Виключення слів» для оцінки здатності до абстрактного мислення // Психодіагностичні методи дослідження мислення : методична розробка для підго- товки до державного іспиту. URI: https://www.vnmu.edu.ua/ downloads/pdf/OSKI_metod-dosl_med-ps-2020.pdf.
12. Дослідження вибірковості уваги (тест Мюнстерберга). URI: http://ni.biz.ua/5/5_9/5_92015_issledovanie-izbiratelnostivnimaniya- test-myunsterberga.html.
13. Fama, R. Introduction to the special section on alcohol: Review of cognitive, emotional, and neural deficits and recovery with sustained abstinence and treatment // Neuropsychology. 2019. 33(6). Р. 757—759. DOI: 10.1037/neu0000588.
14. Technologies for Cognitive Training and Cognitive Rehabilitation for People With Mild Cognitive Impairment and Dementia. A Systematic Review / Irazoki E., Contreras- Somoza L. M., Toribio-Guzmán J. M. [et al.] // Front. Psychol. 09 April 2020. Vol. 11. P. 20—22. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.00648.
15. Multidomain Cognitive Training Transfers to Attentional and Executive Functions in Healthy Older Adults / Gajewski P. D., Thönes S., Falkenstein M. [et al.] // Front. Hum. Neurosci. 2020 Nov 16; 14: 586963. DOI: 10.3389/fnhum.2020.586963.