ГоловнаАрхiв номерiв2023Том 31, випуск 3 (116)Нейровізуалізаційні аспекти при енцефалопатіях різного ґенезу
Назва статтi Нейровізуалізаційні аспекти при енцефалопатіях різного ґенезу
Автори Дуве Христина Володимірівна
Шкробот Світлана Іванівна
З рубрики МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2023 Номер журналу Том 31, випуск 3 (116) Сторінки 25-28
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-02-073.756.8 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V31-is3-2023-4

 Цю статтю присвячено аналізу нейровізуалізаційної картини найпоширеніших типів енце- фалопатій. Зокрема, за 2021 та 2022 роки ми обстежили 520 пацієнтів з післятравматичною енцефалопатією (ТЕ) (n = 145), судинною енцефалопатією (СЕ) при хронічній ішемії мозку (n = 145), алкогольною енцефалопатією (АЕ) (n = 102) та післяінфекційною енцефалопатією (ПІЕ) (n = 128). Вивчили нейровізуалізаційні характеристики при кожному з цих підтипів, їх особливості та частоту. Встановлено, що найчастіше розширення шлуночків спостерігалося у пацієнтів з СЕ (53,79 %), що вірогідно перевищувало аналогічний показник у хворих з ТЕ (на 26,89 %), з АЕ (на 15,55 %) та з ПІЕ (на 37,38 %). Розширення субарахноїдальних просторів однаково часто спостерігалося у групах хворих з ТЕ (38,62 %) та СЕ (40,00 %) з вірогідною відмінністю проти групи з ПІЕ (7,81 %). Пацієнти з АЕ (60,78 %) мали достовірно частіші прояви гліозу, аніж хворі з ТЕ (47,59 %). Найбільша частота кістозних змін спостерігалась у групі з ТЕ (45,05 %), що достовірно перевищувало показники інших груп. З'ясовані кореляційні зв'язки між нейровізуалізаційними змінами та клінічними синдромами.
Ключовi слова енцефалопатія, післятравматична енцефалопатія, судинна енцефалопатія при хронічній ішемії мозку, алкогольна енцефалопатія, післяінфекційна енцефалопатія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Reddy P. Inpatient management of encephalopathy / P. Reddy, K. Culpepper // Cureus. 2022. Vol. 14, No. 2. DOI: 10.7759/ cureus.22102..
2. Салій З. В. Хронічна посттравматична енцефалопатія. Погляд на проблему // Вісник медичних і біологічних досліджень. 2020. № 3 (5). С. 167—174. DOI: 10.11603/bmbr.2706- 6290.2020.3.11528.
3. Olim K. Clinical Aspects and Epidemiology of Acute Alcohol Poisoning // International journal of health systems and medical sciences. 2023. Vol. 2, no. 4. P. 155—159. Retrieved from https:// inter-publishing.com/index.php/IJHSMS/article/view/1490.
4. Toxic-metabolic encephalopathy in adults: Critical discussion and pragmatical diagnostic approach / Le Guennec, L., Marois, C., Demeret, S. [et al.] // Revue Neurologique. 2022. Vol. 178, no. (1-2). P. 93-104. DOI: 10.1016/j.neurol.2021.11.007.
5. Кудокоцева О. В. Хронічна артеріальна гіпертензія як одна з причин розвитку дисциркуляторної енцефалопатії / О. В. Кудокоцева, І. І. Ломакін, В. Г. Бабійчук // ХIII International Scientific and Practical Conference "Multidisciplinary academic research, innovation and results", April 05—08, 2022. P. 379— 383. URI: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2022/04/ Multidisciplinary-academic-research-innovation-and-results.pdf.
6. Коваленко О. Є. Хронічна ішемія мозку у хворих з артеріальною гіпертензією та гіпотиреозом / О. Є. Коваленко, О. В. Литвин // Міжнародний ендокринологічний журнал. 2017. Т. 13, № 1. С. 95—99. URI: http://www.mif-ua.com/archive/ article/44372.
7. Chronic traumatic encephalopathy (CTE): criteria for neuropathological diagnosis and relationship to repetitive head impacts / McKee, A. C., Stein T. D., Huber B. R. [et al.] // Acta neuropathologica. 2023. Vol. 14, no. 54. P. 371—394. DOI: 10.1007/s00401-023-02540-w.
8. Sports concussion and chronic traumatic encephalopathy: finding a path forward / [Kelly, J. P., Priemer, D. S., Perl, D. P., & Filley, C. M.] // Annals of neurology. 2023. Vol. 93, no. 2. P. 222— 225. DOI: 10.1002/ana.26566.
9. Biswas S. MRI Spectrum of Toxic Encephalopathy — An Institutional Experience / S. Biswas, H. S. Pendharkar, & V. S Murumkar // Neurology India. 2023. Vol. 70, no. 4. P. 1525—1533. DOI: 10.4103/0028-3886.355127.
 10. Acute Cerebellar Ataxia and Myoclonus in SARS‐CoV‐2– Related Encephalopathy Responsive to Immunotherapy: A Case Series / Grazzini, M., Godani, M., Grisanti, S. [et al.] // Movement Disorders Clinical Practice. 2022. Vol. 10, no. 2. P. 343—345. DOI: 10.1002/mdc3.13598.
11. Коняева В. В. Энцефалопатия, ассоциированная с COVID-19: опыт клинических наблюдений в практической работе невролога // Лечебное дело. 2020. № 3. URL: https:// cyberleninka.ru/article/n/entsefalopatiya-assotsiirovannaya-scovid- 19-opyt-klinicheskih-nablyudeniy-v-prakticheskoy-rabotenevrologa (дата звернення: 08.05.2023).
 12. Elliott W. J. Moderate to severe hypertensive retinopathy and hypertensive encephalopathy in adults / W. J. Elliott, & J. Varon. UpToDate Inc., 2020. URI: https://medilib.ir/uptodate/show/3833.