ГоловнаАрхiв номерiв2023Том 31, випуск 3 (116)Моніторинг астенічних розладів у хворих з психоневрологічною патологією
Назва статтi Моніторинг астенічних розладів у хворих з психоневрологічною патологією
Автори Привалова Наталія Миколаївна
Забродіна Людмила Петрівна
Бовт Юлія Вікторівна
Сухоруков Віктор Вікторович
З рубрики МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2023 Номер журналу Том 31, випуск 3 (116) Сторінки 46-52
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.891.7.616.832-004.2:159.91 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V31-is3-2023-8

 За допомогою оригінальної комп'ютерної модифікації теппінгу обстежено 24 здорові особи, а також 43 хворих з хронічною ішемією головного мозку та 26 пацієнтів з різними типами перебігу розсіяного склерозу, у клінічній картині яких спостерігалися астенічні прояви. Результати дослідження показали, що показники виконання серійних рухових реакцій та їх співвідношення у здорових осіб свідчать про стабільність функціонального стану та ви- разний вплив коркових регуляторних систем мозку на його динаміку відповідно до завдань, які виконуються. Результати обстеження хворих можуть свідчити про суттєве зменшення спроможності коркових регуляторних впливів на підкоркові системи неспецифічної активації в умовах навантаження, про зниження рівня процесів міжпівкульової взаємодії, які корелюють зі ступенем важкості клінічних симптомів, про наявність неадаптивних змін зі зниженням функціонального стану різного характеру в динаміці обстеження. Розроблена нами модифікація теппінгу показала свою спроможність визначати загальні риси та відмінності астенічного синдрому у хворих з судинними та демієлінізуючими захво- рюваннями у зв'язку з розвитком патологічних станів і процесів їх компенсації, що є вкрай важливим, особливо на початкових етапах захворювання, та може бути використане для оцінки ефективності терапевтичних заходів.
Ключовi слова хронічна ішемія, розсіяний склероз, астенічні прояви, функціональний стан головного мозку, теппінг
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Бурчинский С. Г. Астенический синдром и церебро- васкулярная патология: возможности патогенетической фармакотерапии // Український вісник психоневрології. 2015. Т. 23, вип. 3 (84). С. 107—111. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Uvp_2015_23_3_25.
2. Гусев B. B. Современные подходы к терапии астенического синдрома / B. B. Гусев, O. A. Львова // Consilium Medicum. 2013; 15 (2). С. 60—64.
3. Сабовчик А. Я. Астенічний синдром при мозкових ка- тастрофах / А. Я. Сабовчик; М. М. Орос; Н. О. Савицка // Між- народний неврологічний журнал. 2020. Т. 16, № 2. С. 76—79. URI: http://www.mif-ua.com/archive/article_print/49067.
4. Инструменты скрининга синдрома старческой астении в амбулаторной практике / [В. С. Остапенко, Н. К. Рунихина, О. Н. Ткачева, Н. В. Шарашкина] // Успехи геронтологии. 2016. Т. 29, № 2. С. 306—312. URI: http://www.gersociety.ru/ netcat_l'iles/userliles/l0/ AG_2017-30-02.pdf.
5. Мищенко Т. С. Дисциркуляторная энцефалопатия: уста- ревший термин или клиническая реальность // Міжнародний неврологічний журнал. 2013. 2 (56). С. 134—138. URI: http:// www.mif-ua.com/archive/article/35691.
6. Reduced dynamics of functional connectivity and cognitive impairment in multiple sclerosis. / d'Ambrosio A., Valsasina P., Gallo A. [et al.] // Mult Scler. 2020. Vol. 26(4). P. 476—478. DOI: 10.1177/1352458519837707.
7. Нейропсихологический анализ нарушений высших психических функций у больных с разными типами тече- ния рассеянного склероза / Привалова Н. Н., Негреба Т. В., Сухоруков В. В. [и др.] // Georgian Medical News. 2021. № 12. С. 51—57.
8. Neuropsychology of Multiple Sclerosis: Looking Back and Moving Forward / Benedict R. H. B., Deluca J., Enzinger C. [et al.] // J Int Neuropsychol Soc. 2017. Vol. 23(9-10). P. 832—842. DOI: 10.1017/S1355617717000959.
9. Distinct cognitive impairments in different disease courses of multiple sclerosis: A systematic review and meta-analysis / Johnen A., Landmeyer N. C., Birkner P. C. [et al.] // Neurosci Biobehav Rev. 2017. Vol. 83. P. 568—578. DOI: 10.1016/j.neubiorev. 2017.09.005.
10. Cognition in multiple sclerosis: state of the field and priorities for the future / Sumowski J. F., Benedict R., Enzinger C. [et al.] // Neurology. 2018. Vol. 90 (6). P. 278—288. DOI: 10.1212/ WNL.0000000000004977.
11. Шишкова В. Н. Астенический синдром в неврологической и общетерапевтической практике // Consilium Medicum. 2020. Vol. 22 (9). P. 65—67. DOI: 10.26442/20751753.2020.
12. Гура В. О. Система моніторингу функціонального стану головного мозку : магістерська дис. : 152 Метро- логія та інформаційно-вимірювальна техніка / Гура Воло- димир Олегович. Київ, 2019. 119 с. URI: https://ela.kpi.ua/ handle/123456789/31385.
13. Хомская Е. Д. Нейропсихология. Москва, 1987. 288 с.
 14. Рossibilities of application indicators of serial motor reactions as markers of dynamics of functional condition in children with epilepsy / Pryvalova N. M., Shatillo A. V., Tantsura L. M. [et al.] // Georgian Medial News. 2021. Vol. 9 (318). P. 68—72.
 15. Методы оценки межполушарной асимметрии и межпо- лушарного взаимодействия / Хомская Е. Д., Привалова Н. Н., Ениколопова Е. В. [и др.]. Москва, 1995. 78 с.
16. Привалова Н. Н. Возможности нейропсихологической оценки динамических характеристик функциональ- ного состояния // Сборник докладов 1-й Международной конференции памяти А. Р. Лурия / под ред. Е. Д. Хомской, Т. В. Ахутиной. Москва, 1998. С. 349—358.
 17. Привалова Н. Н. Нейропсихологическая оценка динамических характеристик асимметрии процессов ре- гуляции психической деятельности у лиц с минимальной мозговой дисфункцией // Психологический журнал. 2001. Т. 22, № 6. С. 92—98.
18. Щуров В. А. Скорость простой двигательной ре- акции и теппинг у больных с последствиями инсульта // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 8 (часть1). С. 66—69.
19. Syllable repetition vs. finger tapping: aspects of motor timing in 100 healthy adults / Sundqvist M., Johnels J. Å., Lindh J. [et al.] // Motor Control. 2016. Vol. 20 (3). P. 233—54. DOI: 10.1123/mc.2014-0068.
 20. Computerized measures of finger tapping: effects of hand dominance, age, and sex / Hubel K. A., Reed B., Yund E. W. [et al.] // Percept Mot Skills. 2013. Vol. 116 (3). P. 929—952. DOI: 10.2466/25.29. 21. Advanced analysis of finger-tapping performance: a preliminary study / [Barut C., Kiziltan E., Gelir E., Kokturk F.] // Balkan Med J. 2013; 30 (2): 167—71. DOI: 10.5152/balkanmedj.2012.105.
22. Lan B. L. Comparison of computer-key-hold-time and alternating-finger-tapping tests for early-stage Parkinson's disease / B. L. Lan, J.H.W. Yeo // PLoS ONE. 2019. Vol. 14 (6): e0219114. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219114.
23. Shirani A. Finger tapping impairments are highly sensitive for evaluating upper motor neuron lesions / A. Shirani, B. D. Newton, D. T. Okuda // BMC Neurology. 2017. Vol. 17 (1). P. 55. DOI: 10.1186/s12883-017-0829-y.