ГоловнаАрхiв номерiв2023Том 31, випуск 3 (116)Легкі черепно-мозкові травми, пов’язані з бойовими діями: актуальні особливості
Назва статтi Легкі черепно-мозкові травми, пов’язані з бойовими діями: актуальні особливості
Автори Цимбалюк Віталій Іванович
Посохов Микола Федорович
Супрун Еліна Владиславівна
З рубрики АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Рiк 2023 Номер журналу Том 31, випуск 3 (116) Сторінки 5-11
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 617.51-001.4 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V31-is3-2023-1

 На базі огляду літератури розглянуто сучасні проблеми нейрохірургічного лікування осіб з черепно-мозковими травмами (ЧМТ), що виникають у тому числі під час бойових дій, більшу частину з яких становлять пацієнти зі струсом головного мозку та забоями головного мозку легкого ступеня, тобто легкою ЧМТ. Показано, що хворі з легкою ЧМТ потребують особливої уваги через недооцінку їхнього стану та неадекватність лікування та реабілітації в гострому періоді, що істотно погіршує прогноз віддаленого періоду. Проведено аналіз сучасних уявлень про патоґенез формування клінічних, імунологічних та нейроендокринних порушень, співвідношення осередкових органічних та нейродинамічних розладів у різні терміни віддаленого періоду легкої ЧМТ, що дасть змогу виробити ефективні алгоритми діагностичного обстеження, лікарського спостереження таких пацієнтів для покращення результатів лікування та профілактики соціальної та побутової дезадаптації.
Ключовi слова травматичне ушкодження мозку, тяжкість травми, точність діагностики, правило клінічного прийняття рішення
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. The Role of Blood Biomarkers for Magnetic Resonance Imaging Diagnosis of Traumatic Brain Injury / J. K. Yue, P. S. Upadhyayula, L. N. Avalos et al. // Medicina (Kaunas). 2020. Vol. 22, Vol. 56(2). P. 87. DOI: 10.3390/medicina56020087. 2. Mild traumatic brain injury in the United States: demographics, brain imaging procedures, healthcare utilization and costs/ V. Pavlov, P. Thompson-Leduc, L. Zimmer [et al.] // Brain Inj. 2019. Vol. 26. P. 1—7. DOI: 10.1080/02699052.2019.1629022. 3. Організація невідкладної спеціалізованої нейрохірур- гічної допомоги у військовий час: метод. рекомендації / Є. Г. Педаченко, О. Г. Данчин, М. Є. Поліщук, В. І. Цимбалюк. Київ, 2014. 10 с. 4. Silverberg N. D. Behavioral treatment for posttraumatic headache after mild traumatic brain injury: Rationale and case series / N. D. Silverberg // NeuroRehabilitation. 2019. Vol. 44 (4). P. 523—30. DOI: 10.3233/NRE-192708. 5. Невідкладна військова хірургія / пер. з англ. ; наук. редактори: В. Чаплик, П. Олійник, А. Цегельський. Київ : Наш формат, 2022. 576 с., іл. URI: https://sprotyvg7.com.ua/ wp-content/uploads/2023/06/ebook-nevidkladna-vijskovahirurgiya- 622262.pdf. 6. Криштафор Д. А. Сравнительная характеристика по- литравмы мирного времени и боевой травмы в стационаре III уровня / Д. А. Криштафор, Е. Н. Клигуненко, А. А. Криш- тафор // Медицина невідкладних станів. 2019. № 3 (98). С. 127—133. DOI: 10.22141/2224-0586.3.98.2019.165490. 7. Predicting functional recovery after mild traumatic brain injury: the SHEFBIT cohort / J. Booker, S. Sinha, K. Choudhari [et al.] // Brain Inj. 2019. Jun; Vol. 19. P. 1—7. DOI: 10.1080/02699052.2019.1629626. 8. Emergency War Surgery. Fourth United States Revision / Ed. by M. A. Cubano. San-Antonio, 2013. 589 p. URI: https:// lvassembly.files.wordpress.com/2018/01/emergencywarsurgery. pdf. 9. McDonald S. J. Biomarkers add value to traumatic brain injury prognosis / S. J. McDonald, T. J. O’Brien, S. R. Shultz // Lancet Neurol. 2022. Vol. 21 (9). P. 761—763. DOI: 10.1016/ S1474-4422(22)00306-4. 10. Blennow K. The neuropathology and neurobiology of traumatic brain injury / K. Blennow, J. Hardy, H. Zetterberg // Neuron. 2012. Vol. 76(5). P. 886—99. DOI: 10.1016/j. neuron.2012.11.021. 11. Иванова М. Ф. Особенности консервативной терапии черепно-мозговых травм в остром и отдаленном периодах (лекция) / М. Ф. Иванова, С. К. Евтушенко, И. С. Евтушенко // Міжнародний неврологічний журнал. 2015. № 2 (72). URI: http://www.mif-ua.com/archive/article/41278. 12. Purkayastha S. Autonomic nervous system dysfunction in mild traumatic brain injury: a review of related pathophysiology and symptoms / S. Purkayastha, M. Stokes, K. R. Bell // Brain Inj. 2019. Vol. 33(9). P. 1129—1136. DOI: 10.1080/02699052.2019.1631488. 13. Маркин С. П. Черепно-мозговая травма в практике врача // Consilium Medicum. 2013. Т. 15, № 2. С. 5—40. URL: hhttps://consilium.orscience.ru/2075-1753/article/view/93731. 14. Дроздова Е. А. Когнитивные функции в остром периоде сотрясения головного мозга / Е. А. Дроздова, В. В. Захаров // Неврологический журнал. 2012. Т. 17, № 2. С. 15—21. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kognitivnyefunktsii- v-ostrom-periode-sotryaseniya-golovnogo-mozga (дата обращения: 01.08.2023). 15. Цюрюпа В. Н. Исследование когнитивных вызванных потенциалов у больных с отдаленными последствиями черепно-мозговой травмы / В. Н. Цюрюпа, Т. Л. Визило, И. В. Власова // Медицинская практика. 2007. № 6. С. 34—36. https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-kognitivnyh-vyzvannyh- potentsialov-u-bolnyh-s-otdalennymi-posledstviyamicherepno- mozgovoy-travmy (дата обращения: 01.08.2023). 16. GFAP-BDP as an acute diagnostic marker in traumatic brain injury: results from the prospective transforming research and clinical knowledge in traumatic brain injury study / D. O. Okonkwo, J. K. Yue, A. M. [et al.] ; Transforming Research and Clinical Knowledge in Traumatic Brain Injury (TRACK-TBI) Investigators // J Neurotrauma. 2013. Vol. 30 (17). P. 1490—1497. DOI: 10.1089/neu.2013.2883. 17. Incremental prognostic value of acute serum biomarkers for functional outcome after traumatic brain injury (CENTERTBI): an observational cohort study / I. Helmrich, E. Czeiter, K. Amrein [et al.] ; CENTER-TBI participants and investigators // Lancet Neurol. 2022. Vol. 21(9). P. 792—802. DOI: 10.1016/ S1474-4422(22)00218-6. 18. Traumatic Brain Injury in Later Life Increases Risk for Parkinson Disease / R. C. Gardner, J. F. Burke, J. Nettiksimmons [et al.] // Ann Neurol. 2015. Vol. 7(6). P. 987—95. DOI: 10.1002/ ana.24396. 19. Risk factors for mortality of severe trauma based on 3 years’ data at a single Korean institution / J. Sim, J. Lee, J. C. Lee [et al.] // Ann. Surg.Treat. Res. 2015. Vol. 89(4). P. 215— 219. DOI: 10.4174/astr.2015.89.4.215. 20. Ребко А. А. Легкая черепно-мозговая травма: современный взгляд на проблему // Проблемы здоровья и эко- логии. 2020. № 2 (64). С. 21—27. 21. Bhandari P. S. Reconstructive challenges in war wounds / P. S. Bhandari, S. Maurya, M. K. Mukherjee // Indian J. Plast Surg. 2012. Vol. 45(2). P. 332—339. DOI: 10.4103/0970-0358. 22. The Levels of Glial Fibrillary Acidic Protein and Ubiquitin C-Terminal Hydrolase-L1 During the First Week After a Traumatic Brain Injury: Correlations With Clinical and Imaging Findings study / J. P. Posti, R. S. Takala, H. Runtti [et al.] // Neurosurgery. 2016. Vol. 79 (3). P. 456—464. DOI: 10.1227/ NEU.0000000000001226. 23. Improved survival in UK combat casualties from Iraq and Afghanistan: 2003—2012 / [J. G. Penn-Barwell, S. A. Roberts, J. R. Bishop, M. J. Midwinter] // The Journal of Trauma and Acute Care Surgery. 2015. Vol. 78 (5). P. 1014—1020. DOI: 10.1097/ta.0000000000000580. 24. Will Neuroimaging Reveal a Severe Intracranial Injury in This Adult With Minor Head Trauma? The Rational Clinical Examination Systematic Review / J. S. Easter, J. S. Haukoos, W. P. Meehan [et al.] // JAMA. 2015. Vol. 314 (24). P. 2672— 2681. DOI: 10.1001/jama.2015.16316. Erratum in: JAMA. 2017. Vol. 317 (19):2021. PMID: 26717031. 25. Assessment of mechanism, type and severity of injury in multiple trauma patients: A cross sectional study of a trauma center in Iran / H. Reihani, H. Pirazghandi, E. Bolvardi [et al.] // Chin. J. Traumatol. 2017. Vol. 20(2). P. 75—80. DOI: 10.1016/j. cjtee.2016.02.004. 26. Examining four blood biomarkers for the detection of acute intracranial abnormalities following mild traumatic brain injury in older adults / G. L. Iverson, M. Minkkinen, J. E. Karr [et al.] // Front Neurol. 2022. Vol. 13: 960741. DOI: 10.3389/ fneur.2022.960741. 27. Blood biomarkers on admission in acute traumatic brain injury: Relations to severity, CT findings and care path in the CENTER-TBI study / E. Czeiter, K. Amrein, B. Y. Gravesteijn [et al.] // EBioMedicine. 2020. Vol. 56: 102785. DOI: 10.1016/j. ebiom.2020.102785. 28. Шурпяк І. В. Легка черепно-мозкова травма та її на- слідки // Семейная медицина. 2013. № 1. С. 67—73. URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/simmed_2013_1_16. 29. Mortality Patterns in Patients with Multiple Trauma: A Systematic Review of Autopsy Studies / R. Pfeifer, M. Teuben, H. Andruszkow [et al.] // PLoS One. 2016. Vol. 11(2). DOI: 10.1371/ journal.pone.0148844. 30. Maas A. I. R. Traumatic brain injury: rethinking ideas and approaches / A. I. R. Maas, D. K. Menon // Lancet. neurol. 2012. Vol. 11 (1). P. 12—13. DOI: 10.1016/j.jemermed.2015.03.013. 31. Оптимизация когнитивной нейрореабилитации пациентов с боевыми травматическими повреждениями головного мозга / В. В. Белошицкий, А. П. Гук, Т. С. Бондарь [и др.] // Международный неврологический журнал. 2016. № 5 (83). С. 70—75. URI: https://cerebrolysin.com.ua/fileadmin/ user_upload/TBI/2023/Cerebrolysin-Biloshizkij-6-23.pdf. 32. Diagnostic accuracy of prehospital serum S100B and GFAP in patients with mild traumatic brain injury: a prospective observational multicenter cohort study — "the PreTBI I study" / S. C. Seidenfaden, J. L. Kjerulff, N. Juul [et al.] // Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2021. Vol. 29 (1). P. 75. DOI: 10.1186/ s13049-021-00891-5. 33. Outcome after severe multiple trauma: a retrospective analysis / C. von Rüden, A. Woltmann, M. Röse [et al.] // J. Trauma Manag. Outcomes. 2013. Vol. 7 (1). P. 4. DOI: 10.1186/1752- 2897-7-4. 34. Combining the new injury severity score with an anatomical polytrauma injury variable predicts mortality better than the new injury severity score and the injury severity score: a retrospective cohort study / T. H. Wong., G. Krishnaswamy, N. V. Nadkarni [et al.] // Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2016. Vol. 24. P. 25. DOI: 10.1186/s13049-016-0215-6. 35. Полищук Н. Е. Прогнозирование исходов огнестрель- ных ранений черепа / Н. Е. Полищук, Э. Х. Бабаев, Д. Д. Ма- медов // Український нейрохірургічний журнал. 2001. № 4. С. 112—115. URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unkhj_2001_4_19. 36. Extracellular Vesicle Levels of Nervous System Injury Biomarkers in Critically Ill Trauma Patients with and without Traumatic Brain Injury / V. A. Guedes, S. Mithani, C. Williams [et al.] // Neurotrauma Rep. 2022. Vol. 3 (1). P. 545—553. DOI: 10.1089/neur.2022.0058. 37. Loane D. J. Microglia in the TBI brain: The good, the bad, and the dysregulated / D. J. Loane, A. Kumar // Exp Neurol. 2016. Vol. 3. P. 316—27. DOI: 10.1016/j.expneurol.2015.08.018. 38. Chronic gliosis and behavioral deficits in mice following repetitive mild traumatic brain injury / Mannix R., Berglass J., Berkner J. [et al.] // J Neurosurg. 2014. Vol. 121. P. 1342—50. DOI: 10.3171/2014.7.JNS14272. 39. Mathews Z. R. Blast Injuries / Z. R. Mathews, A. Koyfman // J. Emerg. Med. 2015. Vol. 49(4). P. 573—587. DOI: 10.1016/j. jemermed.2015.03.013. 40. Incidence of Mild Traumatic Brain Injury: A Prospective Hospital, Emergency Room and General Practitioner-Based Study / T. Skandsen, T. L. Nilsen, C. Einarsen [et al.] // Front Neurol. 2019. Vol. 10. P. 638. DOI: 10.3389/fneur.2019.00638.