ГоловнаАрхiв номерiв2023Том 31, випуск 3 (116)Клініко-анамнестична характеристика пацієнтів з негативними симптомами при шизофренії
Назва статтi Клініко-анамнестична характеристика пацієнтів з негативними симптомами при шизофренії
Автори Кушнір Юрій Анатолійович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2023 Номер журналу Том 31, випуск 3 (116) Сторінки 78-84
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.8:614.253.8 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V31-is3-2023-13

 Обстежено 252 пацієнти з негативною симптоматикою при шизофренії та 79 пацієнтів з позитивною симптоматикою при шизофренії. Використаний комплексний підхід, що по- лягав у поєднанні клініко-анамнестичного, клініко-психопатологічного та статистичного методів досліджування. Оцінка клініко-психопатологічних особливостей у хворих на шизофренію включала аналіз розподілу пацієнтів за вираженістю форм, типом перебігу та проявів шизофренії, тривалістю і прогредієнтністю захворювання та епізодів, кількістю рецидивів, госпіталізацій та особливостями провідних симптомокомплексів. Визначені особливості клінічної картини пацієнтів з негативними та позитивними симптомами при шизофренії, які можуть бути використані як діагностичні критерії під час проведення диференціальної діагностики та вибору стратегій лікування пацієнтів з шизофренією.
Ключовi слова негативні симптоми, позитивні симптоми, шизофренія, клінічні характеристики, клініко-анамнес- тичний аналіз
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Examining the reliability and validity of the clinical assessment interview for negative symptoms within the management of schizophrenia in clinical practice (MOSAIC) multisite national study / Blanchard J. J., Bradshaw K. R., Garcia C. P. [et al.] // Schizophrenia research. 2017. Vol. 185. P. 137—143. DOI: https://doi.org/10.1016/j.schres.2017.01.011. 2. Symptômes négatifs: clinique et psychométrie [Negative symptoms: clinical and psychometric aspects] / Adida M., Azorin J. M., Belzeaux R. & Fakra E. // L’Encephale. 2015. Vol. 41 (6 Suppl 1), 6S15—6S17. DOI: https://doi.org/10.1016/ S0013-7006(16)30004-5. 3. Capatina O. O. Are negative symptoms in schizophrenia a distinct therapeutic target? / O. O. Capatina, I. V. Miclutia // Clujul Med. 2018. Vol. 91 (1). P. 58—64. DOI: 10.15386/cjmed-864. 4. Persistent negative symptoms in first episode patients with schizophrenia: results from the European First Episode Schizophrenia Trial / Galderisi S., Mucci A., Bitter I. [et al.] // Eur Neuropsychopharmacol. 2013. Vol. 23 (3). P. 196—204. DOI: 10.1016/j.euroneuro.2012.04.019. 5. Negative symptoms of schizophrenia: clinical features, relevance to real world functioning and specificity versus other CNS disorders / [Foussias G., Agid O., Fervaha G., Remington G.] // European neuropsychopharmacology. 2014. Vol. 24(5). P. 693— 709. DOI: https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2013.10.017. 6. Neurofeedback Treatment of Negative Symptoms in Schizophrenia: Two Case Reports / Pazooki K., Leibetseder M., Renner W. [et al.]. // Applied psychophysiology and biofeedback. 2019. Vol. 44 (1). P. 31—39. DOI: 10.1007/s10484-018-9417-1. 7. Шмуклер А. Б. Эволюция подходов к диагностике шизофрении: от Крепелина до МКБ-11 // Consortium Psychiatricum. 2021. Т. 2(2). С. 65—70. DOI: 10.17816/CP62. 8. Yohn S. E. Pick Your Model Wisely: Understanding the Negative Symptoms of Schizophrenia in Rodent Models / S. E. Yohn, P. J. Conn // ACS Chemical Neuroscience. 2019. Vol. 10 (1). P. 33—35. DOI: 10.1021/acschemneuro.8b00553. 9. Factor structure of the Brief Negative Symptom Scale / Strauss G. P., Hong L. E., Gold J. M. [et al.] // Schizophr. Res. 2012. Vol. 142(1-3). P. 96—98. DOI: 10.1016/j.schres.2012.09.007. 10. Augmentation of antipsychotics with electroconvulsive therapy in treatment-resistant schizophrenia patients with dominant negative symptoms: a pilot study of effectiveness / [Pawełczyk T., Kołodziej-Kowalska E., Pawełczyk A., Rabe-Jabłońska J.] // Neuropsychobiology. 2014. Vol. 70 (3). P. 158—164. DOI: 10.1159/000366484. 11. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологи. СПб.: Речь, 2008. 350 с. 12. Гланц С. Медико-биологическая статистика. Москва : Практика, 1998. 459 с.