ГоловнаАрхiв номерiв2023Том 31, випуск 3 (116)Клінічний аналіз якісних і кількісних характеристик болю у пацієнтів із гострим та хронічним перебігом вертеброгенних попереково-крижових больових синдромів
Назва статтi Клінічний аналіз якісних і кількісних характеристик болю у пацієнтів із гострим та хронічним перебігом вертеброгенних попереково-крижових больових синдромів
Автори Кулик Андрій Русланович
Паєнок Анжеліка Володимирівна
З рубрики МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2023 Номер журналу Том 31, випуск 3 (116) Сторінки 29-33
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616-009.7-02:616.85 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V31-is3-2023-5

 Підходи до діагностики та лікування пацієнтів із гострим і хронічним перебігом вертеброгенних попереково-крижових больових синдромів (ВПКБС) відрізняються, тому якісна оцінка больового синдрому й аналіз нейропатичного компонента може покращити наше розуміння наявних відмінностей у перебігу болю у них. Проведено обстеження 125 пацієнтів (56 жінок та 69 чоловіків) із ВПКБС віком від 20 до 68 років (середній вік — 42,8 ± 11,1 роки). Пацієнти були поділені на дві групи: з тривалістю больового синдрому до трьох місяців (група гострого болю) і більше трьох місяців (група хронічного болю). Після надходження в стаціонар проведено оцінку больового синдрому за візуально-аналоговою шкалою (ВАШ), опитувальником Douleur Neuropathique 4 Questions (DN4) та опитувальником Мак-Гілла. Згідно з проведеним дослідженням, на момент ушпиталення інтенсивність болю за ВАШ у групі гострого болю становила 7,15 ± 1,17 балів, у групі хронічного болю — 6,08 ± 0,96 балів. За даними опитувальника DN4, середній бал у пацієнтів із гострим больовим синдромом становив 2,26 ± 1,01 бали, у групі з хронічним больовим синдромом — 4,53 ± 1,02 бали. Нейропатичний компонент у групі із гострим больовим синдромом виявлений у 38 % пацієнтів, у групі із хронічним болем — у 56 % пацієнтів. Встановлені кореляційні зв’язки між показниками ВАШ та оцінкою нейропатичного компонента болю за DN4: у групі гостро- го болю — слабкий прямий кореляційний зв’язок (r = 0,12; p < 0,05) та помірний прямий кореляційний зв’язок для групи хронічного болю (r = 0,41; p < 0,001). Пацієнти групи хронічного больового синдрому більш емоційно описують больові відчуття, в них виявлено статистично значуще перевищення показників індексу кількості вибраних дескрипторів за сенсорною шкалою та рангового індексу болю за сенсорною та афективною шкалами, порівнюючи з пацієнтами групи гострого болю. Отже, пацієнти з хронічним перебігом ВПКБС демонструють більшу поширеність нейропатичного компонента, а серед пацієнтів групи хронічного болю були вищими показники, що визначають сенсорні та психоемоційні характеристики болю.
Ключовi слова гострий больовий синдром, хронічний больовий синдром, нейропатичний компонент болю, вербальні дескриптори, опитувальник Мак-Гілла
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. A systematic review of the global prevalence of low back pain / Hoy D., Bain C., Williams G. [et al.] // Arthritis & Rheumatism. 2012. Vol. 64, no. 6. P. 2028—2037. DOI: 10.1002/art.34347.
2. The Epidemiology of low back pain / [Hoy D., Brooks P., Blyth F., Buchbinder R.] // Best Practice & Research Clinical Rheumatology. 2010. Vol. 24, no. 6. P. 769—781. DOI: 10.1016/j. berh.2010.10.002. 3. Incidence and Course of Low Back Pain Episodes in the General Population / [Cassidy J. D., Côté P., Carroll L. J., Kristman V.] // Spine. 2005. Vol. 30, no. 24. P. 2817—2823. DOI: 10.1097/01.brs.0000190448.69091.53.
4. Pain Intensity, Disability, and Quality of Life in Patients with Chronic Low Back Pain: Does Age Matter? / [Wettstein M., Eich W., Bieber C., Tesarz J.] // Pain Medicine. 2019. Vol. 20, no. 3. P. 464—475. DOI: 10.1093/pm/pny062.
5. Patrick N. Acute and Chronic Low Back Pain / N. Patrick, E. Emanski, M. A. Knaub // Medical Clinics of North America. 2014. Vol. 98, no. 4. P. 777—789. DOI: 10.1016/j.mcna.2014.03.005.
6. Physical and Psychosocial Factors Related to Low Back Pain During a 24-Year Period / Thorbjörnsson, C. B., Alfredsson, L., Fredriksson, K. [et al.] // Spine. 2000. Vol. 25, no. 3. P. 369—374. discussion 375. DOI: 10.1097/00007632-200002010-00019.
7. Conditioned Pain Modulation in Patients With Acute and Chronic Low Back Pain / Mlekusch S., Neziri A. Y., Limacher A. [et al.] // The Clinical Journal of Pain. 2016. Vol. 32, no. 2. P. 116—121. DOI: 10.1097/AJP.0000000000000238.
8. Malanga G. Evidence-informed management of chronic low back pain with nonsteroidal anti-inflammatory drugs, muscle relaxants, and simple analgesics / Gerard Malanga, Erin Wolff // The Spine Journal. 2008. Vol. 8, no. 1. P. 173—184 DOI: 10.1016/j.spinee.2007.10.013.
9. Does Minor Trauma Cause Serious Low Back Illness? / Carragee, E., Alamin, T., Cheng, I. [et al.] // Spine. 2006. Vol. 31, no. 25. P. 2942—2949. DOI: 10.1097/01.brs.0000248429.10963.13.
10. Stepanchenko M. S. Comparison of chronic pain signs caused by interstitial cystitis versus lumbalgia / M. S. Stepanchenko, V. I. Romanenko // International Neurological Journal. 2018. No. 7.101. P. 42—48. DOI: https://doi.org/10.22141/2224- 0713.7.101.2018.149665.
11. Povoroznyuk V. V. Neuropathic Pain Component in Patients of Different Age with Knee Osteoarthritis / V. V. Povoroznyuk, U. I. Pryimych // Pain. Joints. Spine. 2015. No. 3.19. P. 10— 19. DOI: https://doi.org/10.22141/2224-1507.3.19.2015.79266.
12. Мілевська-Вовчук Л. С. Вибір оптимального методу оцінки больового синдрому в пацієнтів із хронічним попере- ковим больовим синдромом // Український неврологічний журнал. 2016. № 2. P. 96—100. URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ UNJ_2016_2_17.
13. Хаустова, О. О Деякі методологічні підходи до комплексної діагностики розладів психіки і поведінки у пацієнтів хронічним болем / О. О. Хаустова, О. М. Авраменко // Архів психіатрії. 2013. Т. 19, № 4. Р. 140—146. URI: http://nbuv.gov. ua/UJRN/apsuh_2013_19_4_33.