ГоловнаАрхiв номерiв2023Том 31, випуск 3 (116)ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»: діяльність та здобутки
Назва статтi ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»: діяльність та здобутки
Автори Лінський Ігор Володимирович
Марута Наталія Олександрівна
Кутіков Олександр Євгенович
З рубрики ДО 30-РІЧЧЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Рiк 2023 Номер журналу Том 31, випуск 3 (116) Сторінки 12-20
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 614.2:001.891:616.8-00:616.89 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V31-is3-2023-2

 Статтю присвячено діяльності та досягненням Державної установи «Інститут не- врології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України». Подано короткий опис історії Інституту, основних результатів його науково-дослідних робіт за останні п'ять років, впровадження наукових розробок у практичну охорону здоров'я, міжнародних зв'язків Інституту, надання медичної допомоги населенню в мирний час та у період війни, а також окреслено головні перспективні напрями наукових дослі- джень Інституту.
Ключовi слова ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», охорона здоров' я, наукові дослідження, неврологія, психіатрія, наркологія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Клінічні рекомендації з надання медичної допомоги пацієнтам з неврологічними, психічними та поведінковими розладами / ред.: Волошин П. В., Лінський І. В., Марута Н. О. [та ін.]. Харків : Строков Д. В., 2021. 376 с.
2. Нові можливості в лікуванні хворих з хронічною іше- мією мозку / [Міщенко В. М., Забродіна Л. П., Міщенко Т. С., Бовт Ю. В.] // Міжнародний неврологічний журнал. 2021. Т. 17. № 5. С. 48—57. DOI: https://doi.org/10.22141/2224- 0713.17.5.2021.238522.
3. Роль психоемоційних розладів в реабілітації постінсультних хворих / [Міщенко В. М., Здесенко І. В., Дмитрієва О. В., Міщенко В. К.] // Український вісник психоневро- логії. 2021. Т. 29, вип. 3 (108). С. 12—17. DOI: https://doi. org/10.36927/2079-0325-V29-is3-2021-2.
4. Neurological, cognitive and psychoemotional disorders profile in patients recovered from COVID-19 in Ukraine / [Mishchenko T. S., Kutikov D. O., Kiziurina Y. V., Rubanova O.] // European Journal of Neurology : Abstracts of the 8th Congress of the European Academy of Neurology. 2022. Vol. 29. Suppl. 1. P. 395. URI: https://www.ean.org/fileadmin/user_upload/ean/ congress-2022/EAN2022AbstractBook.pdf.
5. Multiple sclerosis incidence and prevalence in Ukraine over the last two decades / Chernenko M. Ye., Voloshyna N. P., Pisotska O. V. [et al.] // European Journal of Neurology. 2020. Vol. 27. Suppl. 1. Р. 205—206.
6. Порівняльний математичний аналіз за даними анамне- зу не спадково обумовлених факторів ризику і антиризику між хворими зі спорадичною і сімейною формами розсія- ного склерозу / Негреба Т. В., Волошина Н. П., Кіржнер В. М. [та ін.] // Український вісник психоневрології. 2023. Т. 31, вип. 2 (115). С. 16—23. DOI: https://doi.org/10.36927/2079- 0325-V31-is2-2023-2.
7. Фармакоекономічні аспекти якості життя у хворих на епілепсію / Дубенко А. Є., Сазонов С. О., Кутіков Д. О. [та ін.] // Український неврологічний журнал. 2020. № 4. С. 11—20. DOI: https://doi.org/10.30978/UNJ2020-4-11.
8. Можливості оптимізації підходів до лікування резис- тентних епілепсій у дітей з використанням даних фармако- генетичного дослідження / [Танцура Л. М., Пилипець О. Ю., Танцура Є. О., Третьяков Д. В.] // Український вісник психо- неврології. 2019. Т. 27, вип. 3 (100). С. 92—96. URI: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_2019_27_3_20.
9. Марута Н. О. Комплексна програма психокорекції психічних порушень у внутрішньо переміщених осіб / Н. О. Марута, Г. Ю. Каленська, Т. В. Панько // Український вісник психоневрології. 2020. Т. 28, вип. 2 (103). С. 30—36. DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V28-is2-2020-6.
10. Clinical, genealogical and pathopsychological risk markers of recurrent depression / Maruta N. O., Kolyadko S. P., Fedchеnko V. Yu. [et al.] // Georgian Medical News. 2021. No. 6 (315). Р. 113—118. PMID: 34365436.
11. Features of the structure of psychopathological consequences in COVID-19 / Maruta N. O., Fedchenko V. Y., Yavdak I. O. [et al.] // European Psychiatry. 2022. Vol. 65 (S1). P. S483—S484. DOI: 10.1192/j.eurpsy.2022.1229.
12. Особливості мотиваційної структури особистості як складника індивідуальної моделі психологічного здоров'я у хворих на депресивні розлади / [Шестопалова О. Ф., Марута О. С., Луцик В. Л., Бучок Ю. С.] // Український вісник пси- хоневрології. 2023. Т. 31, вип. 2 (115). С. 79—83. DOI: https:// doi.org/10.36927/2079-0325-V31-is2-2023-11.
13. Modern lifestyle risks associated with alcohol consumption and cigarette smoking in Ukraine / Linskiy I. V., Yi J., Korostiy V. I. [et al.] // J. Substance Use. 2022. Vol. 27. Issue 4. Р. 440-445. DOI: 10.1080/14659891.2022.2054475.
14. Вплив питущих на алкогольний статус представників їхнього мікросоціального оточення / Лінський І. В., Кузьмінов В. Н., Мінко О. І. [та ін.] // Український вісник психо- неврології. 2022. Т. 30, вип. 1(110). С. 5—15. DOI: https://doi. org/10.36927/2079-0325-V30-is1-2022-1.
15. Реалізація тривожності і агресивності у щурів з алкогольною залежністю в умовах зоосоціального конфлікту / Веселовська О. В., Шляхова А. В., Левічева Н. О. [та ін.] // Фізіологічний журнал. 2022. Т. 68. № 4. С. 66—76. URI: https:// fz.kiev.ua/journals/2022_V.68/4/fz4-66-76.pdf.