ГоловнаАрхiв номерiв2023Том 31, випуск 3 (116)Динамічні характеристики обсесій в структурі шизоформних, невротичних та емоційно-поведінкових розладів у дітей
Назва статтi Динамічні характеристики обсесій в структурі шизоформних, невротичних та емоційно-поведінкових розладів у дітей
Автори Скрипник Анна Сергіївна
З рубрики ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
Рiк 2023 Номер журналу Том 31, випуск 3 (116) Сторінки 104-107
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.447:616.8-009-053.2 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V31-is3-2023-17

 Першопричини обсесій у дітей, як з розладами шизоформного, так і з розладами не- вротичного спектра, доволі широко варіюються, і ідентифікувати їх не завжди є можливим. Проте варто відзначити, що у дітей з невротичними розладами обсесії частіше виникали як наслідок патологічного впливу особисто значущих чинників, тоді як у дітей з розладами шизоформного спектра пусковими для маніфестації обсесієформної симптоматики зазви- чай були чинники, не пов’язані з життєвою ситуацією, особистістю та системою відносин хворого. У дітей з емоційно-поведінковими розладами першопричиною обсесій завжди була психотравматизація. Структура обсесій у дітей з розладами шизоформного спектра завжди була «калейдоскопічною » — мінливою та мало залежною від зовнішніх обставин. У дітей з невротичними розладами переважала «растрова» структура обсесій — така, що плавно видозмінювалася від початкової тематики нав’язливостей. У дітей з емоційно-поведінковими розладами пере- важала «монотонна» тематика обсесій — незмінна протягом усього періоду захворювання, що відображає початкову психотравматизацію. Компульсії, що супроводжували появу обсесивних переживань у хворих на шизоформ- ні розлади, зазвичай потребували термінової реалізації, та не могли бути відтерміновані навіть з огляду на наявність сторонніх спостерігачів. Хворі на розлади невротичного спектра мали істотно більший контроль за компульсіями та здебільшого могли редукувати їх або відкласти до більш слушного моменту, наприклад, коли вони залишаться наодинці. У дітей з емоційно-поведінковими розладами компульсії завдяки їх клінічної суті (нав’язливі спогади) часто були непомітними для оточення.
Ключовi слова обсесії, компульсії, психопатологія, невротичні розлади, дитяча психіатрія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Osland S. The prevalence of diagnosed obsessive compulsive disorder and associated comorbidities: A populationbased Canadian study / S. Osland, P. D. Arnold, T. Pringsheim // Psychiatry research. 2018. Vol. 268. P. 137—142. DOI: 10.1016/j. psychres.2018.07.018.
 2. The relationship between adverse childhood experiences and symptom severity, chronicity, and comorbidity in patients with obsessive-compulsive disorder / Visser H. A., van Minnen A., van Megen H. [et al.] // The Journal of clinical psychiatry. 2014. Vol. 75 (10). P. 1034—9. DOI: 10.4088/JCP.13m08825.
3. Obsessive-compulsive disorder / [Goodman W. K., Grice D. E., Lapidus K. A., Coffey B. J.] // Psychiatric Clinics. 2014. Vol. 37. No. 3. P. 257—267. DOI: 10.1016/j.psc.2014.06.004.
4. Impact of childhood exposure to psychological trauma on the risk of psychiatric disorders and somatic discomfort: Single vs. multiple types of psychological trauma / Park S., Hong J. P., Bae J. N. [et al.] // Psychiatry Research. 2014. Vol. 219. No. 3. P. 443—449. DOI: 10.1016/j.psychres.2014.06.009.
5. Porth R. Atypical symptom presentations in children and adolescents with obsessive compulsive disorder / R. Porth, D. Geller // Comprehensive psychiatry. 2018. Vol. 86. P. 25—30. DOI: 10.1016/j.comppsych.2018.07.006.
6. Лямець Артем Михайлович. Класифікації обсесивно- компульсивного розладу у ХХI ст. // Psychological journal. 2019. № 1 (21). С. 215—232. DOI: 10.31108/1.2019.1.21.14.
7. Седнєв В. В. Клініка і динаміка обсесивно-компульсив- ного невротичного розладу у дітей // Одеський медичний журнал. 2004. № 3 (83). С. 74—76. URI: http://files.odmu.edu. ua/journal/OMJ_2004.03/m043_074.pdf.
8. Screening for pediatric obsessive–compulsive disorder using the obsessive–compulsive inventory-child version / Rough H. E., Hanna B. S., Gillett C. B. [et al.] // Child Psychiatry & Human Development. 2020. Vol. 51. P. 888—899. DOI: 10.1007/s10578-020-00966-x.
9. Obsessive-compulsive disorder in children and adolescents: epidemiology, diagnosis and management / Nazeer A., Latif F., Mondal A. [et al.] // Translational pediatrics. 2020. Vol. 9. Suppl 1. S76—S93. DOI: 10.21037/tp.2019.10.02.
10. Чугунов В. В. Норма в психиатрическом измерении : монография. Львов : Марченко Т. В., 2020. 632 с.