ГоловнаАрхiв номерiв2023Том 31, випуск 3 (116)Аналіз хірургічного лікування фармакорезистентної епілепсії в Україні за період 2014—2020 роки
Назва статтi Аналіз хірургічного лікування фармакорезистентної епілепсії в Україні за період 2014—2020 роки
Автори Дубенко Андрій Євгенович
Костюк Костянтин Романович
Набока Марина Вікторівна
Бунякін Вячеслав Миколайович
З рубрики МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2023 Номер журналу Том 31, випуск 3 (116) Сторінки 21-24
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.853:617-089:004.314 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V31-is3-2023-3

 Мета: аналіз хірургічної допомоги хворим на епілепсію в Україні з 2014 до 2020 року. Проаналізовані результати хірургічного лікування хворих на епілепсію в трьох провідних нейрохірургічних установах України, в яких регулярно виконують операції з цього приводу, а саме ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова НАМН України» (м. Київ), Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології (м. Ужгород) та Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня (м. Дніпро). За допомогою анкетування зібрані дані щодо кількості та видів хірургічних втручань, проведених у вищевказаних установах з 2014 до 2020 року включно. З 2014 до 2018 року хірургічне лікування виконано 320 пацієнтам, 2019 року — 112 па- цієнтам і 2020 року — 61. Проаналізовано етіологію нападів, виявлено, що мезіальний скроневий склероз за всі роки переважав серед інших причин фармакорезистентної форми епілепсії. Відповідно, амігдалогіпокампектомія становила переважну кількість оперативних втручань за всі роки, однак інші етіологічні чинники та типи оперативного лікування також були ретельно проаналізовані. Кількість хворих, які потребують оперативного лікування в зв'язку з фармакорезистент- ною епілепсією, збільшується. Потрібно ретельно допрацьовувати етапи передопераційної підготовки хворих, щоб надавати хворому повноцінну медичну допомогу і мати змогу ви- конати ретельний аналіз хірургічного лікування. Для досягнення такої мети було вирішено розробити регістр хворих на епілепсією, які отримали хірургічне лікування, який дасть змогу в повному обсязі структурувати всю отриману інформацію, відстежувати післяопераційних хворих, недвозначно оцінювати ефективність від такого виду лікування.
Ключовi слова фармакорезистентна епілепсія, хірургічне лікування, регістр
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Definition of drug resistant epilepsy: consensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Commission on Therapeutic Strategies / Kwan P., Arzimanoglou A., Berg A. T. [et al.] // Epilepsia. 2010; 51 (6). P. 1069—1077. DOI: 10.1111/j.1528-1167.2009.02397.x.
2. The Pharmacoresistant Epilepsy: An Overview on Existant and New Emerging Therapies / Fattorusso A., Matricardi S., Mencaroni E. [et al.] // Front Neurol. 2021; 12: 674483. DOI: 10.3389/fneur.2021.674483.
3. ILAE official report: a practical clinical definition of epilepsy / Fisher R. S., Acevedo C., Arzimanoglou A. [et al.] // Epilepsia. 2014 Apr; 55 (4): 475—482. DOI: 10.1111/epi.12550.
4. Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалі- зованої) медичної допомоги «Епілепсії у дорослих» (Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2014 № 276). URI: https://www.vnmu.edu.ua/downloads/pdf/OSKI_protepilep( dorosli)_med-ps-2020.pdf.