ГоловнаАрхiв номерiв2023Том 31, випуск 1 (114)Якість життя учасників бойових дій з непсихотичними психічними розладами, які перенесли захворювання на COVID-19
Назва статтi Якість життя учасників бойових дій з непсихотичними психічними розладами, які перенесли захворювання на COVID-19
Автори Коваль Маріанна Євгенівна
Венгер Олена Петрівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ, ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2023 Номер журналу Том 31, випуск 1 (114) Сторінки 30-34
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.85:616-022 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V31-is1-2023-4

 Вивчено особливості якості життя (ЯЖ) 132 учасників бойових дій з непсихотичними психічними розладами, які хворіли на COVID-19, і 120 — які не хворіли на COVID-19, з використанням методики I. Mezzich et al. в адаптації Н. О. Марути. Встановлено низькі показники ЯЖ у сферах, що відображують психологічне функціонування, і дещо меншою мірою — фізичне функціонування, при збереженні високих показників у сферах, що стосуються впливу оточення і соціальної підтримки, при значуще вищих показниках в учасників бойових дій, які не хворіли на COVID-19: у сфері фізичного благополуччя — 7,67 ± 1,10 балів проти 7,10 ± 1,29 балів (p < 0,01), психологічно- го (емоційного) благополуччя — 5,59 ± 1,95 балів проти 4,60 ± 1,96 балів (p < 0,01), самообслуговування і незалежності дій — 9,46 ± 0,78 балів проти 9,03 ± 1,01 бала (p < 0,01), працездатності — 7,70 ± 1,35 балів проти 7,02 ± 1,48 балів (p < 0,01), міжосо- бистісної взаємодії — 6,15 ± 2,32 бали проти 4,91 ± 2,45 балів (p < 0,01), соціоемоційної підтримки — 9,23 ± 1,01 бала проти 8,75 ± 1,20 балів (p < 0,01), громадської і службової підтримки — 9,40 ± 0,73 бали проти 9,01 ± 0,91 бала (p < 0,01), особистісної реалізації — 5,96 ± 1,98 балів проти 4,95 ± 2,06 балів (p < 0,01), духовної реалізації — 7,76 ± 1,06 балів проти 7,23 ± 1,01 бала (p < 0,01), загального сприйняття життя — 4,88 ± 1,90 балів проти 3,92 ± 1,74 бали (p < 0,01); а також в інтегральних сферах суб’єктивного благополуччя/ задоволеності — 18,14 ± 4,87 балів проти 15,62 ± 4,88 балів (p < 0,01), виконання соці- альних ролей — 29,28 ± 6,26 балів проти 25,91 ± 6,87 балів (p < 0,01), зовнішніх життєвих умов — 26,39 ± 2,70 балів проти 24,98 ± 3,04 бали (p < 0,01), та загального показника ЯЖ: 7,38 ± 1,37 балів проти 6,65 ± 1,47 балів (p < 0,01). Виявлені закономірності пере- конливо свідчать про негативний вплив перенесеного COVID-19 в учасників бойових дій з непсихотичними психічними розладами на ЯЖ загалом та на окремі її сфери.
Ключовi слова учасники бойових дій, непсихотичні психічні розлади, COVID-19, якість життя
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Peace and Security / Bulletin of United Nations. New York: UN, 2020. 36 р. URI: https://www.un.org/en/global-issues/ peace-and-security.
2. Outcome-oriented moral evaluation in terrorists / Baez S., Herrera E., Garcia A. [et al.] // Nature Human Behaviour. 2017. Vol. 1, issue 6. P. 118. DOI: 10.1038/s41562-017-0118.
3. Berk R. An impact assessment of machine learning risk forecasts on parole board decisions and recidivism // Journal of Experimental Criminology. 2017. Vol. 13. Issue: 2. P. 193—216. NCJ Number. 251969.
4. Зелений Д. А. Захисні механізми психіки у військово- службовців, які брали участь в АТО // Тези доповідей XVI Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Шевченківська весна 2018: військові науки» 29 березня 2018. С. 33—34. URI: https://mil.knu.ua/ files/241_1536908309.pdf.
5. Харченко А. О. Структурні особливості емоційної сфери учасників бойових дій з постстресовою психологіч- ною дезадаптацією // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Серія: «Психологія». 2018. Вип. 58. С. 67—79. URI: http://nbuv.gov. ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2018_58_8.
6. Psychological treatments delivered by lay community health workers in low-resource government health systems: Effectiveness of group interpersonal psychotherapy for care- givers of children affected by nodding syndrome in Uganda / Mutamba, B., Kane, J., De Jong, J. [et al.] // Psychological Medicine. 2018. Vol. 48(15). P. 2573—2583. DOI: 10.1017/ S0033291718000193.
7. Social Cognitive Training Improves Emotional Processing and Reduces Aggressive Attitudes in Ex-combatants / Trujillo S., Trujillo N., Lopez J. D. [et al.] // Front. Psychol. 2017. 6; 8. P. 510. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.00510.
8. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи (навчальний посібник) / заг. ред. Л. Гридковець. Т. 3. Київ : Міністерство соціальної політики України. 2018. С. 27— 44. URI: https://ru.scribd.com/document/478756416/Основи реабілітаційної психології-Том-3.
9. Юр’єва Л. М. Непсихотичні психічні розлади у осіб, що зазнали психосоціального стресу в умовах військового конфлікту / Л. М. Юр’єва, Т. Й. Шустерман, Є. О. Ліхолетов // Медичні перспективи. 2019. Т. 24, вип. 4. С. 112—120. DOI: https://doi.org/10.26641/2307-0404.2019.4.189601.
10. Mental Health Consequences during the Initial Stage of the 2020 Coronavirus Pandemic (COVID-19) in Spain / González-Sanguino C., Ausín B., Castellanos M. A. [et al.] // Brain Behav. Immun. 2020. Jul; 87. P. 172—176. DOI: 10.1016/j. bbi.2020.05.040.
11. Comparison of prevalence and associated factors of anxiety and depression among people affected by versus people unaffected by quarantine during the COVID-19 epidemic in southwestern China / Lei L., Huang X., Zhang S. [et al.] // Med. Sci. Monit. 2020. Apr 26; 26: e924609. DOI: 10.12659/ MSM.924609.
12. A nationwide survey of psychological distress among Italian people during the COVID-19 pandemic: immediate psychological responses and associated factors / Mazza C., Ricci E., Biondi S. [et al.] // Int. J. Environ. Res. Public Health. 2020. May 2;17(9): 3165. DOI: 10.3390/ijerph17093165. 13. Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China / Wang C., Pan R., Wan X. [et al.] // Int. J. Environ. Res. Public Health. 2020. Mar 6; 17(5): 1729. DOI: 10.3390/ijerph17051729.
14. A longitudinal study on the mental health of general population during the COVID-19 epidemic in China / Wang C., Pan R., Wan X. [et al.] // Brain Behav. Immun. 2020. Jul; 87: 40—48. DOI: 10.1016/j.bbi.2020.04.028.
15. Zhang Y. Impact of the COVID-19 pandemic on mental health and quality of life among local residents in Liaoning Province, China: a cross-sectional study / Y. Zhang, Z. F. Ma // Int. J. Environ. Res. Public Health. 2020. Mar 31; 17(7): 2381. DOI: 10.3390/ijerph17072381.
16. Lo C. M. Prevalence and impacts of poor sleep on quali- ty of life and associated factors of good sleepers in a sample of older Chinese adults / C. M. Lo, P. H. Lee // Health and Quality of Life Outcomes. 2012. Vol. 10 (72). DOI: 10.1186/1477- 7525-10-72.
17. Буздиган О. Г. Диференційовані підходи до психо- соціальної реабілітації хворих на шизо фре нію з урахуванням клініко-функціональних гендерних особливостей // Український вісник психоневрології. 2016. Т. 24, вип. 4 (89). С. 47—53. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_2016_24_4_12. 18. Критерий качества жизни в психиатричес кой практике / Н. А. Марута, Т. В. Панько, И. А. Явдак [и др.]. Харьков : РИФ Арсис, ЛТД, 2004.