ГоловнаАрхiв номерiв2023Том 31, випуск 1 (114)Структурно-динамічний аналіз клініко-психопатологічного складника емоційного вигоряння й професійної дез адаптації у лікарів-психіатрів під час війни
Назва статтi Структурно-динамічний аналіз клініко-психопатологічного складника емоційного вигоряння й професійної дез адаптації у лікарів-психіатрів під час війни
Автори Мішиєв В’ячеслав Данилович
Левін Тарас Ігорович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ, ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2023 Номер журналу Том 31, випуск 1 (114) Сторінки 77-87
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008:613.6+613.8:616-05:615.8 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V31-is1-2023-11

 З метою оцінки й змістовного структурно-динамічного аналізу психопатологічних проявів емоційного вигоряння (ЕВ) та професійної дезадаптації (ДА) у лікарів-психіатрів під час вій ни обстежено 120 лікарів-психіатрів, які працювали у м. Києві у період з 24.02.2022 р. до кінця року. Комплексне обстеження включало використання клініко-психопатологічного, психодіагнос- тичного й психометричного методів досліджування. У лікарів-психіатрів виявлений широкий спектр виразності проявів ЕВ та порушень професійної ДА — від «без ознак» до високого рівня. Майже у половини обстежених (47,5 %) прояви ЕВ та ДА відповідали помірному рівню (що потребує медико-психологічної допомоги фахівців з реадаптації). Чималою (30,8 %) була також частка лікарів з низьким рівнем ЕВ та професійної ДА (таким лікарям може бути рекомендовано проведення консультативної роботи превентивного спряму вання). Істотно меншою (21,7 %) була частка лікарів з вираженим й високим рівнями ЕВ та ДА (такі лікарі потребують обов’язкового втручання спеціалістів для застосування невідкладних медико-психо- логічних заходів, проведення програми з реадаптації або зміни професійної діяльності). У лікарів-психіатрів з проявами ЕВ та професійної ДА різного ступеня важкості виявлені ознаки депресивних і тривожних розладів, водночас виразність тривожних проявів була вищою, ніж депресивних. У лікарів з окремими ознаками ДА депресивні прояви відповідали легкому, а тривожні — середньому рівню, тоді як у лікарів з оформленою ДА виявлені ознаки депресивних розладів близького до середнього рівня, а показники тривоги — середнього або високого рівня. Лікарям-психіатрам з проявами ЕВ й професійної ДА різного ступеня важкості притаманні прояви широкого спектра психопатологічної симптоматики різної інтенсивності й варіативності, провідне місце серед якої займають прояви депресії, тривоги, соматизації та обсесивно-компуль- сивні симптоми. Водночас у лікарів без ознак ДА показники виразності психопатологічної симп- томатики відповідають низькому рівню, а у лікарів з проявами ДА — середньому і підвищеному рівню. Найвищі показники виразності психопатологічної симптоматики виявлені у групі лікарів з оформленою ДА, і значуще нижчі — у групі лікарів з окремими ознаками ДА. Виявлені закономірності треба враховувати під час розроблення лікувальних та профілактич- них заходів для цього контингенту респондентів.
Ключовi слова емоційне вигоряння, професійна дезадаптація, тривога, депресія, лікарі-психіатри, війна
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Roy I. Le syndrome d’épuisement professionnel : définition, typologie et prise en charge [Burnout syndrome: definition, typology and management] // Soins Psychiatr. 2018 Sep-Oct; 39 (318): 12—19. French. DOI: 10.1016/j.spsy.2018.06.005.
2. Bayes A. The biology of burnout: Causes and consequen- ces / A. Bayes, G. Tavella, G. Parker // World J Biol Psychiatry. 2021 Nov; 22(9): 686—698. DOI: 10.1080/15622975.2021.1907713.
3. Burnout in medical students / Thun-Hohenstein L., Höbinger-Ablasser C., Geyerhofer S. [et al.] // Neuropsychiatr. 2021 Mar; 35(1): 17—27. DOI: 10.1007/s40211-020-00359-5.
4. Resilience and Burnout Among Physicians and the General US Working Population / West C. P., Dyrbye L. N., Sinsky C. [et al.] // JAMA Netw Open. 2020 Jul 1; 3(7): e209385. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2020.9385.
5. Medisauskaite A. Reducing burnout and anxiety among doctors: Randomized controlled trial / A. Medisauskaite, C. Kamau // Psychiatry Res. 2019 Apr; 274: 383—390. DOI: 10.1016/j.psychres.2019.02.075.
6. Prevalence of Burnout in Medical and Surgical Residents: A Meta-Analysis / Low Z. X., Yeo K. A., Sharma V. K. [et al.] // Int J Environ Res Public Health. 2019 Apr 26; 16(9): 1479. DOI: 10.3390/ijerph16091479.
7. Determinants of burnout and other aspects of psycho- logical well-being in healthcare workers during the Covid-19 pandemic: A multinational cross-sectional study / Denning M., Goh E. T., Tan B. [et al.] // PLoS One. 2021 Apr 16; 16(4): e0238666. DOI: 10.1371/journal.pone.0238666.
8. Nurses’ and Physicians’ Distress, Burnout, and Coping Strategies During COVID-19: Stress and Impact on Perceived Performance and Intentions to Quit / Lou N. M., Montreuil T., Feldman L. S. [et al.] // J Contin Educ Health Prof. 2022 Jan 1; 42 (1): e44-e52. DOI: 10.1097/CEH.0000000000000365. 9. Kumar S. Burnout and psychiatrists: what do we know and where to from here? // Epidemiol Psychiatr Sci. 2011 Dec; 20(4): 295—301. DOI: 10.1017/s204579601100059x.
10. Psychiatrists and occupational burnout syndrome — a phenomenon, a problem, a threat? / Makara-Studzińska M., Madej A., Cyranka K. [et al.] // Psychiatr Pol. 2019 Oct 30; 53 (5): 1139—1149. English, Polish. DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/91686.
11. Öğütlü H. Stress and Burnout in Psychiatrists in Turkey during COVID-19 Pandemic. / H. Öğütlü, F. McNicholas, H. Türkçapar // Psychiatr Danub. 2021 Summer; 33 (2): 225—230. DOI: 10.24869/psyd.2021.225.
12. Nimmawitt N. Thai psychiatrists and burnout: A national survey / N. Nimmawitt, K. Wannarit, P. Pariwatcharakul // PLoS One. 2020 Apr 21; 15(4): e0230204. DOI: 10.1371/journal. pone.0230204. 13. Burnout and job satisfaction of psychiatrists in China: a nationwide survey / Yao H., Wang P., Tang Y. L. [et al.] // BMC Psychiatry. 2021 Nov 24; 21 (1): 593. DOI: 10.1186/s12888- 021-03568-6.
 14. Burnout, Work Satisfaction, and Well-being Among Non- consultant Psychiatrists in Ireland / McLoughlin C., Casey S., Feeney A. [et al.] // Acad Psychiatry. 2021 Jun; 45 (3): 322—328. DOI: 10.1007/s40596-020-01366-y.
15. Burnout and job satisfaction among psychiatrists in the Mental Health Service, Hamad Medical Corporation, Qatar / Kader N., Elhusein B., Elhassan N. M. [et al.] // Asian J Psychiatr. 2021 Apr; 58: 102619. DOI: 10.1016/j.ajp.2021.102619.
16. Марута Н. О. Особливості емоційного вигоряння у працівників сфери охорони неврологічного та психічного здоров’я / Н. О. Марута, О. С. Чабан // Український вісник психоневрології. 2021. Т. 29, вип. 2 (107) С. 14—20. DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V29-is2-2021-2.
17. Psycho-Emotional Burnout of the Personality in the Conditions of War / Prib H., Beheza L., Markova M. [et al.] // Journal of Intellectual Disability — Diagnosis and Treatment. 2023 Jan; Vol. 11, 1 (23): 36—46. DOI: 10.6000/2292-2598.2023.11.01.5.