ГоловнаАрхiв номерiв2023Том 31, випуск 1 (114)Особливості особистості іноземних здобувачів вищої медичної освіти на різних етапах навчання та їх вплив на формування розладів адаптації
Назва статтi Особливості особистості іноземних здобувачів вищої медичної освіти на різних етапах навчання та їх вплив на формування розладів адаптації
Автори Подольська Людмила Володимирівна
Юр’єва Людмила Миколаївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ, ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2023 Номер журналу Том 31, випуск 1 (114) Сторінки 92-96
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 61:378.091.046:159.972]-054.6 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V31-is1-2023-13

 Ця стаття присвячена особливостям особистості іноземних здобувачів вищої медичної освіти на різних етапах навчання. Дослідження проведено протягом 2019—2020 рр. В ньому взяли участь 154 іноземні здобувачі, що навчались на базі Дніпровського державного медичного університету. Залежно від етапу навчання вони були поділені на дві групи: іноземні слухачі підготовчого відділення (група 1) та іноземні здобувачі 1, 2 курсів (група 2). У роботі використовували методику напівструктурованого клінічного інтерв’ю зі спеціально розробленою нами анкетою та методику «Акцентуації характеру та темпераменту особистості» Леонгарда — Шмішека (1970). За результатами клініко-пси- хопатологічного дослідження встановлено, що у досліджуваних групи 1 у 12 разів частіше спостерігалась норма, тоді як у досліджуваних групи 2 удвічі частіше спостерігається R53 та у 2,3 рази — F43.22. Тобто окреслювалась тенденція поступового поглиблення психопатологічного процесу при переході на наступний етап навчання. Також встановлено статистичну однорідність досліджуваних груп 1 та 2 стосовно типів особистості, що свідчить про вираженіший вплив саме зовнішніх чинників у ґенезі формування психопатологічних порушень. Отже, отримані результати підтверджують нагальну потребу розробки заходів профілактики, ранньої діагностики та корекції розладів адаптації іноземних здобувачів вищої освіти на різних етапах навчання.
Ключовi слова іноземні здобувачі, особистість, розлади адаптації, психометрія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Zorach I. A. Adjustment to higher education among students with mental health disorders / Inbar Aharoni Zorach, Orly Lipka // Higher education research & development. 2022. P. 1—17. DOI: https://doi.org/10.1080/07294360.2022.2052815.
2. Lung F.-W. The premorbid personality in military students with adjustment disorder / For-Wey Lung, Fei-Yin Lee, Bih-Ching Shu // Military psychology. 2006. Vol. 18, no. 1. P. 77—88. DOI: https://doi.org/10.1207/s15327876mp1801_5.
3. Adjustment disorders in international students studying in English during a pandemic / I. V. Leshchyna, Yu. O. Asieieva, O. V. Vasylieva [et al.] // Revista amazonia investiga. 2021. Vol. 10, no. 48. P. 200—208. DOI: https://doi.org/10.34069/ ai/2021.48.12.21.
4. Никоненко Ю. П. Психологічні чинники порушення адаптації у студентів ВНЗ // «Досвід особистості: теорія і практика» : збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-прак- тичної конференції (м. Ніжин, 27—28 лютого 2020 р.). Ніжин, 2020. С. 181—185. URI: http://www.ndu.edu.ua/storage/2020/ zbirn_9_conf.pdf.
5. Podolska L. V. , Quality of life of foreign students of higher medical education with adjustment disorders / L. V. Podolska, T. Y. Shusterman, L. M. Yuryeva // Bulletin of problems biology and medicine. Issue 4 (167), 2022. P. 204—209. DOI: https:// doi.org/10.29254/2077-4214-2022-4-167-204-209.
6. Interpersonal problems and acculturative stress over time among Chinese international students from mainland China and Taiwan / [Qi, W. (G.), Wang, K. T., Pincus, A. L., & Wu, L. Z.] // Asian american journal of psychology. 2018. Vol. 9, no. 3. P. 237—246. DOI: https://doi.org/10.1037/aap0000119.
7. Синявська Н. Я. Визначення типу особистості сту- дентів-медиків як адаптаційного потенціалу для форму- вання майбутніх лікарів // Наукові записки міжнародного гуманітарного університету. 2022. С. 213—233. DOI: http:// ir.librarynmu.com/handle/123456789/4472.
8. Киричук В. С. Взаємозв’язок типів психологічного захисту і акцентуацій характеру у студентів : автореферат, магістерська робота ; Чорноморський національний універ- ситет імені Петра Могили. Миколаїв, 2020. 15 с. DOI: https:// krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/922.
9. Clinical validity and intrarater and test-retest reliability of the Structured Clinical Interview for DSM‐5 — Clinician Version (SCID‐5‐CV) / Flávia L. Osório, Sonia Regina Loureiro, Jaime Eduardo C. Hallak [et al.] // Psychiatry and Clinical Neurosciences. 2019. Vol. 73, no. 12. P. 754—760. DOI: https:// doi.org/10.1111/pcn.12931.
10. Schmieschek H. Fragebogen zur Ermittlung akzentuierter Persönlichkeiten // Psychiatrie, Neurologie und medizinische Psychologie. 1970. Vol. 22, no. 10. P. 378—381.