ГоловнаАрхiв номерiв2023Том 31, випуск 1 (114)Клінічна феноменологія стресасоційованих розладів в умовах повномасштабного вторгнення
Назва статтi Клінічна феноменологія стресасоційованих розладів в умовах повномасштабного вторгнення
Автори Кожина Ганна Михайлівна
Зеленська Катерина Олексіївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ, ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2023 Номер журналу Том 31, випуск 1 (114) Сторінки 35-37
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.1-055.26-057.36-02-07-036.82:001.89:355.4(477) Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V31-is1-2023-5

 У населення України в сучасних умовах повномасштабної російської воєнної агресії відбувається одночасне формування як індивідуальної, так і колективної травматизації. Психотравматичні чинники у теперішньому та майбутньому негативно відбиваються на рівні як громадського здоров’я (психічного та соматичного), так і індивідуального. У процесі роботи ми з дотриманням принципів деонтології та біоетики провели комплексне клініко-психопатологічне та патопсихологічне обстеження 256 хворих на стресасоційовані розлади, обох статей (135 жінок та 121 чоловік), віком 25—65 років. Як показали результати дослідження, клінічна структура стресасоційованих розладів у обстежених хворих була представлена: посттравматичним стресовим розладом — 29,2 % чоловіків та 26,9 % жінок; розладами адаптації — 41,5 % та 39,8 % обстежених відповідно, тривожними розладами — 29,3 % чоловіків та 33,3 % жінок. Як показали результати психодіагностичного дослідження, за шкалою виразності травматичного стресу 61,1 % обстежених чоловіків та 65,4 % жінок мають «повний», а 35,2 % та 38,2 % обстежених відповідно — «частковий» стресовий розлад. Базуючись на отриманих у процесі роботи даних, ми розробили комплексну пер- соніфіковану систему корекції стресасоційованих розладів.
Ключовi слова стресасоційовані розлади, тривожні розлади, посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), розлади адаптації, повномасйтабне вторгнення
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Марута Н. О. Психологічні фактори ризику виникнення психічних розладів у внутрішньо переміщених осіб / Н. О. Марута, Г. Ю. Каленська, В. Ю. Федченко // Львівський клінічний вісник. 2020. № 1 (29). С. 21—28. DOI: https://doi. org/10.25040/lkv2020.01.021
2. Юр’єва Л. М. Непсихотичні психічні розлади в осіб, що зазнали психосоціального стресу в умовах військового конфлікту / Л. М. Юр’єва, Т. Й. Шустерман, Є. О. Ліхолетов // Медичні перспективи. 2019. Т. 24, № 4. С. 112—120. DOI: https://doi.org/10.26641/2307-0404.2019.4.189601.
3. National estimates of exposure to traumatic events and PTSD prevalence using DSM-IV and DSM-5 criteria / D. G. Kilpatrick, H. S. Resnick, M. E. Milanak [et al.] // Journal of Traumatic Stress. 2013. Vol. 26(5). P. 537—547. DOI: 10.1002/ jts.21848.
4. Хаустова О. О. Тривожно-депресивні розлади в умовах дистресу війни в Україні // Здоров’я України. 2022. № 4. С. 22—24. URI: https://health-ua.com/multimedia/userfiles/ files/2022/Nevro_4_2022/Nevro_4_2022_st22.pdf.
5. Маркова М. В. Постстресова психологічна дезадаптація: закономірності розвитку і специфіка клінічних проявів дезадаптивних станів у окремих специфічних груп населення, вразливих до дії макросоціального стресу. Харків : Друкарня «Мадрид», 2019. 492 с.
6. Чабан О. С. Медико-психологічні наслідки дистресу війни в Україні: що ми очікуємо та що потрібно врахо- ву вати при наданні медичної допомоги? / О. С. Чабан, О. О. Хаус това // Український медичний часопис. 2022. № 4 (150) — VII/VIII. URI: https://www.umj.com.ua/ article/232297/mediko-psihologichni-naslidki-distresu-vijni-v- ukrayini-shho-mi-ochikuyemo-ta-shho-potribno-vrahovuvati- pri-nadanni-medichnoyi-dopomogi.
7. Марута Н. О. Особливості порушень психічного здоров’я та механізми їх формування у внутрішньо переміщених осіб / Н. О. Марута, Т. В. Панько, Г. Ю. Каленська // Український вісник психоневрології. 2019. Т. 27, вип. 4 (101). С. 45—51. DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V27-is4-2019-8.
8. Охорона психічного здоров’я в умовах війни. У двох томах. Переклад з англійської Тетяна Семигіна, Ірина Павленко, Євгенія Овсяннікова [та ін.]. К. : Наш формат, 2017, Т. 1. 579 с.