ГоловнаАрхiв номерiв2023Том 31, випуск 1 (114)Асоціація феномена власної неповноцінності з самоефективністю та самооцінкою
Назва статтi Асоціація феномена власної неповноцінності з самоефективністю та самооцінкою
Автори Березюк Олег Романович
Фільц Олександр Орестович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ, ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2023 Номер журналу Том 31, випуск 1 (114) Сторінки 20-25
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 159.9:316.6 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V31-is1-2023-2

 Мета дослідження: оцінка асоціації психологічних детермінант особистості (самоефективність та самооцінка) із феноменом власної неповноцінності. Проведено опитування 612 здобувачів вищої освіти м. Львова у жовтні-листопаді 2021 року з використанням трьох опитувальників: порівняльного індексу почуття неповноцінності, самооцін- ки Розенберга та загальної самоефективності Шварцера і Єрусалима. Респонденти були поділені на три групи: група з індексом неповноцінності (index of inferiority) феномена власної неповноцін- ності; група з індексом надцінності (index of superiority) феномена власної неповноцінності та група без феномена зміненої самооцінки (Norma). Для кожної із цих трьох груп визначали рівень само- оцінки та самоефективності, і далі проводили порівняльний аналіз між групами. Дослідженням встановлено, що респонденти групи з індексом надцінності (index of superiority) мали достовірно (p = 0,04) найменше медіанне значення самоефективності (28 [25; 32] балів) як порівняти з групою без феномена зміненої самооцінки (Norma) (30 [27; 34] балів) та групою з індексом неповно- цінності (31 [28; 33] бал). Отримане значення у осіб з індексом надцінності відповідає «середньому» рівню самоефективності, що є на порядок нижче, ніж у групах без феномена зміненої самооцінки та з індексом неповноцінності, де рівень самоефективності трактується як «вище середнього». Анкетовані без феномена зміненої самооцінки мали найвище медіанне значення самооцінки — 22 бали [18; 25], що трактується як середній рівень самоповаги. Натомість у осіб із індексом не- повноцінності значення показників самооцінки відповідали низькому рівню самоповаги — 19 [17; 24] балів. Найнижчими показники самооцінки були у групі з індексом надцінності — 18 [15,75; 22] балів, що теж відповідає низькому рівню самоповаги та є достовірно меншим як порівняти з групою без феномена зміненої самооцінки. Будучи за своєю природою не патологічним, феномен власної неповноцінності може стати психопатологічним за умов, коли особу охоплює переживання неадекватності та неефективності на- стільки, що не стимулює до продуктивної діяльності, а робить її нездатною до розвитку та схильною до регресивних реакцій. Тому вивчення феномена власної неповноцінності потребує подальших досліджень різновекторного характеру.
Ключовi слова феномен власної не повноцінності, самоефективність, самооцінка
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Strano D. A. The Comparative Feeling of Inferiority Index / D. A. Strano, P. N. Dixon // Individual Psychology. 1990. Vol. 46 (1). Р. 29—42.
2. Rosenberg M. Society and the Adolescent Self-Image: Princeton University Press, 1965. 338 р. URL: https://www.jstor. org/stable/j.ctt183pjjh.
3. Schmitt D. P. Simultaneous Administration of the Rosenberg Self-Esteem Scale in 53 Nations: Exploring the Universal and Culture-Specific Features of Global Self-Esteem / D. P. Schmitt, J. Allik // Journal of Personality and Social Psychology. 2005. Vol. 89(4). Р. 623—642. DOI: https://doi.org/10.1037/0022- 3514.89.4.623.
4. The Rosenberg Self-Esteem Scale: Translation and Validation in University Students / [Martín-Albo J., Núñez J., Navarro J., Grijalvo F.] // The Spanish Journal of Psychology. 2007. Vol. 10(2). Р. 458—467. DOI: https://doi.org/10.1017/ S1138741600006727.
5. Гальцева Т. Розробка та психометрична перевірка опитувальника «Навчальна самоефективність дорослого» // Психологічні перспективи. 2018. № 31. С. 327—344. DOI: https://doi.org/10.29038/2227-1376-2018-31-327-344.
6. Галецька І. І. Самоефективність у структурі соціаль- но-психологічної адаптації // Вісник ЛНУ. Сер. Філософські науки. 2003. Вип. 5. С. 433—442.
7. Jerusalem, M. Self-efficacy as a resource factor in stress ap- praisal processes / M. Jerusalem, R. Schwarzer // In: Self-efficacy: Thought control of action / R. Schwarzer (Ed.). Washington, DC : Hemisphere, 1992. P. 195—213.
8. Luszczynska A. The General Self-Efficacy Scale: Multi cultu- ral Validation Studies / A. Luszczynska, U. Scholz, R. Schwarzer // The Journal of Psychology. 2005. Vol. 139 (5). P. 439—457. DOI: https://doi.org/10.3200/JRLP.139.5.439-457.
9. Schwarzer R. Cross-Cultural Assessment of Coping Resour- ces: The General Perceived Self-Efficacy Scale / R. Schwarzer, U. Scholz. Paper presented at the First Asian Congress of Health Psychology: Health Psychology and Culture, Tokyo, Japan. 2000.
10. Lamberson K. A. Feelings of Inferiority: A First Attempt to Define the Construct Empirically / K. A. Lamberson, K. L. Wester // The Journal of Individual Psychology University of Texas Press. 2018. Vol. 74, No. 2. P. 172—187. DOI: https:// doi.org/10.1353/jip.2018.0011
11. Bandura A. Social foundations of thought and action: A social cognitive theory, Englewood cliffs, NJ: Prentice Hall, 1986. 617 р.
12. Han H.-Y. A Study on the Correlations of Self-Esteem, Self-Efficacy, and Learning Motivations of Underachieving Elementary School Student / H.-Y. Han, S.-G. Park // Asia-pacific Journal of Convergent Research Interchange. 2020. Vol. 6, No. 8. P. 79—89 DOI: http://dx.doi.org/10.47116/apjcri.2020.08.08.
13. Comparable characteristics of biologically driven eat- ing behavior in different ethnic groups of medical students / [Belka B., Muzyka I., Gutor T., of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences. 2020. Vol. 59 (1), No. 1. P. 137—143. DOI: https://doi.org/10.25040/ ntsh2020.01.15.
14. Kruskal W. H. Use of Ranks in One-Criterion Variance Analysis / W. H. Kruskal, W. A. Wallis // Journal of the American Statistical Association. 1952. Vol. 47, No. 260. P. 583—621. DOI: https://doi.org/10.2307/2280779.
15. Основи психотерапії : навч. посібник / Седих К. В., Фільц О. О., Банцер В. І. [та ін.] ; за ред. Седих К. В., Фільц О. О. Київ : ВЦ «Академія», 2017. 192 с.Zayachkivska O.] // Proceedings