ГоловнаАрхiв номерiв2022Том 30, випуск 1 (110)Вплив питущих на алкогольний статус представників їхнього мікросоціального оточення
Назва статтi Вплив питущих на алкогольний статус представників їхнього мікросоціального оточення
Автори Лінський Ігор Володимирович
Кузьмінов Валерій Никифорович
Мінко Олександр Іванович
Кожина Ганна Михайлівна
Гриневич Євгенія Генадіївна
Овчаренко Микола Олексійович
Чугунов Вадим Віталійович
Пострелко Валентин Михайлович
Денисенко Михайло Михайлович
Плєхов Владислав Андрійович
Ткаченко Тетяна Володимирівна
Задорожний Володимир Володимирович
Малихіна Наталія Анатоліївна
Мінко Олексій Олександрович
Лакинський Роман Вікторович
Васильєва Ольга Олександрівна
Юрченко Ольга Миколаївна
Герасимов Богдан Олексійович
Герасимов Дмитро Олексійович
З рубрики ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
Рiк 2022 Номер журналу Том 30, випуск 1 (110) Сторінки 5-15
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.441.13:616-055.1(2):616-053.8 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V30-is1-2022-1

 Мета роботи — вивчення неспри- ятливого впливу питущих осіб на алко- гольний статус представників їхнього мікросоціального оточення. В чотирьох регіонах України (Хар- ків сь ка, Луганська та Запорізька облас- ті, а також місто Київ) протягом 2018— 2021 років обстежено 1531 особи, які належали до трьох якісно відмінних груп порівняння: хворі на алкогольну залежність (329 осіб); здорові родичі хво- рих на алкогольну залежність (238 осіб) і представники загальної популяції (964 особи). Основними інструментами дослі- дження були опитувальник міжнародно- го дослідницького консорціуму GENAHTO (Gender, Alcohol, and Harms to Others), а також тест для оцінки розладів вна- слідок вживання алкоголю (AUDIT ). Отримані дані обробляли методами математичної статистики (дисперсійний та кластерний аналізи) на комп’ютері за допомогою обчислювальних таблиць Excel 2016 (з пакетом «Аналіз даних»), а також програмного пакету SPSS-15. Показано, що наявність питущих в оточенні (ПВО) респондентів-чоловіків значно підвищує відносну частку осіб з ризикованим і небезпечним вживанням алкоголю, а також з імовірною алкоголь- ною залежністю, тоді як у респондентів- жінок такого ефекту не було. Встановлено, що напрямок впливу ПВО на алкоголь- ний статус респондентів-жінок залежить від рівня алкогольних проблем у ПВО: до- нозологічний рівень цих проблем у ПВО сприяє алкоголізації респондентів-жінок, а нозологічний рівень виступає в ролі фактору антиризику такої алкоголіза- ції. Показано, що відносно малі зміни стилю алкоголізації респондентів вна- слідок впливу ПВО супроводжуються непропорційно великими (в рази біль- шими!) змінами в показниках шкідливих наслідків вживання алкоголю і, особливо, в показниках залежності.
Ключовi слова споживання алкого- лю, шкода для інших, вплив, алкогольний статус, ґендерні особливості
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Surveying the range and magnitude of alcohol’s harm to others in Australia / Laslett A-M., Robin Room, Jason Ferris [et al.] // Addiction. 2011. 106(9), 1603—11. DOI: 10.1111/j.1360- 0443.2011.03445.x.
2. Connor J., Casswell S. Alcohol-related harm to others in New Zealand: evidence of the burden and gaps in knowled- ge // The New Zealand Medical Journal. 2012. 125(1360), 11—27. PMID: 22932651. 3. Dussaillant F., Fernandez M. Alcohol’s harm to others’ well-being and health: a comparison between Chile and Aust- ralia // Alcohol and Alcoholism. 2015. 50(3), 346—51. DOI: 10.1093/alcalc/agv002.
4. Temporal Patterns of Alcohol Consumption and Alcohol- Related Road Accidents in Young Swiss Men: Seasonal, Weekday and Public Holiday Effects / [S. Foster, G. Gmel, N. Estévez [et al.] // Alcohol and Alcoholism. 2015. 50(5), 565—72. DOI: 10.1093/alcalc/agv037.
5. Ferris J., Killian J., Lloyd B. Alcohol-related serious road traffic injuries between 2000 and 2010: A new perspective to deal with administrative data in Australia // The International Journal of Drug Policy. 2017. 43, 104—112. DOI: 10.1016/j. drugpo.2017.02.015.6.
6. Alcohol and drugs use among drivers injured in road accidents in Campania (Italy): A 8-years retrospective analysis / Carfora A., Campobasso C. P., Cassandro P. [et al.] // Forensic Science International. 2018. 288, 291—296. DOI: 10.1016/j. forsciint.2018.05.003.
 7. The Dynamics of Partner Violence and Alcohol Use in Coup- les: Research Methods / Burge S. K., Katerndahl D. A., Becho J. [et al.] // Violence and Victims. 2019. 34(1), 136—156. DOI: 10.1891/0886-6708.34.1.136.
8. Gomez J., Orchowski L., Pearlman D. N., Zlotnick C. Alcohol Use and Intimate Partner Violence Among Community College Women: An Exploration of Protective Factors // Violence Gend. 2019. 6(3): 187—195. DOI: 10.1089/vio.2018.0023.
9. The impacts of others’ drinking on mental health / Ferris J., Laslett A.-M., Livingston M. [et al.] // Medical Journal of Aust- ralia. 2011. 195(3), S22–S26. DOI: 10.5694/j.1326-5377.2011. tb03261.x.
10. Karriker-Jaffe K. J., Li L., Greenfield T. K. Estimating mental health impacts of alcohol’s harms from other drinkers: Using propensity scoring methods with national cross-sectional data from the United States // Addiction. 2018. 113(10): 1826—1839. DOI: 10.1111/add. 14283.
11. The effects of alcohol-related harms to otherson self- perceived mental well-being in a Canadian sample / Lewis- Laietmark C., Wettlaufer A., Shield K. D. [et al.] // International Journal of Public Health. 2017. 62(6): 669—678. DOI: 10.1007/ s00038-016-0924-7.
12. Nutt D. J., King L. A., Phillips L. D.; Independent Scientific Committee on Drugs. Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis // Lancet. 2010. 376(9752): 1558—65. DOI: 10.1016/S0140-6736(10)61462-6.
13. WHO, 2010. Global strategy to reduce the harmful use of alcohol 2010: Guideline. URI: https://www.who.int/ publications/i/item/9789241599931.
14. Wilsnack, S. C., Greenfield T. K., Bloomfield K. The GENAHTO Project (Gender and Alcohol’s Harm to Others): Design and methods for a multinational study of alcohol’s harm to persons other than the drinker // The International Journal of Alcohol and Drug Research. 2018. 7(2), 37—47. DOI: 10.7895/ijadr.253.
15. Питущі особи в мікросоціальному оточенні мешкан- ців України. Вікові та ґендерні особливості / Лінський І. В., Кузьмінов В. Н., Мінко О. І. [та ін.] // Український віс ник психоневрології. 2021. Т. 29, вип. 1 (106). С. 4—11. DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V29-is1-2021-1.
16. Прояви несприятливого впливу питущих на дорослих в мікросоціальному оточенні / Лінський І. В., Кузьмінов В. Н., Мінко О. І. [та ін.] // Там само. 2021. Т. 29, вип. 2 (107). С. 5—13. DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V29-is2-2021-1.
17. Особливості несприятливого впливу питущих на дітей в мікросоціальному оточенні / Лінський І. В., Кузьмінов В. Н., Мінко О. І. [та ін.] // Там само. 2021. Т. 29, вип. 3 (108). С. 5—11. DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V29-is3-2021-1.
18. Вплив питущих на афективний статус представни- ків їхнього мікросоціального оточення / Лінський І. В., Кузьмінов В. Н., Мінко О. І. [та ін.] // Там само. 2021. Т. 29, вип. 4 (109). С. 8—18. DOI: https://doi.org/10.36927/2079- 0325-V29-is4-2021-1.
19. Development of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): WHO collaborative project on early detection of persons with harmful alcohol consumption / Saunders J. B., Aasland O. G., Babor T. F. [et al.] // Addiction. 1993. 88, 791—804. DOI: 10.1111/j.1360-0443.1993.tb02093.x.
20. Гублер Е. В. Вычислительные методы анализа и рас- познавания патологических процессов. Москва : Медицина, 1978. 294 с.
21. Лапач С. Н. Статистические методы в медико-биологи- чес ких исследованиях с использованием Excel / С. Н. Лапач, А. В. Чубенко, П. Н. Бабич. Киев : Моріон, 2000. 320 с.
22. Hill A. B. The Environment and Disease: Association or Causation? // Proceedings of the Royal Society of Medicine. 1965. 58 (5): 295—300. PMID: 14283879.