ГоловнаАрхiв номерiв2022Том 30, випуск 1 (110)Структура ремісій біполярного афективного розладу у осіб, які проживають в умовах постійного стресового впливу та мають суїцидальні думки
Назва статтi Структура ремісій біполярного афективного розладу у осіб, які проживають в умовах постійного стресового впливу та мають суїцидальні думки
Автори Підкоритов Валерій Семенович
Сєрікова Ольга Іванівна
Скринник Ольга Вячеславівна
Серікова Ольга Сергіївна
Байбарак Наталія Анатоліївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2022 Номер журналу Том 30, випуск 1 (110) Сторінки 60-62
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.8-008.64:616.89-008.441.44 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V30-is1-2022-11

 У статті наведений аналіз особли- востей ремісій у 40 пацієнтів з біполярним афективним розладом (БАР) з суїцидальною поведінкою, які перебували під впливом емоційно значущого стресу. Середня тривалість ремісії у досліджених хворих становила (6,53 ± 3,82) місяців. Основна кількість пацієнтів — 67,50 % (27 хворих) перебували в частковій ремісії — період значного поліпшення стану, який біль ше не відповідав синдромальним критеріям епізоду БАР за МКХ-10, але зберігалися мінімальні залишкові симптоми. Серед останніх виокремлено синдром транзиторної тривоги (48,15 % випадків), синдром легкої астенічної недостатності у 9 хворих (33,33 % випадків), хронічний субдепресивний синдром (18,52 % пацієнтів). Повна клінічна ремісія, коли немає проявів захворювання як на синдромальному так і симптоматичному рівні, була у 10 випадках (25,00 %). Повна функціональна ремісія спостерігалася у 3 пацієнтів (7,50 %). Вона означала, що не тільки немає будь-яких клінічних проявів захворювання, а й сталося повне повернення до попереднього соціального життя. Також було виявлено такі прогностичні ознаки суїцидальної поведінки при БАР у пацієнтів, які зазнали впливу значущого стресового впливу: тривалість попередньої ремісії менше як 6 місяців (ДК = 11,36; МІ = 3,32); часткова ремісія (ДК = 6,1; МІ = 1,32) та синдром транзиторної тривоги в структурі ремісії (ДК = 12,02; МІ = 3,88). В подальшому виявлені вище чинники треба брати до уваги при прогнозі суїцидального ризику у пацієнтів з БАР.
Ключовi слова біполярний афективний розлад, ремісія, суїцид, стрес
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Suicide worldwide in 2019: global health estimates. Gene- va: World Health Organization; 2021. 29 p. URL: https://www. who.int/publications/i/item/9789240026643.
2. Романів, О. П. Суїцид: сучасні підходи до профілакти- ки / О. П. Романів, О. О. Хаустова // Ліки України. 2013. № 1. С. 89—94. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/likukr_2013_1_17.
3. Хаустова, О. О. Самогубства та побутова смертність в Україні / О. О. Хаустова // Український вісник психоневрології. 2013. Т. 21, вип. 4 (77). С. 12—18.