ГоловнаАрхiв номерiв2021Том 29, випуск 4 (109)Особливості використання методу викликаних потенціалів у дітей з епілепсією препубертатного та пубертатного вікового періоду
Назва статтi Особливості використання методу викликаних потенціалів у дітей з епілепсією препубертатного та пубертатного вікового періоду
Автори Гекова Марина В’ячеславівна
З рубрики МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2021 Номер журналу Том 29, випуск 4 (109) Сторінки 19-21
Тип статті Scientific article Індекс УДК 616-053.2-616.853.4-6:612.821:611.84-85 Індекс ББК -
Анотацiя

У статті вивчено використання метода викликаних потенціалів (ВП) у пацієнтів з епілепсією. Описана коротка характеристика метода. Було проведено пілотне дослідження слухових довголатентних та зорових на спалах ВП у 19 дітей з різними формами епілепсії, що перебува- ють в довготривалій ремісії, а також з фармакорезистентними нападами. Виявлено, що більш інформативними є зорові ВП порівняно зі слуховими. Здебільшого виявлено зниження амплітуди та подовження латентності ВП. Крім того, за наявності вогнищевих змін реєструвалася міжокулярна та міжауральна різниці. Отже, потрібно досліджування особливостей ВП в процесі лікування з метою прогнозування перебігу захворювання та ефективності терапії, що проводиться. Отримані дані будуть покладені нами в основу подальшого дослідження метода ВП у дітей, хворих на епілепсію.
Ключовi слова епілепсія, діти, викликані потенціали, зорові ВП на спалах, слухові довголатентні ВП
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Литовченко Т. А. Эпилепсия: современное решение проблемы // НейроNEWS. 2006. 1(1): URL: https://neuronews. com.ua/ru/archive/2006/1%281%29/article-4/epilepsiyasovremennoe- reshenie-problemy#gsc.tab=0.
2. Мухин К. Ю. Формирование когнитивных и психических нарушений при эпилепсии: роль различных факторов, связанных с заболеванием и лечением (обзор литературы и описание клинических случаев) / К. Ю. Мухин, О. А. Пылаева // Русский журнал детской неврологии. 2017. Т. 12 (3). С. 7—33. DOI: https://doi.org/10.17650/2073-8803-2017-12-3-7-33.
3. Kwan P. Early identification of refractory epilepsy / P. Kwan, M. J. Brodie // N Engl J Med. 2000, 342 (5), 314—39. DOI: 10.1056/NEJM200002033420503.
4. How long does it take for epilepsy to become intractable? A prospective investigation / A. T. Berg, B. G. Vickrey, F. M. Testa [et al.] // Ann Neurol. 2006, 60, 73—9. DOI: 10.1002/ana.20852.
5. Епілепсії. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах : Додаток 8 до Уніфікованого клінічного протоколу первинної, екстреної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Епілепсії у дітей», затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2014 № 276. URL: https://zakononline. com.ua/documents/show/72894___72894#n1161.
6. Вызванные потенциалы мозга в диагностике эпилепсии у пациентов разных возрастных групп / В. А. Калинин, И. Е. Поверинова, А. В. Якунина [и др.] // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2012. Т. 4, № 1S, 39—42. DOI: https://doi.org/10.14412/2074-2711-2012-2497.
7. Топорина Г. Г. Вызванные потенциалы : руководство для врачей. Москва : МЕДпресс-информ, 2016. URL: https:// static-sl.insales.ru/files/1/1080/2122808/original/Вызванные_потенциалы.pdf.
8. Колкер И. А. Зрительные вызванные потенциалы в неврологии // Международный неврологический журнал. 2006, 5(9). URL: http://www.mif-ua.com/archive/article/2411.
9. Опыт применения вызванных потенциалов в клинической практике / под ред. В. В. Гнездицкого, А. М. Шамшиновой. Москва : АОЗТ «Антидор», 2001. 480 с.
10. Вызванные потенциалы головного мозга у детей с пароксизмальными состояниями / [В. Б. Войтенков, Е. Ю. Горелик, Н. В. Скрипченко, А. В. Климкин] // Эпилепсия и пароксизмальные состояния 2017. Т. 9 (2). С. 67—72. URL: https:// cyberleninka.ru/article/n/vyzvannye-potentsialy-golovnogomozga- u-detey-s-paroksizmalnymi-sostoyaniyami.
11. Колкер И. А. Слуховые вызванные потенциалы в не- врологии // Международный неврологический журнал. 2006. Т. 6 (10). URL: http://www.mif-ua.com/archive/article/2343.
12. Gluckman P. D. Evolution, development and timing of puberty / P. D. Gluckman, M. A. Hanson // Trends in endocrinology and metabolism. 2006, 17(1), 7—12. DOI: 10.1016/j.tem.2005.11.006.
13. Terasawa E. Neurobiological mechanisms of the onset of puberty in primates / E. Terasawa, D. L. Fernandez // Endocrine reviews. 2001, 22(1), 111—51. DOI: 10.1210/edrv.22.1.0418.