ГоловнаАрхiв номерiв2021Том 29, випуск 3 (108)Роль психоемоційних розладів в реабілітації постінсультних хворих
Назва статтi Роль психоемоційних розладів в реабілітації постінсультних хворих
Автори Міщенко Владислав Миколайович
Здесенко Ірина Володимирівна
Дмитрієва Олена Вікторівна
Міщенко Валерія Костянтинівна
З рубрики ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
Рiк 2021 Номер журналу Том 29, випуск 3 (108) Сторінки 12-17
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-005.1-08-02:616.89-008.19 Індекс ББК -
Анотацiя DOI : https://doi.org/10.36927/2079-0325-V29-is3-2021-2

Проведено дослідження психоемоційних розладів у осіб, які перенесли мозковий інсульт (МІ). Отримані результати показали, що у пацієнтів з МІ первинним є порушення рівня свідомості з когнітивними і астенічними порушеннями з подальшим формуванням психоемоційних розладів, тривожно-депресивних порушень з елементами іпохондризації на тлі когнітивних розладів. Розроблено програму реабілітації пацієнтів з постінсультними психоемоційними розладами. Апробація розробленої програми показала поліпшення у 90 % пацієнтів.
Ключовi слова психоемоційні розлади, реабілітація, мозковий інсульт
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Міщенко Т. С. Стан неврологічної служби в Україні в 2016 році. 2017. 27 с.
2. Долженко М. Н. Депрессивные и тревожные расстройства при сердечно-сосудистых заболеваниях // Практична ангіологія. 2006. Т. 2, № 1. С. 17—23.
3. Марута Н. О. Стан психічного здоров’я населення та психіатричної допомоги в Українi // Нейро News психоневрология и нейропсихиатрия. 2010. № 5 (24). С. 83—90.
4. Михайлов Б. В. Соматоформные расстройства // Здоров’я України. 2007. С. 27—28, 53—55.
5. Ратманова А. Сердечно-сосудистая заболеваемость и смертность — статистика по европейским странам // Med. Rev. 2009. 1 (6). С. 6—12. URL: http://medreview.com.ua/issues/6/article3/.
6. Depressive symptoms and mortality in men: results from the Multiple Risk Factor Intervention Trial / [Gump B. B., Matthews K. A., Eberly L. E., Chang Y. F.] // Stroke. 2005. Vol. 36. P. 98—102. DOI: 10.1161/01.STR.0000149626.50127.d0.
7. Ming, L. Stroke: encouragement and disappointment in clinical trials // Lancet Neurol. 2008. Vol. 7(1). P. 5—7.
8. Markus H., Pereira A., Cloud G. Stroke medicine. Oxford University Press, 2010. 567 p.
9. Белова А. Н. Шкалы и опросники в неврологии и нейрохирургии. М., 2004. 432 с.
10. Клинические шкалы и психодиагностические тесты диагностики сосудистых заболевания головного мозга : методические рекомендации / Составители: Т. С. Мищенко, Л. Ф. Шестопалова, М. А. Трещинская. Харьков, 2008. 36 с.
11. Мищенко, Т. С. Клинические шкалы и психодиагностические тесты в диагностике сосудистых заболеваний головного мозга / Т. С. Мищенко, Л. Ф. Шестопалова // Новости медицины и фармации. 2009. № 277. С. 62—74.