ГоловнаАрхiв номерiв2021Том 29, випуск 3 (108)Ефективність лікування порушень сну при тривожно-депресивних розладах невротичного та органічного ґенезу
Назва статтi Ефективність лікування порушень сну при тривожно-депресивних розладах невротичного та органічного ґенезу
Автори Лященко Юлія Вікторівна
Юр’єва Людмила Миколаївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2021 Номер журналу Том 29, випуск 3 (108) Сторінки 43-47
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008:616.8-009.836]-036.8-08:615.851 Індекс ББК -
Анотацiя DOI : https://doi.org/10.36927/2079-0325-V29-is3-2021-8

Порушення сну є однією з найчастіших скарг у хворих в загальномедичній практиці. Найбільша коморбідність діссомній помічена з тривожними і тривожно-депресивними розладами. Між ними виявлений двоспрямований взаємозв'язок, що свідчить про те, що порушення сну і тривожно-депресивні розлади можуть посилювати перебіг один одного, ускладнювати лікування і провокувати рецидив. Метою цього дослідження є оцінка ефективності лікування порушень сну у хворих на тривожно-депресивні розлади невротичного і органічного ґенезу. Для досягнення поставленої мети було досліджено 120 хворих на тривожно-депресивні розлади з порушеннями сну (60 хворих з розладами невротичного ґенезу і 60 — з розладами органічного ґенезу), які були розподілені на 4 групи залежно від ґенезу захворювання та схеми лікування. Оцінку динаміки корекції порушень сну проводили за допомогою клініко-психопатологічного методу, доповненого шкалою тяжкості інсомнії (Morin Ch.), методів описової та аналітичної статистики. Встановлено, що більш ефективним було комбіноване лікування (психофармакотерапія і психотерапія) порушень сну у хворих на тривожно-депресивні розлади невротичного і органічного ґенезу, порівняно з хворими, які отримували тільки фармакологічне лікування, спрямоване на корекцію основного захворювання. Отже, в лікуванні тривожно-депресивних розладів з порушеннями сну треба надавати особливу увагу корекції інсомнії.
Ключовi слова порушення сну, лікування, тривожно-депресивний розлад, органічний тривожний розлад
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Михайлов Б. В., Кудинова Е. И. Клиника, диагностика, принципы терапии нарушений сна // Український журнал «Чоловіче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина». 2017. № 1—2(5). URL: http://ujmh.org/pdf/1-2_2017/16.pdf.
2. Пчелина П. В., Полуэктов М. Г. Расстройства сна и тревога // Эффективная фармакотерапия. Неврология. Спецвыпуск «Сон и его расстройства — 5». 2017. Т. 35. С. 32—40. URL: https://umedp.ru/articles/rasstroystva_sna_i_trevoga.html.
3. Sleep and mental disorders: A meta-analysis of polysomnographic research / Baglioni C., Nanovska S., Regen W., Spiegelhalder [et al.] // Psychol Bull. 2016. Vol. 142(9). P. 969—990. DOI: https://doi.org/10.1037/bul0000053.
4. Марута Н. О., Панько Т. В. Особливості діагностики та терапії тривожних розладів невротичного та органічного ґенезу // Український вісник психоневрології. 2013. Т. 21, вип. 1 (74). С. 75—82. URL: https://uvnpn.com.ua/upload/iblock/ead/eadadd2e6f00ebfc9b776be845e45d37.pdf.
5. Нарушения сна при тревожных и тревожно-депрессивных расстройствах / Г. В. Ковров, М. А. Лебедев, С. Ю. Палатов [и др.] // Медицинское обозрение. 2015. № 10. С. 530. URL: https://www.rmj.ru/articles/obshchie-stati/Narusheniya_sna_pri_trevoghnyh_i_trevoghno-depressivnyh_r....
6. Subjective and Objective Sleep Quality Modulate Emotion Regulatory Brain Function in Anxiety and Depression / Klumpp H., Roberts J., Kapella M. C. [et al.] // Depress Anxiety. 2017. Vol. 34(7). P. 651—660. DOI: https://doi.org/10.1002/da.22622.
7. Dolsen M. R., Asarnow L. D., & Harvey A. G. Insomnia as a Transdiagnostic Process in Psychiatric Disorders // Current Psychiatry Reports. 2014. Vol. 16 (9). P. 471. DOI: https://doi.org/10.1007/s11920-014-0471-y.
8. Laudon M., & Frydman-Marom A. Therapeutic Effects of Melatonin Receptor Agonists on Sleep and Comorbid Disorders // International Journal of Molecular Sciences. 2014. Vol. 15(9). P. 15924—15950. DOI: https://doi.org/10.3390/ijms150915924.
9. Prevalence and Predictors of Prescription Sleep Aid Use among Individuals with DSM-5 Insomnia: The Role of Hyperarousal / Pillai V., PhD, Cheng P., PhD, Kalmbach D. A. [et al.] // Sleep. 2016. Vol. 39(4). P. 825—832. DOI: https://doi.org/10.5665/sleep.5636.
10. Morin Ch. M., Belleville G., Bélanger L., Ivers H. The Insomnia Severity Index: psychometric indicators to detect insomnia cases and evaluate treatment response. Sleep. 2011. Vol. 34(5). P. 601—608. DOI: 10.1093/sleep/34.5.601.
11. Гржибовский А. М., Иванов С. В., Горбатова М. А. Сравнение количественных данных трех и более парных выборок с использованием программного обеспечения Statistica и SPSS: параметрические и непараметрические критерии // Наука и Здравоохранение. 2016. № 5. С. 5—29. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sravnenie-kolichestvennyh-dannyh-treh-i-bolee-parnyh-vyborok-s-isp....