ГоловнаАрхiв номерiв2021Том 29, випуск 3 (108)Агресивна поведінка: від теорії до практики
Назва статтi Агресивна поведінка: від теорії до практики
Автори Огоренко Вікторія Вікторовна
Тимофєєв Роман Миколайович
Шорніков Андрій Воломирович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2021 Номер журналу Том 29, випуск 3 (108) Сторінки 48-51
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 316.613.434:616-037-07 Індекс ББК -
Анотацiя DOI : https://doi.org/10.36927/2079-0325-V29-is3-2021-9

Проблема прогнозування агресивної поведінки залишається актуальною, попри десятиліття вивчення агресії. Велика кількість теорій та моделей виникнення агресії не дають змоги усебічно пояснити появу агресивної поведінки. Об'єднана теорія агресивної поведінки пропонує розцінювати агресію як баланс провокаційних і обмежувальних чинників, основою яких є адаптаційні проблеми: утримання сексуального партнера, повернення сексуального партнера, отримання доступу до недоступного сексуального об'єкта, просування по ієрархії підпорядкування, захист проти нападу, боротьба за ресурси, нанесення шкоди одностатевому конкуренту. Як чинники агресивної поведінки розглядають рівень фізіологічного збудження, негативне або позитивне підкріплення агресивної поведінки в минулому, стан фрустрації, аверсивні подразники, домінантну емоцію. Відповідно до запропонованої теорії, пропонується шкала прогнозування агресивної поведінки, яка дає змогу визначати ймовірність появи агресивної поведінки, а також її динаміку. Шкала прогнозування агресивної поведінки — легка в використанні, не займає багато часу та надає кількісну оцінку та оцінку ймовірності розвитку агресії.
Ключовi слова агресія, об'єднана теорія агресивної поведінки, шкала прогнозування агресивної поведінки
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Buss D. M. Human aggression in evolutionary psychological perspective / D. M. Buss, T. K. Shackelford // Clinical Psychology Review. 1997. Vol. 17, No. 6. P. 605—619. DOI: 10.1016/S0272-7358(97)00037-8.
2. Фурманов И. А. Социальная психология агрессии и насилия: профилактика и коррекция. Минск : Белорусский государственный университет, 2016. 392 с.
3. Freud S. Instincts and their vicissitudes // The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIV (1914—1916): On the History of the Psycho-Analytic Movement, Papers on Metapsychology and Other Works. London : Hogarth Press, 1957. P. 109—140.
4. Horney K. The neurotic personality of our time. New York : Norton & Company, 1964. 299 p.
5. Frustration and aggression / J. Dollard, N. E. Miller, L. W. Doob [et al.]. New Haven : Yale University Press, 1939. 190 p.
6. Berkowitz L. Aggression: a social psychological analysis. New York : McGraw-Hill, 1962. 361 p.
7. Zillmann D. Transfer of excitation in emotional behavior // Social psychophysiology: A sourcebook / J. T. Cacioppo, R. E. Petty (eds.). New York : Guilford Press, 1983. P. 215—240.
8. Zillmann D. Hostility and aggression. New York : Publisher: Hillsdale, N. J. : L. Erlbaum Associates, 1979. 422 p.
9. Lorenz K. On aggression / K. Lorenz, M. K. Wilson, J. Huxley. London : Routledge, 2002. 306 p.
10. Skinner B. F. Verbal behavior. New York : Appleton-Century-Crofts, 1957.
11. Bandura A. Aggression: a social learning analysis. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1973. 390 p.
12. Engel G. L. The need for a new medical model: a challenge for biomedicine // Science (New York, N. Y.). 1977. Vol. 196, No. 4286. P. 129—136. DOI: 10.1126/science.847460.
13. Ениколопов С. Н. Психометрический анализ русскоязычной версии опросника диагностики агрессии А. Басса и М. Перри / С. Н. Ениколопов, Н. П. Цибульский // Психологический журнал. 2007. Т. 28, № 1. С. 115—124.
14. Альфарнес С. А. Структурно-динамические процедуры оценки риска насилия с помощью HCR-20 и V-RISK-10 / С. А. Альфарнес, В. Г. Булыгина // Российский психиатрический журнал. 2009. № 6. С. 12—18.
15. Roaldset J. O. V-RISK-10: validation of a screen for risk of violence after discharge from acute psychiatry / J. O. Roaldset, P. Hartvig, S. Bjørkly // European Psychiatry. 2011. Vol. 26, No. 2. P. 85—91. DOI: 10.1016/j.eurpsy.2010.04.002.
16. Silva E. The HCR-20 and violence risk assessment — will a peak of inflated expectations turn to a trough of disillusionment? // BJPsych Bulletin. 2020. Vol. 44, No. 6. P. 269—271. DOI: 10.1192/bjb.2020.14.