ГоловнаАрхiв номерiв2021Том 29, випуск 2 (107)Спадковість та соціально-стресове навантаження в патоґенезі рекурентних депресивних розладів
Назва статтi Спадковість та соціально-стресове навантаження в патоґенезі рекурентних депресивних розладів
Автори Марута Наталія Олександрівна
Колядко Світлана Петрівна
Федченко Вікторія Юріївна
Череднякова Олена Сергіївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2021 Номер журналу Том 29, випуск 2 (107) Сторінки 47-51
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.4-02-056.7:316.472 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V29-is2-2021-8 В роботі подано результати комплексного клініко-генеалогічного, клініко-анамнестичного та психодіагностичного обстеження хворих на рекурентні депресії. Досліджено особливості, структуру та роль факторів спадковості та соціально-стресових факторів в формуванні рекурентних депресивних розладів. Визначено наявність суттєвого родинного накопичення депресивних розладів у родоводах хворих на рекурентний депресивний розлад, переважно за лінією матері. Встановлено, що важливим провокаційним чинником розвитку депресивних розладів є наявність факторів психічної травматизації, здебільшого — соціально-психологічних. Доведено, що вагома роль в патоґенезі депресій належить не кількості стресових подій, а рівню їх стресогенності. Отримані результати доводять, що формування депресивних розладів визначається наявністю поєднаного впливу клініко-генеалогічних, соціально-середовищних та соціально-психологічних чинників.
Ключовi слова рекурентний депресивний розлад, спадкова обтяженість, фактори психічної травматизації, рівень стресового навантаження
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1.World Health Organization. Depression and other common mental disorders: Global health estimates. 2017. URL: http://www.euro.who.int/document /mnh/edoc17.pdf. 2.Марута, Н. А. Диагностика и терапия униполярных депрессий в современных условиях: мифы и реальность // Нейро News. 2013. № 2 (47). 3.Gene × environment determinants of stress- and anxiety-related disorders / S. Sharma, A. Powers, B. Bradley & K. J. Ressler // Annual Review of Psychology. 2016. Vol. 67. Р. 239—261. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-psych-122414-033408. 4.Significance of risk polymorphisms for depression depends on stress exposure/ X. Gonda, G. Hullam, P. Antal [et al.] // Scientific Reports. 2018. Vol. 8. 3946 (2018). DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-018-22221-z. 5.Polygenic risk, stressful life events and depressive symptoms in older adults: a polygenic score analysis / K. L. Musliner, F. Seifuddin, J. A. Judy [et al.] // Psychological Medicine. 2015. No. 45. 1709—1720. DOI: 10.1017/S0033291714002839. 6.Brain galanin system genes interact with life stresses in depression-related phenotypes / G. Juhasz, G. Hullam, N. Eszlari [et al.] // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2014. Vol. 111. Р. 1666—1673. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1403649111. 7.Flint J., Kendler K. S. The Genetics of Major Depression // Neuron. 2014. Vol. 81. P. 484—503. DOI: 10.1016/j.neuron.2014.01.027. 8.Генетические основы предрасположенности к депрессивным расстройствам / Ю. Д. Давыдова, Р. Ф. Еникеева, А. В. Казанцева [и др.] // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2019. № 23(4). С. 465—472. DOI: https://doi.org/10.18699/VJ19.515. 9.Касьянов Е. Д., Мазо Г. Э., Кибитов А. О. В поисках «наследственных» форм депрессии: клинические, генетические и биологические подходы // Социальная и клиническая психиатрия. 2018. Т. 28. № 1. С. 74—82. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/v-poiskah-nasledstvennyh-form-depressii-klinicheskie-geneticheskie-i-biologicheskie-podhody. 10.Карпович, Т. Н. Психологическая диагностика социального интеллекта личности. Мозырь : Содействие, 2007. С. 27—29.