ГоловнаАрхiв номерiв2021Том 29, випуск 2 (107)Прояви несприятливого впливу питущих на дорослих в мікросоціальному оточенні
Назва статтi Прояви несприятливого впливу питущих на дорослих в мікросоціальному оточенні
Автори Лінський Ігор Володимирович
Кузьмінов Валерій Никифорович
Мінко Олександр Іванович
Кожина Ганна Михайлівна
Гриневич Євгенія Генадіївна
Овчаренко Микола Олексійович
Чугунов Вадим Віталійович
Пострелко Валентин Михайлович
Денисенко Михайло Михайлович
Плєхов Владислав Андрійович
Ткаченко Тетяна Володимирівна
Задорожний Володимир Володимирович
Малихіна Наталія Анатоліївна
Мінко Олексій Олександрович
Лакинський Роман Вікторович
Васильєва Ольга Олександрівна
Юрченко Ольга Миколаївна
З рубрики ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
Рiк 2021 Номер журналу Том 29, випуск 2 (107) Сторінки 5-13
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.441.13:616-055.1(2):616-053.8 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V29-is2-2021-1 Мета роботи — вивчення окремих проявів несприятливого впливу питущих осіб на дорослих представників їх мікросоціального оточення. В чотирьох регіонах України (Харківська, Луганська та Запорізька області, а також місто Київ) протягом 2018—2020 років обстежено 1742 особи, які належали до трьох якісно відмінних груп порівняння: хворі на алкогольну залежність (393 особи); здорові родичі хворих на алкогольну залежність (274 особи) і представники загальної популяції (1075 осіб). Із цих обстежених були виокремлені респонденти, що мали питущих в оточенні: 481 особу серед здорових і 69 осіб серед хворих на алкогольну залежність. Подальші дослідження були зосереджені саме на цьому контингенті. Основним інструментом дослідження був опитувальник міжнародного дослідницького консорціуму GENAHTO (Gender, Alcohol, and Harms to Others). Отримані дані обробляли методами математичної статистики (дисперсійний та кореляційний аналіз) на комп’ютері за допомогою обчислювальних таблиць Excel 2016 (з пакетом «Аналіз даних»). Описано залежності частот проявів несприятливого впливу питущих осіб на дорослих представників їх мікросоціального оточення від віку, статі та ставлення до алкоголю опитаних респондентів і встановлено, що найуразливішим контингентом щодо несприятливого впливу питущих осіб є літні (> 59 років) жінки. Проаналізовано сполучення між собою згаданих проявів і запропоновано відповідну кількісну міру — індекс сполучення (ІС). Показано, що ІС може відігравати роль маркера тяжкості стану респондента, що перебуває в мікросоціальному оточенні питущої особи.
Ключовi слова споживання алкоголю, шкода для інших, прояви несприятливого впливу, індекс сполучення
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Наркологія : національний підручник / І. К. Сосін [та ін.] ; ред.: І. К. Сосін, Ю. Ф. Чуєв. Харків : «Колегіум», 2014. 1428 с. 2. Alcohol-attributable fractions for England: Alcohol-attributable mortality and hospital admissions / Jones, L., Bellis M., Dedman D. [et al.]. Publisher: North West Public Health Observatory, Liverpool John Moores University, 2008. 3. The relation between different dimensions of alcohol consumption and burden of disease: An overview / Rehm, J., Baliunas D., Borges G. L. G. [et al.] // Addiction. 2010. 105(5), 817—843. DOI: 10.1111/j.1360-0443.2010.02899.x. 4. Anxiety and depression among abstainers and low-level alcohol consumers. The Nord-Trøndelag Health Study / Skogen, J. C., Harvey S. B., Henderson M. [et al.] // Addiction. 2009, 104(9), 1519—1529. DOI: 10.1111/j.1360-0443.2009.02659.x. 5. Collins, R. L., Ellickson, P. L., & Klein, D. J. The role of substance use in young adult divorce // Addiction. 2007, 102(5), 786—794. DOI: 10.1111/j.1360-0443.2007.01803.x. 6. Surveying the range and magnitude of alcohol’s harm to others in Australia / Laslett A-M., Room R., Ferris J. [et al.] // Addiction. 2011, 106(9), 1603—11. DOI: 10.1111/j.1360-0443.2011.03445.x. 7. Connor J., Casswell S. Alcohol-related harm to others in New Zealand: evidence of the burden and gaps in knowledge // The New Zealand Medical Journal. 2012, 125(1360), 11—27. PMID: 22932651. 8. Dussaillant F., Fernandez M. Alcohol’s harm to others’ well-being and health: a comparison between Chile and Australia // Alcohol and Alcoholism. 2015, 50(3), 346—51. DOI: 10.1093/alcalc/agv002. 9. Temporal Patterns of Alcohol Consumption and Alcohol-Related Road Accidents in Young Swiss Men: Seasonal, Weekday and Public Holiday Effects / Foster S., Gmel G., Estévez N. [et al.] // Alcohol and Alcoholism. 2015, 50(5), 565—72. DOI: 10.1093/alcalc/agv037. 10. Ferris J., Killian J., Lloyd B. Alcohol-related serious road traffic injuries between 2000 and 2010: A new perspective to deal with administrative data in Australia // The International Journal of Drug Policy. 2017, 43, 104—112. DOI: 10.1016/j.drugpo.2017.02.015. 11. Alcohol and drugs use among drivers injured in road accidents in Campania (Italy): A 8-years retrospective analysis / Carfora A., Campobasso C. P., Cassandro P. [et al.] // Forensic Science International. 2018, 288, 291—296. DOI: 10.1016/j.forsciint.2018.05.003. 12. The Dynamics of Partner Violence and Alcohol Use in Couples: Research Methods / Burge S. K., Katerndahl D. A., Becho J. [et al.] // Violence and Victims. 2019, 34(1), 136—156. DOI: 10.1891/0886-6708.VV-D-17-00159. 13. Gomez J., Orchowski L., Pearlman D. N., Zlotnick C. Alcohol Use and Intimate Partner Violence Among Community College Women: An Exploration of Protective Factors // Violence and Gender. 2019, 6(3), 187—195. DOI: 10.1089/vio.2018.0023. 14. Denny L-A., Coles S., and Blitz R. Fetal Alcohol Syndrome and Fetal Alcohol Spectrum Disorders // American Family Physicians. 2017, 96(8), 515—522. URL: https://www.aafp.org/afp/2017/1015/p515.html. 15. Nutt D. J., King L. A., Phillips L. D. Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis // The Lancet. 2010, 376(9752), 1558—65. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)61462-6. 16. Global strategy to reduce the harmful use of alcohol. WHO, 2010. URL: https://www.who.int/publications/i/item/9789241599931. 17. Wilsnack, S. C., Greenfield T. K., and Bloomfield K. The GENAHTO Project (Gender and Alcohol’s Harm to Others): Design and methods for a multinational study of alcohol’s harm to persons other than the drinker // The International Journal of Alcohol and Drug Research. 2018; 7(2), 37—47. DOI: 10.7895/ijadr.253. 18. Питущі особи в мікросоціальному оточенні мешканців України. Вікові та ґендерні особливості / Лінський І. В., Кузьмінов В. Н., Мінко О. І. [та ін.] // Український вісник психоневрології. 2021. Т. 29, вип. 1 (106). С. 4—11. DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V29-is1-2021-1. 19. Hamilton M. A rating scale for depression // The Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry. 1960; 23(1), 56—62. DOI: 10.1136/jnnp.23.1.56. 20. Гублер Е. В. Вычислительные методы анализа и распознавания патологических процессов. Москва : Медицина, 1978. 294 с. 21. Лапач С. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel / С. Н. Лапач, А. В. Чубенко, П. Н. Бабич. Киев : «Моріон», 2000. 320 с.