ГоловнаАрхiв номерiв2021Том 29, випуск 2 (107)Непсихотичні психічні розлади у хворих з асептичним некрозом головки стегнової кістки (огляд літератури)
Назва статтi Непсихотичні психічні розлади у хворих з асептичним некрозом головки стегнової кістки (огляд літератури)
Автори Огоренко Вікторія Вікторовна
Шорніков Андрій Воломирович
З рубрики ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
Рiк 2021 Номер журналу Том 29, випуск 2 (107) Сторінки 63-67
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008:616.891 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V29-is2-2021-11 Останніми роками повідомляється про суттєві успіхи у наданні хірургічної допомоги пацієнтам з асептичним некрозом головки стегнової кістки. Зважаючи на єдність психічних і соматичних факторів, а також дані стосовно взаємовпливу психічних факторів та інших хронічних захворювань кульшових суглобів, передбачається суттєвий зв’язок між непсихотичними психічними розладами та асептичним некрозом головки стегнової кістки. Метою цього огляду було ознайомлення з сучасними даними про психічні розлади в осіб цієї категорії. Тривалий вплив стресу, зокрема через больовий синдром, з активацією симпатоадреналової системи, з одного боку, і підтриманням високого рівня тривоги через невротичні механізми психологічного захисту, з другого, можуть призводити до уражень суглобів через зниження кількості симпатичних нервових волокон. Наявні дані про поширеність тривоги та депресії у китайських пацієнтів свідчать, що майже кожен п’ятий пацієнт має клінічно значущі симптоми. Стадія захворювання (потреба у оперативному лікуванні) та коморбідні захворювання достовірно збільшують ризик тривоги та депресії. Велику увагу надають проблемам вживання алкоголю пацієнтами та зв’язку між зловживанням алкоголем та виникненням асептичного некрозу. Наявність обмежень у рухах порушує не тільки фізичний, а і психологічний компонент якості життя. Фізичний і психологічний дискомфорт, біль, зниження якості життя є факторами, що знижують готовність брати участь у профілактичних заходах, що в підсумку призводить до потреби більш радикального хірургічного втручання. Огляд фахівцем з психічного здоров’я до операції на кульшовому суглобі дає змогу досягти кращих результатів у відстроченому періоді відновного лікування.
Ключовi слова депресія, тривога, якість життя, аваскулярний некроз, алкоголь
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Lespasio M. J. Osteonecrosis of the hip: a primer / M. J. Lespasio, N. Sodhi, M. A. Mont // The Permanente journal. 2019. Vol. 23. P. 18—100. DOI: https://doi.org/10.7812/TPP/18-100. 2. Prevalence of osteonecrosis of the femoral head: a nationwide epidemiologic analysis in Кorea / J. S. Kang, S. Park, J. H. Song [et al.] // The Journal of Arthroplasty. 2009. Vol. 24, No. 8. P. 1178—1183. DOI: 10.1016/j.arth.2009.05.022. 3. Hernigou P. [Hip osteonecrosis] / P. Hernigou // La Revue Du Praticien. 2020. Vol. 70, No. 4. P. 409—415. PMID: 32877099. 4. Мустафин Р. Н. Аваскулярный некроз головки бедренной кости / Р. Н. Мустафин, Е. К. Хуснутдинова // Тихоокеанский медицинский журнал. 2017. № 1. С. 27—35. DOI: https://doi.org/10.17238/PmJ1609-1175.2017.1.27-35. 5. Guidelines for clinical diagnosis and treatment of osteonecrosis of the femoral head in adults (2019 version) / D. Zhao, F. Zhang, B. Wang [et al.] // Journal of Orthopaedic Translation. 2020. Vol. 21. P. 100—110. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jot.2019.12.004. 6. Pain catastrophizing, anxiety, and depression in hip pathology / S. N. Hampton, P. A. Nakonezny, H. M. Richard, J. E. Wells // The Bone & Joint Journal. 2019. Vol. 101-B, No. 7. P. 800—807. DOI: https://doi.org/10.1302/0301-620X.101B7.BJJ-2018-1309.R1. 7. Федак Б. С. Непсихотические психические расстройства в клинике соматических заболеваний / Б. С. Федак // Український вісник психоневрології. 2014. T. 22, вип. 3 (80). С. 101—104. URL: https://uvnpn.com.ua/upload/iblock/e4c/e4c3536ac07e4f93c311fd1e115afe65.pdf. 8. Рекуррентная депрессия и выраженность суставной деструкции у больных ревматоидным артритом / Абрамкин А. А., Лисицина Т. А., Вельтищев Д. Ю. [и др.] // Терапевтический архив. 2020. T. 92, № 5. С. 22—32. DOI: https://doi.org/10.26442/00403660.2020.05.000624. 9. Nazarinasab M. Investigating mental health in patients with osteoarthritis and its relationship with some clinical and demographic factors / M. Nazarinasab, A. Motamedfar, A. E. Moqadam // Reumatologia. 2017. Vol. 55, No. 4. P. 183—188. DOI: https://doi.org/10.5114/reum.2017.69778. 10. Роль соматопсихічних взаємодій у патогенезі формування дезадаптаційної поведінки хворих на коксартроз, які потребують ендопротезування та алгоритм їх діагностики / [І. Д. Спіріна, Є. С. Феденко, С. Ф. Леонов, Т. Й. Шустерман] // Актуальні проблеми транспортної медицини. 2013. № 1. С. 77—85. URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/138741. 11. Anxiety and depression in patients with osteoarthritis: impact and management challenges / [A. Sharma, P. Kudesia, Q. Shi, R. Gandhi] // Open Access Rheumatology: Research and Reviews. 2016. Vol. 8. P. 103—113. DOI: https://doi.org/10.2147/OARRR.S93516. 12. Effect of depression on femoral head avascular necrosis from femoral neck fracture in patients younger than 60 years / D. He, Y. Xue, Z. Li [et al.] // Orthopedics. 2014. Vol. 37, No. 3. P. e244-e251. DOI: https://doi.org/10.3928/01477447-20140225-56. 13. Prevalence of clinical anxiety, clinical depression and associated risk factors in chinese young and middle-aged patients with osteonecrosis of the femoral head / S.-B. Chen, H. Hu, Y.-S. Gao [et al.] // PLOS ONE. 2015. Vol. 10, No. 3. P. e0120234. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0120234. 14. How to evaluate the clinical outcome of joint-preserving treatment for osteonecrosis of the femoral head: development of a core outcome set / Z. Xue, J. Sun, T. Li [et al.] // Journal of Orthopaedic Surgery and Research. 2019. Vol. 14, No. 1. P. 317. DOI: https://doi.org/10.1186/s13018-019-1364-x. 15. Psychological distress, personality traits and functional disability in patients with osteonecrosis of the femoral head / O. D. Mouzas, A. H. Zibis, K. S. Bonotis [et al.] // Journal of Clinical Medicine Research. 2014. Vol. 6, No. 5. P. 336—344. DOI: https://doi.org/10.14740/jocmr.v6i5.1851. 16. Patient-reported outcomes of femoral osteotomy and total hip arthroplasty for osteonecrosis of the femoral head: a prospective case series study / Y. Kubo, T. Yamamoto, G. Motomura [et al.] // SpringerPlus. 2016. Vol. 5, No. 1. P. 1880. DOI: https://doi.org/10.1186/s40064-016-3576-4. 17. Correlation of functional status of hip with quality of life of patients with osteonecrosis of femoral head (onfh) / Vardhan, H., Sen R., Goni P. V. [et al.] // MOJ Orthopedics & Rheumatology. 2017. Vol. 7, No. 3. P. 00272. DOI: https://doi.org/10.15406/mojor.2017.07.00272. 18. Preoperative risk factors for dissatisfaction after total hip arthroplasty among patients with osteonecrosis of the femoral head / G. Takemoto, T. Seki, Y. Osawa [et al.]. Preprint, 2020. DOI: 10.21203/rs.3.rs-103521/v1. 19. Silva L. L. dos S. Quality of life in pediatric patients with avascular necrosis of the femoral head / L. L. dos S. Silva, M. Castelar, M. A. Matos // Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja. 2016. Vol. 18, No. 5. P. 445—449. DOI: https://doi.org/10.5604/15093492.1226274. 20. Alterations of sympathetic nerve fibers in avascular necrosis of femoral head / [D. Li, P. Liu, Y. Zhang, M. Li] // International Journal of Clinical and Experimental Pathology. 2015. Vol. 8, No. 9. P. 10947—10952. PMID: 26617812. 21. Огоренко В. В. Інтегративний підхід в ґенезі психосоматичних розладів з позицій концепцій про особистість / В. В. Огоренко, А. В. Шорніков // Вісник проблем біології і медицини. 2019. Вип. 4 (2). С. 14—17. DOI: 10.29254/2077-4214-2019-4-2-154-14-17. 22. The relationship between multiple chronic diseases and depressive symptoms among middle-aged and elderly populations: results of a 2009 korean community health survey of 156,747 participants / J. Seo, B. Choi, S. Kim [et al.] // BMC Public Health. 2017. Vol. 17, No. 1. P. 844. DOI: https://doi.org/10.1186/s12889-017-4798-2. 23. Influence of alcohol intake, cigarette smoking, and occupational status on idiopathic osteonecrosis of the femoral head / K. Matsuo, T. Hirohata, Y. Sugioka [et al.] // Clinical Orthopaedics and Related Research. 1988. No. 234. P. 115—123. PMID: 3409564. 24. Alcohol-induced adipogenesis in bone and marrow: a possible mechanism for osteonecrosis / Y. Wang, Y. Li, K. Mao [et al.] // Clinical Orthopaedics and Related Research. 2003. No. 410. P. 213—224. DOI: https://doi.org/10.1097/01.blo.0000063602.67412.83. 25. The natural history of asymptomatic osteonecrosis of the femoral head / J. S. Kang, K. H. Moon, D. G. Kwon [et al.] // International Orthopaedics. 2013. Vol. 37, No. 3. P. 379—384. DOI: https://doi.org/10.1007/s00264-013-1775-y. 26. Correlation analysis between carmen variants and alcohol-induced osteonecrosis of the femoral head in the chinese population / Y. Guo, Y. Cao, S. Gong [et al.] // BMC Musculoskeletal Disorders. 2020. Vol. 21, No. 1. P. 547. DOI: https://doi.org/10.1186/s12891-020-03553-2. 27. Osteoarthritis-like pathologic changes in the knee joint induced by environmental disruption of circadian rhythms is potentiated by a high-fat diet / R. Kc, X. Li, C. B. Forsyth [et al.] // Scientific Reports. 2015. Vol. 5. DOI: https://doi.org/10.1038/srep16896. 28. Chien S.-Y. Why people do not attend health screenings: factors that influence willingness to participate in health screenings for chronic diseases / S.-Y. Chien, M.-C. Chuang, I.-P. Chen // International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020. Vol. 17, No. 10. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph17103495. 29. Osteoarthritis : Care and Management in Adults : NICE Clinical Guidelines, No. 177 / National Clinical Guideline Centre (UK). London : National Institute for Health and Care Excellence (UK); 2014 Feb. 26 p. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK248069/. 30. Preoperative mental health status is a significant predictor of postoperative outcomes in adolescents treated with hip preservation surgery / [H. M. Richard, S. P. Cerza, A. De La Rocha, D. A. Podeszwa] // Journal of Children’s Orthopaedics. 2020. Vol. 14, No. 4. С. 259—265. DOI: https://doi.org/10.1302/1863-2548.14.200013.