ГоловнаАрхiв номерiв2021Том 29, випуск 2 (107)Мультидисциплінарний та диференційований підхід в лікуванні психотичних розладів з коморбідними соматичними станами
Назва статтi Мультидисциплінарний та диференційований підхід в лікуванні психотичних розладів з коморбідними соматичними станами
Автори Опря Євген Васильович
Пустовойт Михайло Михайлович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2021 Номер журналу Том 29, випуск 2 (107) Сторінки 52-56
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-036.12-06-085 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V29-is2-2021-9 В роботі наведено результати комплексного клініко-психопатологічного дослідження особливостей клінічних проявів у психотичних хворих на шизофренію з соматичними розладами. Доведено, що соматичні розлади при шизофренії асоційовані з негативним клініко-психопатологічним та соціально-особистісним прогнозом, зумовлюючи заглиблення психопатологічної симптоматики та зниження рівня соціально-психологічного функціонування. Виявлені особливості клінічного перебігу стали провідними ознаками-мішенями, розроблена та впроваджена в практику система мультидисциплінарного та диференційованого підходу в комплексній терапії хворих з урахуванням соматичної коморбідності. Запропонована система становить комплекс заходів, який поєднує фармакотерапевтичні, психоосвітні, психотерапевтичні та психосоціальні заходи, підібрані з врахуванням специфіки психопатологічного процесу, що модифікований соматичною патологією. За результатами апробації доведена її ефективність, та встановлено, що її використання дає змогу істотно поліпшити стан пацієнтів та рівень їх соціально-психологічного функціонування, підвищити стійкість ремісій та скоротити кількість госпіталізацій.
Ключовi слова шизофренія, соматичні розлади, диференційований підхід, мультидисциплінарність, комплексна система лікування
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990—2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 // The Lancet. 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32279-7. 2. Laursen T. M., Nordentoft M., Mortensen P. B. Excess early mortality in schizophrenia // Annual Review of Clinical Psychology, 2014; 10, 425—438. URL: https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-clinpsy-032813-153657. 3. Service availability and utilization and treatment gap for schizophrenic disorders: a survey in 50 low- and middle-income countries / A. Lora, R. Kohn, I. Levav, [et al.] // Bulletin World Health Organization; 2012: 90(1):47-54, 54A-54B. DOI: 10.2471/BLT.11.089284. 4. Physical Health and Schizophrenia / David J. Castle, Peter F. Buckley, Fiona P. Gaughran. Oxford University Press, 2017. 136 p. 5. Белялов Ф.И. Лечение болезней в условиях коморбидности. 10-е изд. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 264 с. 6. Bensa Q. Somatic treatments in psychiatry: A descriptive study of laboratory tests and systematic involvement in terms of overall care / Q. Bensa, Y. Auxéméry // Encephale. 2017. Vol. 43 (3). P. 205—211. 7. Марута Н. А. Клинико-психопатологическая структура коморбидной психической патологии у больных шизофренией / Н. А. Марута, С. А. Ярославцев, Е. С. Череднякова // Психиатрия, психотерапия и клиническая психология, 2015. № 3 (21). С. 68—78. 8. Ревенок О. А. Особенности сопутствующей соматической патологии у больных параноидной шизофренией / О. А. Ревенок, Я. Ю. Марункевич // Архів психіатрії. 2014. № 4 (79). С. 75—79. 9. Cohen A. Решение проблем коморбидности между психическими расстройствами и основными неинфекционными заболеваниями. Справочный технический доклад в поддержку осуществления Европейского плана действий в области психического здоровья, 2013—2020 гг., и Плана действий ВОЗ по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями в Европейском регионе ВОЗ, 2016—2025 гг. Всемирная организация здравоохранения, 2017. 44 с. URL: http://www.euro.who.int/ru/publications/abstracts/addressing-comorbidity-between-mental-disorders-and-major-noncommunicable-diseases-2017. 10. Герасим’юк І.Г. Поєднання шизофренії та соматичної патології // WorldSciencе. 2018. № 6 (34). Vol. 5. С. 47—49. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/12062018/5853. 11. Проблема множественной соматической и/или психической патологии / А. С. Аведисова, М. О. Жабин, Р. Г. Акжигитов, А. А. Гудкова // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2018. Вып. 118 (5). С. 5—13. DOI: 10.17116/jnevro2018118515. 12. Белялов A.B. Тезисы психосоматической медицины // Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2017. Вып. 13 (2). С. 221—228. DOI: http://dx.doi.org/10.20996/1819-6446-2017-13-2-221-228. 13. Данилов Д.С. Обоснованность применения антидепрессантов при лечении шизофрении (современный взгляд на проблему с позиции доказательной медицины) / Д. С. Данилов, Д. О. Магомедова, М. Е. Мацнева // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2016. Вып. 8 (1). С. 71—81. DOI: https://doi.org/10.14412/2074-2711-2016-1-71-81. 14. Марута Н. А. Проблема коморбидности в современной психиатрии. Теоретический, клинический, терапевтический и организационные аспекты // Здоров’я України. 2013. № 12. С. 38—39. URL: http://health-ua.com/pics/pdf/ZU_2013_Nevro_4/38-39.pdf.