ГоловнаАрхiв номерiв2021Том 29, випуск 1 (106)Алгоритм медико-психологічного супроводу жінок-військовослужбовців, ветеранок АТО/ООС
Назва статтi Алгоритм медико-психологічного супроводу жінок-військовослужбовців, ветеранок АТО/ООС
Автори Кожина Ганна Михайлівна
Стеблюк Всеволод Володимирович
Зеленська Катерина Олексіївна
Проноза-Стеблюк Катерина Володимирівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2021 Номер журналу Том 29, випуск 1 (106) Сторінки 29-31
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.1-055.26-057.36-02-07-036.82:001.89:355.4(477)АТО/ООС Індекс ББК -
Анотацiя

Психотерапевтична програма передбачала таргетне використання когнітивно-поведінкової терапії, особистісно- орієнтованої терапії, біосугестії, клієнтцентрованої роджерівської психотерапії, арт-терапії, біологічного зворотного зв’язку, травмафокусованої терапії, EMDR. Доцільним є використання програми самоуправління посттравматичним стресовим розладом для військового — Pucelik Consulting Group. Психотерапевтичне втручання було спрямоване на афективне переоцінення травматичного досвіду; корекцію поведінкових паттернів, пов’язаних з бойовим стресом; вироблення навичок з опанування тривожністю й емоційними реакціями та конструктивних форм когнітивного і емоційного реагування в умовах зміни життєвого стерео- типу — повернення до мирного життя. Важливим складником програми медико-психологічного супроводу є психоосвіта, що спрямована на формування адекватної системи уявлень про наслідки бойового стресу й особливості адаптаційних реакцій при зміні життєвого стереотипу; розуміння основних наслідків і психопатологічних реакцій, що їх спричинила психічна травма; навчання методам оволодіння наслідками бойової психічної травми, базовим технікам самодопомоги під час інтрузивних спогадів, тривожних пароксизмів, навичкам саморегуляції та самоуправління своїм станом. Комплексна система медико-психологічного супроводу жінок — учасниць бойових дій на етапі реадаптації до мирного життя після демобілізації має бути спрямована на зниження рівня емоційної напруженості; афективне переоцінення травматичного досвіду; формування позитивної установки на майбутнє; корекцію переживань, пов’язаних зі зміною життєвого стереотипу (відчуття безпорадності, труднощі, пов’язані з соціальною адаптацією); створення нової когнітивної моделі життєдіяльності; сімейну психотерапію та подружню психокорекцію; медичну допомогу у разі виникнення стрес-асоційованих розладів.
Ключовi слова медико-психологічний супровід жінок-військовослужбовців, ветеранки АТО/ООС, реадаптація до мирного життя, психотерапевтичне втручання, демобілізація
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Соціально-стресові розлади (клініка, діагностика, профілактика) : колективна монографія за ред. проф. П. В. Волошина, проф. Н. О. Марути. Харків, 2016. 335 с.
2. Марута Н. А., Заворотный В. И. Принципы реабилитации военнослужащих с различными вариантами посттравматического стрессового расстройства // Український вісник психоневрології. 2018. Т. 26, вип. 3 (96). С. 33—38.
3. Омелянович В. Ю. Суспільні та сімейні аспекти діагнозу «посттравматичний стресовий розлад» у військовослужбовців після повернення з зони бойових дій // Психосоматична медицина та загальна практика / Psychosomatic Medicine and General Practice. 2019. Т. 4, № 1. DOI: 10.26766/PMGP.V4I1.183.
4. Охорона психічного здоров’я в умовах війни. У двох томах / пер. з англ. Тетяна Семигіна, Ірина Павленко, Євгенія Овсяннікова [та ін.]. Київ : Наш формат, 2017. Т. 1. 579 с.
5. Вказівки щодо збереження психічного здоров’я військо- вослужбовців в зоні застосування військ (сил) та під час відновлення боєздатності військових частин (підрозділів) / А. В. Верба, О. А. Барбазюк, А. В. Швець [та ін.] ; заг. ред. О. В. Друзь, В. С. Гічун. Київ, 2017. 102 с. URL: https://www. twirpx.com/file/2512008/.
6. Кількість жінок у нашому війську за десять років збільшилась у 15 разів. Інформагентство Міноборони АрміяInform. 17 вересня 2019. URL: https://www.mil.gov.ua/ news/2019/09/17/kilkist-zhinok-u-nashomu-vijsku-za-desyatrokiv- zbilshilas-u-15-raziv/.
7. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях : Закон України № 2523. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2523-19#Text.
8. Когут Л. «Не називайте їх АТОшниками»: психологія учасників бойових дій. URL: http://fakty.cv.ua/2018/04/ne-nazyvaiteikh- atoshnykamy-psykholohiia-uchasnykiv-boiovykh-dii.
9. «Невидимий батальйон 2.0»: повернення ветеранок до мирного життя: (соціологічне дослідження) / Т. Марценюк, А. Квіт, Г. Гриценко [та ін.]. URI: http://ekmair.ukma.edu.ua/ handle/123456789/16608.
10. Медична реабілітація військових службовців в системі медичного забезпечення Збройних Сил України : клінічні рекомендації щодо застосування методів психодіагностики та медико-психологічної реабілітації у лікарняних та санаторно-курортних закладах Міністерства оборони України / уклад. А. В. Верба, О. А. Барбазюк, П. І. Мех [та ін.] ; заг. ред. В. В. Стеблюк ; ред. А. М. Галушка. Київ, 2017. 268 с.
11. Основні клінічні варіанти постстресових розладів у комбатантів / М. М. Денисенко, Р. В. Лакінський, Л. Ф. Шестопалова, І. В. Лінський // Український вісник психоневрології. 2017. Т. 25, вип. 2 (91). С. 40—44. https://uvnpn.com.ua/ upload/iblock/f3b/f3bfe67fa098c208a8ba0f9ad1528212.pdf.