ГоловнаАрхiв номерiв2020Том 28, випуск 4 (105)Суїцидальна поведінка у хворих із деменціями
Назва статтi Суїцидальна поведінка у хворих із деменціями
Автори Марута Наталія Олександрівна
Мудренко Ірина Григорівна
Каленська Галина Юріївна
Денисенко Михайло Михайлович
З рубрики ПРОБЛЕМНІ ТА ОГЛЯДОВІ СТАТТІ
Рiк 2020 Номер журналу Том 28, випуск 4 (105) Сторінки 4-12
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.441.44:616.89-008.454-052(043.5) Індекс ББК -
Анотацiя

Проведено дослідження 203 пацієнтів, зокрема, 75 — із деменцією при хворобі Альцгеймера (ХА), 73 — із судинною деменцією (СД) та 60 — із змішаною деменцією (ЗД). За наявністю/від- сутністю ознак суїцидальної поведінки (намірів, спроб, думок, антивітального настрою, висловлювань) пацієнти були поділені на основну та контрольну групи. Серед пацієнтів із ХА 36 пацієнтів становили основну групу, 39 — контрольну; при СД 39 пацієнтів — основну, 34 — контрольну; при ЗД 30 пацієнтів увійшли до основної групи, 30 — до контрольної. Встановлено, що в 56 % випадків при деменції внаслідок ХА, в 65 % — при СД та в 56 % — при ЗД в клініч- ній картині виявляється суїцидальна поведінка (СП). Визначено комплекс чинників ризику-антиризику СП, феноменологію та типологію суїцидоґенезу при деменціях, що стали мішенями для розроблення диференційованої програми медико-психологічної реабілітації та превенції (МПРП) СП для цього контингенту хворих. Розроблено концепцію суїцидоґенезу при деменціях, яка визначає механізми формування СП під впливом екстра- та інтраперсональних чинників. З урахуванням механізмів форму- вання та предикторів СП, особливостей клініко-психопатологічних і клініко-феноменологічних проявів СП за різних типів деменцій розроблено та апробовано комплексну диференційовану програму МПРП СП, що реалізувалася на основі комплексного підходу з використанням психофармакологічних, психотерапевтичних, психоосвітніх та психосоціальних заходів. За результатами апробації розробленої системи доведено її високу ефективність, що підтверджується позитивною динамікою клініко-психопатологічних показників, суїцидологічного статусу та рівнем незалежності в повсякденному житті пацієнтів із СП при деменціях.
Ключовi слова деменція при хворобі Альцгеймера, судинна, змішана деменція, суїцидальний ризик, суїцидальна поведінка, фактори ризику-антиризику, маркери-мішені, механізми формування суїцидальної поведінки, клінічна феноменологія, клініко- психопатологічні особливості
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Мудренко І. Г. Біологічні особливості формування суїцидальної поведінки у хворих із деменціями (огляд літератури) // Медична психологія. 2017. Т. 12, № 4. С. 63—68.
2. Kiosses D. N., Szanto K. Alexopoulos G. S. Suicide in older adults: the role of emotions and cognition // Curr. Psychiatry Rep. 2014, Nov. Vol. 16 (11). P. 495. DOI: 10.1007/s11920-014-0495-3.
3. Марута Н. О., Панько Т. В. Клініко-психопатологічні особливості депресій та їх терапія у осіб похилого віку // Український вісник психоневрології. 2011. Т. 19, вип. 1 (66). С. 66—72. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_2011_19_1_19.
4. Preventing suicide: a global imperative. Geneva : World Health Organization, 2014. 97 p. https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/en/.
5. Деменция: доклад секретариата ВОЗ, 2016. 9 с. URL: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB139/B139_3-ru.pdf.
6. Measuring the suicidal mind: implicit cognition predicts suicidal behavior / Nock M. K., Park J. M., Finn C. T. [et al.] // Psychol Science. 2010. Vol. 21, Issue 4. P. 511—517. DOI: 10.1177/0956797610364762.
7. Волощук Д. А. Комплексна реабілітація хворих на судинну деменцію з участю членів їх родин : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.01.16. Харків, 2017. 23 с.
8. Andrews O. L., Stewens T. R., Cordero P. Psychopathology for General Practitioners. Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2005. 426 p.
9. Бачинская Н. Ю., Копчак Н. Ю. Холинергическая стратегия в терапии когнитивных нарушений у пациентов пожилого и старческого возраста // Международный неврологический журнал. 2014. № 2 (64). С. 84—92. URL: http://www.mif-ua.com/archive/article/38378.
10. Richard-Devantoy S., Berlim M. T., Jollant F. A meta-analysis of neuropsychological markers of vulnerability to suicidal behavior in mood disorders // Psychol Med. 2014; 44: 1663—73. DOI: 10.1017/S0033291713002304.
11. Rizzi L., Rosset I., Roriz-Cruz M. Global Epidemiology of Dementia: Alzheimer’s and Vascular Types // BioMed Research International. 2014. P. 2. https://doi.org/10.1155/2014/908915.
12. Нейроксон в лікуванні хворих з постінсультною деменцією / Т. С. Міщенко, В. М. Міщенко, І. В. Здесенко, В. Б. Михайлов // Український вісник психоневрології. 2016. Т. 24, вип. 2 (87). С. 19—23. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_2016_24_2_6.
13. Слободин, Т. Н. Деменции нейродегенеративного происхождения (подходы к диагностике и лечению) // Український неврологічний журнал. 2012. № 3. С. 9—19.