ГоловнаАрхiв номерiв2020Том 28, випуск 4 (105)Комплексний підхід в терапії розладів адаптації
Назва статтi Комплексний підхід в терапії розладів адаптації
Автори Кожина Ганна Михайлівна
Зеленська Катерина Олексіївна
Краськовська Тетяна Юріївна
Кожин Михайло Іванович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2020 Номер журналу Том 28, випуск 4 (105) Сторінки 34-39
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.891-085.851-085.214-054.73-057.36:355.4(477)АТО/ООС Індекс ББК -
Анотацiя

У статті подано дані про розробку та оцінку ефективності комплексної терапії розладів адаптації з використанням препарату Алора. Проведено комплексне обстеження 154 хворих з розладами адаптації (F43.2), обох статей, віком 20—55 років. На ґрунті результатів клініко-психопатологічного методу, який базувався на загально- прийнятих підходах до психіатричного обстеження за допомогою інтерв’ювання та спостереження, доведено високу ефективність та добру переносимість препарату Алора (екстракт passiflora incarnata) в терапії розладів адаптації. На тлі використання препарату Алора спостерігається швидка редукція тривожно-депресивної симптоматики, нормалізація циклу сон — неспання, зниження рівня нервово-психічної напруги, відновлення працездатності та соціальної активності, поліпшення якості життя обстежених. Отримані дані треба брати до уваги як діагностичні та профілактичні заходи під час надання допомоги цієї категорії хворих.
Ключовi слова тривога, адаптація, дезадаптація, розлади адаптації, Алора
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Суслова Т. Ф. Адаптация мигрантов: понимание проблемы в контексте конструктивистского подхода // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 9 (51), Часть 3. С. 100—103. DOI: https://doi.org/10.18454/IRJ.2016.51.037.
2. Моросанова В. И., Нестерова А. А., Суслова Т. Ф. Факторы позитивной адаптации мигрантов: анализ теоретических подходов // Психологический журнал. 2015. Т. 36, № 5. С. 98—109. eLIBRARY ID: 24376992.
3. Психологічні фактори ризику виникнення психічних розладів у внутрішньо переміщених осіб / Н. О. Марута, Г. Ю. Каленська, В. Ю. Федченко [та ін.] // Львівський клінічний вісник / Lviv clinical bulletin. 2020. № 1 (29). С. 21—28. DOI: https://doi.org/10.25040/lkv2020.01.021.
4. Рассказова Е. И., Леонтьев Д. А. Жизнестойкость как составляющая личностного потенциала // Личностный потенциал: структура и диагностика / под ред. Д. А. Леонтьева. М. : Смысл, 2011. С. 178—209.
5. Травма взрывной волной, коморбидная со стрессом боевых действий / С. М. Мороз, А. К. Моргачева, И. П. Яворская, Р. П. Хаитов // Архів психіатрії. 2015. Т. 21, № 2 (81). С. 47—50. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsuh_2015_21_2_11.
6. Друзь О. В., Черненко І. О. Напрямки медико-психологічної профілактики постстресових психічних розладів у учасників локальних бойових дій // Український вісник психоневрології. 2017. Т. 25, вип. 1 (90). С. 45—48. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_2017_25_1_11.
7. Чабан О. С., Франкова И. А. Современные тенденции в диагностике и лечении посттравматического стрессового расстройства // НейроNews. 2015. № 2(66). С. 8—18.
8. Вязьмитинова С. А. Эффективность санаторно-курортного лечения расстройств адаптации у участников боевых действий // Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. 2019. Т. 10, № 4. С. 638—644.
9. Войцех В. Ф., Гальцев Е. В. Нарушение адаптации и суицидальное поведение у молодежи // Социальная и клиническая психиатрия. 2009. Т. ХІХ, № 2. С. 17—25. URL: https://psychiatr.ru/magazine/scp/19/376.
10. Герасименко Л. О. Терапія, реабілітація та профілактика психосоціальної дезадаптації у жінок із розладами адаптації // Український вісник психоневрології. 2017. Т. 25, вип. 1 (90). С. 38—39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_2017_25_2_11.
11. Гриневич Є. Г. Дезадаптивні психічні порушення у учасників локальних бойових дій // Таврический журнал психиатрии. 2014. Т. 18, № 3 (68). С. 5—9. URL: http://ma.cfuv.ru/docs/235763/Т.18,№32014.pdf.
12. Расстройства адаптации среди гражданского населения, пережившего боевые действия, спустя месяц после их прекращения / Линский И. В., Кузьминов В. Н., Позднякова Н. В. [и др.] // Український вісник психоневрології. 2014. Т. 22, вип. 3 (80). С. 5—12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_2014_22_3_3.
13. Особливості психічного стану внутрішньо переміщених осіб (структура та вираженість психопатологічних порушень) / Н. О. Марута, І. О. Явдак, С. П. Колядко [та ін.] // Медична психологія. 2019. Т. 14, № 3. С. 40—44. URL: http://www.mps.kh.ua/archive/2019/3/9.