ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 4 (97)Особливості клінічної картини шизофренії з депресивними порушеннями залежно від тривалості патологічного процесу
Назва статтi Особливості клінічної картини шизофренії з депресивними порушеннями залежно від тривалості патологічного процесу
Автори Колядко Світлана Петрівна
Малюта Ліана Володимирівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 4 (97) Сторінки 52-56
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.8:616.8-008.64 Індекс ББК -
Анотацiя У статті надані відомості про особливості депресивних порушень (ДП) в структурі шизофренії, їх вплив на структуру психопатологічної симптоматики, оцінку якості життя хворими залежно від тривалості патологічного процесу. Показано, що феноменологічна структура депресій у пацієнтів з ДП при шизофренії включала в себе наявність афективних, негативних симптомів та когнітивних порушень. У порівняльному аспекті у хворих на шизофренію з симптомами депре- сії залежно від тривалості хвороби установлено, що вираженість депресивних симптомів була вищою у пацієнтів, які страждають на шизофренію менш ніж 10 років, а незадоволеність якістю свого життя — у пацієнтів, які страждають на шизофренію більш ніж 15 років. Також виявлена негативна динаміка суб’єктивного сприйняття якості життя пацієнтами з депресивною симптоматикою при шизофренії залежно від тривалості захворювання: задоволеність своїм станом здоров’я (p ≤ 0,025), психологічним благополуччям (p ≤ 0,05) і соціальними контактами (p ≤ 0,01) знижувалася в процесі хвороби. Отримані дані можуть виступати як психопатологічні диференціально- діагностичні критерії оцінки ДП, їх треба враховувати під час проведення диференційованої (залежно від тривалості захворювання) фармако- та психотерапії хворим на шизофренію з ДП.
Ключовi слова шизофренія, депресивні порушення, якість життя
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Марута Н. А. Проблема коморбидности в современной психиатрии. Теоретический, клинический, терапевтический и организационные аспекты // Здоров’я України. Тематичний номер «Неврологія, Психіатрія. Психотерапія». 2013, № 4 (27). С. 38—39.
2. Смулевич А. Б., Ильина Н. А. Концепции шизофрении — современные подходы — оценки и дискуссии (по материалам XV Всемирного конгресса по психиатрии, Буэнос-Айрес, 18—22 сентября 2011 г.) // Психиатрия и психофармакотерапия им. П. Б. Ганнушкина. 2012. № 1. С. 24—29.
3. Кожина А. М., Сухоиванова Е. И. Современные подходы к терапии и реабилитации больных шизо фре нией // Експериментальна і клінічна медицина. 2013. № 1 (58). С. 163—167.
4. Гнатишин М. С., Белов О. О. Шизофренія: сучасний погляд : монографія. Вінниця : Консоль, 2012. С. 199—205.
5. Babinkostova Z., Stefanovski B. Depressive symptoms in schizophrenic patients // Medicus. 2010. 13(1). P. 126—131.
6. Михайлов Б. В. Модель функціонування медико-психологічної та психотерапевтичної допомоги за реформою галузі охорони здоров’я // Здоров’я України. 2012. № 2(21). С. 35.
7. Колядко С. П., Каленська Г. Ю., Малюта Л. В. Порівняльний аналіз депресивних проявів в залежності від тривалості шизо- фре нії // East European Scientific Journal (Warsaw, Poland). 2017. № 3 (19), part 1. С. 79—89.
8. Effect of psychosocial interventions on social functioning in depression and schizophrenia: meta-analysis / De Silva M. J., Cooper S., Li H. L. [et al.] // Br J Psychiatry. 2013; 202 (4): 253—260.
9. Діхтяр В. О. Рівень соціального функціонування та якості життя як основа психотерапії хворих на параноїдну шизофренію // Український вісник психоневрології. 2009. Т. 17, вип. 3 (60). С. 35—44.
10. Мосолов С. Н. Шкалы психометри чес кой оценки симптоматики шизофрении и концепция позитивных и негативных расстройств. М., 2001. 238 с.
11. Вуколов Э. А. Основы статисти чес кого анализа. Практикум по статистическим методам и исследованию с использованием пакетов STATISTICA и EXCEL : учебное пособие. 2-е изд. М. : Форум, 2008. 454 c. (Профессиональное образование).