ГоловнаАрхiв номерiв2016Том 24, випуск 2 (87)Особливості перебігу посттравматичного стресового розладу у демобілізованих учасників АТО, які перебувають на реабілітації в санаторно-курортних умовах
Назва статтi Особливості перебігу посттравматичного стресового розладу у демобілізованих учасників АТО, які перебувають на реабілітації в санаторно-курортних умовах
Автори Михайлов Борис Володимирович
Сердюк Олександр Іванович
Галаченко Олександр Олександрович
Галаченко Вікторія Віталіївна
Вашкіте Інна Даріюсівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2016 Номер журналу Том 24, випуск 2 (87) Сторінки 69-73
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.891.6-092:616-001 Індекс ББК -
Анотацiя Приділяється увага історичному екскурсу в питанні виникнення різних розладів психіки та поведінки психогенного походження, зокрема посттравматичного стресового розладу. Розглядаються питання визначення, етіології і патоґенезу, первинної діагностики посттравматичного стресового розладу у демобілізованих учасників АТО, що перебувають на реабілітації в санаторно-курортних умовах. Виокремлено основні групи (кластери) невротичних, патоперсонологічних і психопатологічних проявів у даного контингенту хворих. Приділено увагу медико-психологічній реабілітації демобілізованих учасників АТО в санаторно-курортних умовах.
Ключовi слова посттравматичний стресовий розлад, дезадаптація, демобілізовані учасники АТО, програма медико-психологічної реабілітації, санаторно-курортні умови
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Екстрена медико-психологічна допомога особам з гострими розладами психіки і поведінки психогенного походження : методичні рекомендації / [Б. В. Михайлов, О. М. Зінченко, Б. С. Федак, І. М. Сарвір] ; МОЗ України, ХМАПО МОЗ України, Обласна клінічна лікарня — Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м. Харкова. — Х., 2014. — 18 с.
2. Коростій В. І. Психофармакотерапія в комплексному лікуванні та реабілітації посттравматичного стресового розладу / В. І. Коростій, В. Т. Поліщук, В. І. Заворотний // Міжнародний неврологічний журнал. — 2015. — № 6 (76). — С. 59—71.
3. Лікування та реабілітація комбатантів-миротворців із посттравматичним стресовим розладом / [О. Г. Сиропятов, О. К. Напрє- єн ко, Н. О. Дзеружинська та ін.]. — К. : О. Т. Ростунов, 2012. — 76 с.
4. Литвинцев С. В. Боевая психи чес кая травма : рук-во для врачей / С. В. Литвинцев, Е. В. Снедков, А. М. Резник. — М. : Медицина, 2005. — 432 с.
5. Малкина-Пых И. Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях : справочник практического психолога / И. Г. Малкина- Пых. — М. : Изд-во Эксмо, 2005. — 960 с.
6. Медико-психологічний супровід осіб з гострими розладами психіки і поведінки психогенного походження : методичні рекомендації / [Михайлов Б. В., Зінченко О. М., Федак Б. С., Сарвір І. М.] ; МОЗ України, ХМАПО МОЗ України, Обласна клінічна лікарня — Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м. Харкова. — Х., 2014. — 30 с.
7. Михайлов Б. В. Медико-психологічна реабілітація учасників АТО в санаторно-курортній мережі (клінічна настанова). — Київ; Харків, 2015. — 72 с.
8. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.02.2016 № 121 «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Реакція на важкий стрес та розлади адаптації. Посттравматичний стресовий розлад». 9. Посттравматичні стресові розлади : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Б. В. Михайлова. — Вид. 2-е, перероблене та доповнене. — Х. : ХМАПО, 2014. — 285 с.
10. Emotion modulation in PTSD: Clinical and neurobiological evidence for a dissociative subtype / [Lanius R. A., Vermetten E., Loewenstein R. J. et al.] // American Journal of Psychiatry. — 2010. — Vol. 167. — P. 640—647. doi: 10.1176/appi.ajp.2009.09081168
11. Psychological and pharmacological treatments for adults with posttraumatic stress disorder (PTSD) / [Jonas D. E., Cusack K., Forneris C. A. et al.] // Comparative Effectiveness Reviews. — 2013. — Vol. 92.