ГоловнаАрхiв номерiв2016Том 24, випуск 2 (87)Напруженість аддиктивного статусу і порушення психоемоційного стану в ґенезі дезадаптації дружин чоловіків, хворих на алкогольну залежність
Назва статтi Напруженість аддиктивного статусу і порушення психоемоційного стану в ґенезі дезадаптації дружин чоловіків, хворих на алкогольну залежність
Автори Ярий Володимир Володимирович
Маркова Маріанна Владиславівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2016 Номер журналу Том 24, випуск 2 (87) Сторінки 107-112
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 613.816:616.89-008.48 Індекс ББК -
Анотацiя Для розуміння необхідності терапевтично-реабілітаційної роботи з найближчим оточенням наркологічних хворих, з метою визначення наявності та змістовного наповнення в них психопатологічних станів, асоційованих з хворобою родича, на базі Київської міської наркологічної клінічної лікарні «Соціотерапія» протягом 2012—2015 рр. було обстежено 160 дру- жин чоловіків, хворих на алкогольну залежність (АЗ), та 50 жінок, чоловіки яких не мали алкогольних проблем. У дружин чоловіків, хворих на АЗ, встановлено наявність дезадаптивних станів різної вираженості і клінічного наповнення, на відміну від дружин «наркологічно здорових» чоловіків. Виокремлено три клінічних варіанти дезадаптації: психоемоційна (25,6 %), поведінкова (30,6 %), комбінована (43,8 %). Для психоемоційної дезадаптації характерними є наявність депресивних та/або тривожних симптомокомплексів з високим стресовим навантаженням та низькою здатністю до стрес-опору, з амплітудою вираженості від мозаїчних окремих проявів до клінічно окреслених психопатологічних станів. Для поведінкової дезадаптації притаманними є прагнення до аддиктивної реалізації на рівні небезпечного вживання або залежного стану за широким колом об’єктів поведінкової залежності, насамперед, від їжі, чаю/кави, шопінгу та робо- ти, а також тютюнопаління. Комбінована дезадаптація виражена поєднанням обох вищеперелічених феноменів, з різним ступенем вираженості. У дружин чоловіків з соціально-середовищним типом АЗ превалюють комбінований (51,3 %) і психоемоційний (30,0 %) типи дез адаптації, у дружин хворих з індивідуально-генетичним типом АЗ — поведінковий (42,5 %) і комбінований (36,3 %) типи дез адаптації. Виявлена диференціація аддиктивного і психоемоційного статусів у жінок в залежності від ґенезу АЗ у їхніх чоловіків (соціально-середовищна або індивідуально-генетична), а саме, більша варіативність клінічних проявів та вираженість патологічних аддиктивних феноменів, а також більша тяжкість психопатологічних тривожних і депресивних проявів у дружин чоловіків з генетично зумовленою АЗ. Отримані дані підтверджують необхідність розроблення ефективних лікувально-реабілітаційних програм для дружин чоловіків, хворих на АЗ.
Ключовi слова співзалежність, аддиктивний статус, психоемоційний стан, дезадаптація, дружини, алкогольна за- лежність
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Бисалиев Р. В. Созависимое поведение как психопатологический феномен: концептуальное видение проблемы / Р. В. Бисалиев, В. Д. Неклюдова, А. С. Кубекова // Veda a technologie: krok do budoucnosti. — Praha, 2012. — P. 74—77.
2. Types of alcoholics: concurrent and predictive validity of some common classification schemes / Babor T. F., Dolinsky Z. S., Meyer R. E. [et al.] // Br J Addict. — 1992. — Vol. 87(10). — P. 1415—1431.
3. Types of alcoholics, I. Evidence for an empirically derived typology based on indicators of vulnerability and severity / Babor T. F., Hofmann M., DelBoca F. K. [et al.] // Arch Gen Psychiatry. — 1992. — Vol. 49. — P. 599—608.
4. Types of alcoholics, II. Application of an empirically derived typology to treatment matching / Litt M. D., Babor T. F., DelBoca F. K. [et al.] // Ibid. — 1992. — Vol. 49 (8). — P. 609—614.
5. Метод комплексной оценки аддиктивного статуса индивида и популяции с помощью системы AUDIT-подобных тестов / [Линский И. В., Минко А. И., Артемчук А. Ф. и др.] // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. — 2009. — № 2 (16). — С. 56—70.
6. Аддиктивный статус и метод его комплексной оценки при помощи системы AUDIT-подобных тестов / [Линский И. В., Минко А. И., Артемчук А. Ф. и др.] // Психи чес кое здоровье. — 2010. — № 6(49). — С. 33—45.
7. Подкорытов В. С. Депрессии (Современная терапия) / В. С. Подкорытов, Ю. Ю. Чайка. — Харьков : Торнадо, 2003. — 350 с.
8. Оцінка психосоціальних чинників ризику розвитку хвороб системи кровообігу у пацієнтів первинної ланки медико-санітарної допомоги (методичні рекомендації) / [В. М. Корнацький, М. В. Маркова, Н. М. Степанова, В. В. Бабич]. — К., 2007. — 14 с.
9. Практическая психодиагностика. Методики и тесты : учеб ное пособие / под ред. Д. Я. Райгородского. — Самара : «Бахрах-М», 2001. — 672 с.
10. Линский И. В. Аддиктивный статус больных, зависимых от алкоголя / И. В. Линский, О. В. Выглазова // Український вісник психоневрології. — 2014. — Т. 22, вип. 1 (78). — С. 107—113.