ГоловнаАрхiв номерiв2016Том 24, випуск 2 (87)Емоційне вигоряння у лікарів-онкологів: джерела професійного стресу та медико-психологічні потреби
Назва статтi Емоційне вигоряння у лікарів-онкологів: джерела професійного стресу та медико-психологічні потреби
Автори Мухаровська Інна Романівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2016 Номер журналу Том 24, випуск 2 (87) Сторінки 73-78
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89:616-006-052 Індекс ББК -
Анотацiя У дослідженні проводили оцінення поширеності вигоряння серед лікарів-онкологів, ідентифікацію джерел професійного стресу, виявлення потреби медичних працівників у інформації та психологічних навиках щодо професійної взаємодії. Онкологічну практику від інших напрямків соматичної патології відрізняють перебування у міцному контакті та взаємо дія з пацієнтами, які перебували під впливом вираженого хронічного фізичного та психічного стресу. Виявлено, що у кожного третього лікаря спостерігалися ознаки дезадаптивної дії професійного стресу, а кожен сьомий спеціаліст переживав інтенсивний робочий стрес з негативними наслідками для виконуваної діяльності та власного здоров’я. Опитування лікарів виявило високу потребу щодо інформації з питань психоонкології та практичних навиків. Висока вираженість вигоряння лікарів-онкологів, стресогенність та психотравматичність професійної діяльності в сфері онкології зумовлюють потребу у розробленні та впровадженні медико-психологічних заходів для медичного персоналу.
Ключовi слова емоційне вигоряння, онкологія, лікарі, медико-психологічна допомога
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Колоскова О. К. Синдром емоційного вигоряння у лікарів- педіатрів, які працюють на різному рівні надання медичної допомоги дітям [Текст] / О. К. Колоскова, Т. М. Білоус, В. В. Білоус // Буковинський медичний вісник. — 2013. — Т. 17. — № 4 (68). — С. 79—82.
2. Кужель І. Р. Рівень емоційного вигорання як базовий критерій необхідності та змісту психоед’юкативної та психокорекційної роботи з медичним персоналом хоспісу [Текст] / І. Р. Кужель, М. В. Маркова // Медична психологія. — 2010. — № 1. — С. 34—39.
3. Назаренко І. П. Синдром емоційного вигорання серед медичних працівників психіатричної сфери [Електронний ре сурс] / І. П. Назаренко // Новини медицини і фармації. — 2011. — № 383. — Режим доступу : http://www.mif-ua.com/archive/article/20574.
4. Пастрик Т. В. Психологічні особливості емоційного вигорання в діяльності лікарів швидкої допомоги [Текст] / Т. В. Пастрик // Психологічні перспективи. — 2011. — Вип. 17. — С. 186—192. 5. Судакова О. С. Специфіка розвитку синдрому емоційного вигорання у лікарів-онкологів [Текст] / О. С. Судакова // Медична психологія. — 2012. — № 4. — С. 92—96.
6. Burnout among psychosocial oncologists: an application and extension of the effort-reward imbalance model [Text] / V. Rasmussen, A. Turnell, P. Butow [et al.] // Psychooncology. — 2016. — Vol. 25(2). — P. 194—202.
7. Russell K. Perceptions of Burnout, Its Prevention, and Its Effect on Patient Care as Described by Oncology Nurses in the Hospital Setting [Text] / K. Russell // Oncol Nurs Forum. — 2016. — Vol. 1, issue 43(1). — P. 103—109.
8. Strategies to promote coping and resilience in oncology and palliative care nurses caring for adult patients with malignancy: a comprehensive systematic review [Text] / L. Gillman, J. Adams, R. Kovac [et al.] // JBI Database System Rev Implement Rep. — 2015. — Issue 12. — Vol. 13(5). — P. 131—204.
9. Burnout and associated factors among members of the Society of Gynecologic Oncology [Text] / K. S. Rath, L. B. Huffman, G. S. Phillips [et al.] // American Journal of Obstetrics Gynecology. — 2015. — Vol. 213(6). — P. 1—9.
10. Васильєва Г. Ю. Ефективність корекції емоційного вигорання фахівців-онкологів як один з індикаторів якості медичної допомоги хворим на онкологічну патологію / Г. Ю. Васильєва // Медичні перспективи. — 2010. — Т. XV/1. — С. 81—83.
11. Psycho-Oncology [Text] / Holland J. C., Breitbart W. S., Jacob sen P. B. [et al.]. — Oxford University press, 2010. — 374 p.
12. Орел В. Е. Феномен «выгорания» в зарубежной психологии: эмпирические исследования [Текст] / В. Е. Орел // Журнал практи чес кой психологии и психоанализа. — 2001. — № 3. — С. 76—97.
13. Юрьева Л. Н. Профессиональное выгорание у медицинских работников [Текст] / Л. Н. Юрьева. — Киев : Сфера, 2004. — 272 с.
14. Maslach, C. Job Burnout [Text] / C. Maslach, W. B. Schaufeli, M. P. Leiter // Annual Review of Psychology. — 2001. — Vol. 52. — P. 397—422.