ГоловнаАрхiв номерiв2015Том 23, випуск 3 (84)Современный взгляд на проблему биполярного аффективного расстройства (клинико-психопатологическая характеристика, эффективность психообразования в комплексной терапии)
Назва статтi Современный взгляд на проблему биполярного аффективного расстройства (клинико-психопатологическая характеристика, эффективность психообразования в комплексной терапии)
Автори Кожина Ганна Михайлівна
Коростій Володимир Іванович
Резуненко Олег Юрійович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2015 Номер журналу Том 23, випуск 3 (84) Сторінки 79-82
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 612.015 Індекс ББК -
Анотацiя У роботі вивчалися клініко-психо- патологічні особливості біполярного розладу (БАР) у пацієнтів, що перебувають на лікуванні в умовах психіатричного стаціонару, і підходи до психоосвіти в комплексному лікуванні цієї категорії хворих. Як показали результати дослідження, комплексний підхід у терапії БАР, який включав в себе психофармакотерапію з використанням атипових нейролептиків і нормотиміків, психотерапевтичних програм у поєднанні з психоосвітніми тренінгами, приводить до відновлення соціальної актив- ності та успішної ресоціалізації хворих. Це в свою чергу, свідчить про те, що психоосвіта не тільки збільшує обсяг знань, посилює впевненість у боротьбі з хворобою, але і вирішує проблему соціальної реінтеграції хворого. За результатами катамнестичного спостереження в основній групі на тлі проведеної комплексної терапії з використанням психоосвітнього втручання у 82,2 % хворих був досягнутий стійкий терапевтичний ефект, який зберігався протягом 2 років, в 11,1 % — стан залишався без динаміки і в 6,7 % — відзначений рецидив захворювання. У групі контро лю поліпшення стану було тільки у 10 % пацієнтів, у 48 % реєструвалася госпіталізація у зв’язку з рецидивом захворювання. Критеріями ефективності були стійкість ремісії, частота госпіталізації, якість життя, рівень тривоги, поліпшення психічного стану.
Ключовi слова біполярний розлад, психоосвіта, клініко-психопатологічні особливості, ефективність лікування
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Александров А. А. Диагностика и лечение пациентов с биполярным аффективным расстройством : учебно-методическое пособие / А. А. Александров. — Мн. : БелМАПО, 2007. — 30 с.
2. Бурчинский С. Г. Нейролептики в фармакотерапии биполярных аффективных расстройств: возможности выбора / С. Г. Бурчинский // Нейро News. — 2009. — № 4 (15).
3. Левада О. А. Современные аспекты изучения биполярных расстройств / О. А. Левада // Нейро News. —2009. — № 4 (15).
4. Марценковский И. А. Некоторые особенности дифференциальной диагностики и лечения биполярного аффективного расстройства в педиатрической практике / Марценковский И. А., Бикшаева Я. Б., Марценковская И. И. // Нейро News. — 2009. — № 1 (12). — С. 54—60.
5. Марута Н. О. Стан психічного здоров’я населення та перспективи розвитку психіатричної допомоги в Україні / Н. О. Марута // Здоров’я України. — 2012. — № 3 (22). — С. 6—8.
6. Мосолов С. Н. Современные подходы к диагностике и фармакотерапии биполярного аффективного расстройства / С. Н. Мосолов, Е. Г. Костюкова // Трудный пациент. — 2005. — № 12.
7. Пшук Н. Г. Предиктори формування процесу психосоціальної реабілітації психічнохворих / Н. Г. Пшук // Український вісник психоневрології. — 2010. — Т. 18, вип. 3 (64). — С. 145.
8. Хобзей М. К. Соціально-орієнтована психіатрична допомога в Україні: проблеми та рішення / Хобзей М. К., Волошин П. В., Марута Н. О. // Там само. — С. 10—14.
9. Bowden C. L. Lamotrigine in the treatment of bipolar disorder / C. L. Bowden // Expert Opin Pharmacother. — 2002. — 3: 1513—19.
10. A double-blind, placebo-controlled prophylaxis study of lamotrigine in rapid-cycling bipolar disorder / [Calabrese J. R., Suppes T., Bowden C. L., et al.] // J. Clin. Psychiatry. — 2000. — Vol. 61 — P. 841—850.