ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 1 (78)Злоякісні краніофаціальні пухлини, природній перебіг, тактика лікування
Назва статтi Злоякісні краніофаціальні пухлини, природній перебіг, тактика лікування
Автори Заболотний Дмитро Ілліч
Лукач Ервін Венцелович
Паламар Орест Ігорович
Гук Андрій Петрович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 1 (78) Сторінки 40-43
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-006-036.1-08 Індекс ББК -
Анотацiя Проаналізовані результати лікування 133 хворих із злоякісними новоутвореннями краніофаціальної ділянки за період 2002—2012 років. Вивчалися шляхи розповсюдження та природній перебіг цих пухлин та формування хірургічної тактики на цій підставі. Виживання пацієнтів на 3-річний період складало 53 % а на 5-річ- ний період — 38 %. Післяопераційна летальність відсутня.
Ключовi слова краніофаціальні пухлини, злоякісні пухлини, хірургічне лікування
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Зайцев А. М. Краниофациальные блок-резекции при зло- качественных опухолях основания черепа. Техника, ближайшие и отдаленные результаты : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. мед. наук : спец. 14.00.28, 14.00.14 / А. М. Зайцев, НИИ ней- рохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко РАМН. — M., 2004. — 28 c. 2. Диагностика и лечение больных с опухолями кранио- фациальной локализации / [Зозуля Ю. А., Заболотный Д. И., Паламар О. И. и др.] // Ринологія. — 2002, № 2. — С. 14—23. 3. Таняшин С. В. Хирургические аспекты лечения злокачествен- ных опухолей, поражающих основание черепа : автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра мед. наук : спец. 14.00.28, 14.00.14 / С. В. Таняшин, НИИ нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко РАМН. — M., 2005 — 48 c. 4. Черекаев В. А. Хирургия опухолей основания черепа, рас- пространяющихся в глазницу и околоносовые пазухи : автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра мед. наук : спец. 14.00.28 / В. А. Черекаев, НИИ нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко РАМН. — M., 1995. — 30 c. 5. Craniofacial resection for cranial base malignancies involving the infratemporal fossa / [Bilsky MH, Bentz B, Vitaz T., et al.] // Neurosurgery. — 2005 Oct; 57 (4 Suppl): 339—47. 6. Craniofacial resection for malignant tumors involving the anterior skull base / [Cantu G., Riccio S., Bimbi G., et al.] // European Archives of Oto-Rhino-Laryngology and Head & Neck. — Springer- Verlag, 2006. 7. Cancer of the nasal vestibule, nasal cavity and paranasal sinuses base / [Daele JJ, Vander Poorten V, Rombaux P, Hamoir M.] // B-ENT. — 2005; Suppl 1: b87—94. 8. Complications of craniofacial resection for malignant tumors of the skull base: report of an International Collaborative Study / [Ganly I, Patel SG, Singh B, Kraus DH, et al.] // Head Neck. — 2005 Jun; 27 (6): 445—51. 9. Primary chemotherapy followed by anterior craniofacial resection and radiotherapy for paranasal cancer / [Licitra L, Locati LD, Cavina R, Garassino I, et al.] // Ann Oncol. — 2003 Mar; 14(3): b367—72. 10. Zones of approaches for craniofacial resection: minimizing facial incisions for resection of anterior cranial base and paranasal sinus tumors / [Liu JK, Decker D, Schaefer SD, Moscatello Al, et al.] // Neurosurgery. — 2003 Nov; 53 (5): 1126—35. 11. Combined anterior and anterolateral approaches to the cranial base: complication analysis, avoidance, and management / [Origitano TC, Petruzzelli GJ, Leonetti JP, Vandevender D.] // Neurosurgery. — 2006 Apr; 58 (4 Suppl 2): ONS-327—36. 12. Tsai EC. Tumors of the skull base in children: review of tumor types and management strategies / Tsai EC, Santoreneos S., Rutka JT. // Neurosurg Focus. — 2002 May 15; 12(5).